اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت ریسک زنجیره تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M625

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Transportation Research Part A

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۷۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت :  مدیریت ریسک زنجیره تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

عنوان انگلیسی:

Integrated supply chain risk management via operational methods and financial instruments

چکیده فارسی:

مدیریت ریسک زنجیره‌تامین (SCRM) یک زمینه درحال ظهور است که به طورکلی فاقد رویکردهای یکپارچه در زمینه‌های متفاوت است. این مطالعه به منظورمحدود کردن شکاف‌ها توسط توسعه رویکرد یکپارچه به SCRM با استفاده از روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی است. ما زنجیره‌تامین ترکیب شده از یک عرضه کننده الومینیوم، و یک کارخانه آبجوسازی و یک توزیع‌کننده را مطالعه می‌کنیم. زنجیره‌تامین در معرض نوسان قیمت آلومینیوم و عدم‌قطعیت تقاضا برای آبجو است. یک مدل بهینه‌سازی تصادفی برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی و مالی در طول زنجیره‌تامین گسترش یافته است. بااستفاده از این مدل به عنوان مبنا، عملکرد مدل مدیریت ریسک یکپارچه ( که تحت تصمیمات مدیریت ریسک مالی و عملیاتی به طور همزمان ساخته شده‌است) با مدل توالی ( که تحت تصمیمات مدیریت ریسک مالی بعد از تصمیمات مدیریت ریسک عملیاتی نهایی می‌شود) مقایسه شده‌است. از میان بهینه‌سازی مبتنی بر همزمانی با استفاده از طراحی‌های تجربی و تحلیل‌های آماری، عملکرد دو مدل را در حداقل‌سازی مجموع هزینه فرصت مورد انتظار زنجیره‌تامین تحلیل‌می‌کنیم. عملکرد زنجیره‌تامین را به عنوان تابعی از سه فاکتور در هریک از سه سطح ریسک گریزی، تنوع تقاضا، و نوسانات قیمت آلومینیوم امتحان می‌کنیم. دریافتیم که مدل یکپارچه در اغلب اوقات اما در همه موارد بهتر از مدل توالی می‌باشد. علاوه براین، درصورتیکه نتایج نشان‌دهند که زنجیره‌تامین عملکردش را با کاهش ریسک‌گریزی بهبود می‌بخشد، یک آستانه بین پذیرش سطح بالای خطر که قابل توجیه نیست بوجود می‌آید. بینش‌های مدیریتی برای انواع سناریوهای کسب‌وکار آزمایش شده با این فراهم آمده‌است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، زنجیره‌تامین، موجودی، روش‌های یکپارچه، بهینه‌سازی با شبیه‌سازی

 مقدمه

مدریت ریسک یک عرصه مهم برای تجسم و درک طبیعت حقیقت مدیریت زنجیره‌تامین و زمینه‌های بین رشته‌ای اش فراهم می‌آورد.  همانطور که مدیریت ریسک شرکت‌های بزرگ  چندین رشته مانند خرید، امور مالی، عملیاتی و فروش را پوشش می‌دهند، رویکردهای استفاده‌شده برای مدیریت ریسک در طول زنجیره‌تامین نیازمند بین رشته ای بودن می‌باشند. همانطور که در نظرسنجی توسط Bandaly و همکاران در سال ۲۰۱۳ بیان شد، نوشته‌ها  در مطالعه با استفاده از روش میان رشته‌ای و مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه است.

این مقاله به پژوهش بر SCRM توسط آزمایش رویکرد یکپارچه مدیریت ریسک با استفاده از روش مدیریت ریسک مالی و عملیاتی کمک می‌کند. برنامه‌کاربردی در صنعت آبجو همراه با سه عضو تامین‌کننده قوطی‌های آلومینیومی،کارخانه آبجوسازی و توزیع‌کننده قوطی آبجو در طول زنجیره‌تامین شروع می‌شود. در مواجه با عدم‌قطعیت تقاضای آبجو  و نوسانات قیمت آلومینیوم، مدل بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی گسترش یافته است که شامل هردو روش مدیریت ریسک مالی و عملیاتی می‌شود. مدیریت ریسک عملیاتی از بازه‌زمانی تدارک ورقه‌های آلومینیومی، و نیز سطوح موجودی خام، کار به‌هنگام تولید و پایان‌یافتن کالاهای نگهداری‌شده در سه عضو مدیریت زنجیره‌تامین استفاده‌می‌کند. روش‌های مدیریت ریسک مالی برخرید بهنیه تمرکز می‌کند،  و انتخاب‌هایی در آینده آلومینیوم برای مدیریت عدم‌قطعیت قیمت آلومینیوم و عدم‌قطعیت در تقاضای آلومینیوم قرار می‌دهد. مدل بهینه‌سازی برای حداقل‌سازی مجموع هزینه فرصت‌های مورد انتظار زنجیره‌تامین در هشت هفته دوره اوج تقاضا بسط داده می‌شود.

Abstract

Supply chain risk management (SCRM) is an emerging field that generally lacks integrative approaches across different disciplines. This study contributes to narrowing this gap by developing an integrated approach to SCRM using operational methods and financial instruments. We study a supply chain composed of an aluminium can supplier, a brewery and a distributor. The supply chain is exposed to aluminium price fluctuation and beer demand uncertainty. A stochastic optimisation model is developed for managing operational and financial risks along the supply chain. Using this model as a base, we compare the performance of an integrated risk management model (under which operational and financial risk management decisions are made simultaneously) to a sequential model (under which the financial risk management decisions are made after the operational risk management decisions are finalised). Through simulation-based optimisation and using experimental designs and statistical analyses, we analyse the performance of the two models in minimising the expected total opportunity cost of the supply chain. We examine the supply chain performance as a function of three factors, each at three levels: risk aversion, demand variability and aluminium price volatility. We find that the integrated model outperforms the sequential model in most but not in all cases. Furthermore, while the results indicate that the supply chain improves its performance by being less risk averse, there exists a threshold beyond which accepting a higher risk level is not justified. Managerial insights are provided for various business scenarios experimented with.

Keywords: risk management, supply chain, finance, inventory, integrated methods, optimisation via simulation