اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M2

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی

عنوان انگلیسی:

The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance

چکیده فارسی:

این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیره تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین ۳ بعد از یکپارچگی رنجیره تأمین و ۴ بعد از عملکرد عملیاتی توسعه می­دهد. براساس تئوری­های پردازش اطلاعات سازمانی و اقتضائی، بحث می­کنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضه­کننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیل­های گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامه­هایی که از ۱۵۱ کارخانه تولید خودرو در تایلند جمع­آوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات اقتضائی مدیریت عملیات کمک کرده و به­طور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاش­های یکپارچگی خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان می­کند.

واژگان کلیدی: عدم قطعیت محیطی، اقتضائی، ادغام زنجیره تأمین، عملکرد عملیاتی

مقدمه:

رشد(یا افزایش) شواهد بیان می¬کنند که یکپارچگی زنجیره تأمین (sci) تأثیر مثبتی بر نتایج عملکرد عملیاتی مانند تحویل، کیفیت، انعطاف¬پذیری، هزینه دارد. (۱) voss & susa. (2008) بیان می¬کنند زمانی که ارزش یک بهترین راهکار مثل SCI از طریق شواهد تجربی حمایت می¬شود، تحقیق باید از تعدیل ارزش آن به سمت فهم شرایط زمینه¬ای که مؤثر هستند، تغییر مسیر دهد. از میان عوامل، عدم قطعیت محیطی (Eu) به عنوان یک عامل زمینه¬ای (مفهومی) که براثربخشی یک بهترین راهکار اثرگذار است، شناسائی شده است. (۲)

برخی از مطالعات اخیر بحث می¬کنند که روابط SCI و عملکرد، توسط EU تعدیل می¬شود. (۳) با این وجود، این مطالعات در سه حیطه مشکل¬آفرین هستند: (۱) رویکردهای متفاوت در مفهوم¬سازی عوامل SCI، عملکرد و EU، یک مقایسه معنادار از، یا نتیجه-گیری درباره¬ی، تأثیرات اقتضائی EU را رد می¬کند. (۲) شواهد گزارش شده تا به امروز نشان می¬دهند روابط SCIو عملکرد همواره توسطEU تعدیل نمی¬شوند. (۴) و حتی اگر تأثیر تعدیلی داشته باشد، مسیرهایشان متفاوت است.(۵) برای مثال Kouferos et.al (2005) به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان محیطی تأثیرات تعدیلی قابل ملاحظه¬ای بر ارتباط بین ادغام عرضه¬کننده و مشتری و ارتباط بین کیفیت و نوآوری محصول دارد.

Flores & o’ leary-kelly (2002) یافتند که رابطه¬ی مثبتی بین بازاریابی و ادغام تصمیم برنامه¬ریزی فروش و عملکرد سازمان تحت عدم اطمینان محیطی بالا، نه کم، وجود دارد. با این وجود، به طور شگرفی، نتایجشان نشان      می¬دهند که ارتباط بین ادغام تصمیم برنامه¬ریزی تولید و عملکرد سازمان تحت عدم اطمینان محیطی پایین، نه زیاد، مثبت است. در اثبات این فرضیه که EU نیازی را برای SCI ایجاد می¬کند، برخی مطالعات بحث می¬کنند که ارتباط SCI و عملکرد تحت شرایط عدم اطمینان محیطی بالا قوی¬تر یا قابل ملاحظه¬تر می¬شود. چنین تئوری¬ای نمی¬تواند نتایج ترکیبی بالا را توضیح دهد. فقدان یک توضیح تئوری مشکل آفرینی سوم است و شاید بتوان گفت بهترین موضوعی که اهمیت  بیشتری دارد.

Abstract

This paper extends prior supply chain research by building and empirically testing a theoretical model of the contingency effects of environmental uncertainty (EU) on the relationships between three dimensions of supply chain integration and four dimensions of operational performance. Based on the contingency and organizational information processing theories, we argue that under a high EU, the associations between supplier/customer integration, and delivery and flexibility performance, and those between internal integration, and product quality and production cost, will be strengthened. These theoretical propositions are largely confirmed by multi-group and structural path analyses of survey responses collected from 151 of Thailand’s automotive manufacturing plants. This paper contributes to operations management contingency research and provides theory-driven and empirically proven explanations for managers to differentiate the effects of internal and external integration efforts under different environmental conditions.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.