اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M490

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

عنوان انگلیسی:

The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility

چکیده فارسی:

محققان و پژوهشگران،  فن­آوری اطلاعات (IT)  را به عنوان یک ابزار رقابتی در نظر می گیرند. با این حال، دانش دنیای کنونی در مورد مکانیسم های قابلیتهای فناوری اطلاعات (که بر عملکرد شرکت تاثیر گذار است)  نامشخص باقی مانده است. بر اساس دیدگاه قابلیت های پویا و چشم انداز قابلیت ها از نظر سلسله مراتب، این مقاله مدلی را برای بررسی چگونگی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات (به عنوان مثال، زیرساخت های فناوری اطلاعات انعطاف پذیر و همسان سازی فناوری اطلاعات) بر عملکرد شرکت از طریق قابلیت های جذب و چابکی زنجیره تامین در زنجیره تامین پیشنهاد می دهد. داده های پژوهش نشان می دهند که ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تامین به طور کامل به عنوان واسطه تاثیرات قابلیتهای فناوری بر عملکرد شرکت هستند. علاوه بر اثرات مستقیم، ظرفیت جذب همچنین دارای اثرات غیر مستقیم بر عملکرد شرکت از طریق شکل دادن به چابکی زنجیره تامین است. ما با  این موارد نتیجه گیری می کنیم و پیشنهاداتی را نیز برای تحقیقات آینده  ارائه     می­دهیم.

کلمات کلیدی : زیرساخت های فناوری اطلاعات، همسان سازی فناوری اطلاعات، چابکی زنجیره تامین، ظرفیت جذب، قابلیت های پویا .

۱  . مقدمه

اهرم فناوری اطلاعات برای استخراج مزیت رقابتی به عنوان یک اولویت برای شرکتها در حال ظهور است. [۱۷,۳۳,۳۴,۸۱]. به هر حال قابلیت¬های فناوری اطلاعات برای مدیریت دانش کارآمد و موثر در زنجیره تامین یک شرکت مورد نیاز است . [۴۲,۵۴,۵۸,۷۹] مطالعات تجربی قبلی یافته هایی را در مورد اثرات قابلیت های  فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت داشته اند. ” [۵۴,۷۹] نقش و بیان مکانیسم های زیربنایی که از طریق آن قابلیت فناوری اطلاعات عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و اصلاح می کند، نامشخص باقی مانده است “. [۸۱] به این ترتیب، پژوهشگران باید مطالعات تجربی بر روی مکانیسم های اثرگذار قابلیت های فناوری اطلاعات به خصوص در زمینه زنجیره تامین را انجام دهند. مطالعه حاضر تلاشی در جهت این نوع پژوهش است. [۵۴,۷۹] به طور خاص، این مطالعه به بررسی نقش دو قابلیت فناوری اطلاعات که  بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است، می پردازد، یعنی، (۱) زیرساخت های فناوری اطلاعات انعطاف پذیر، که پایه و اساس فن آوری اطلاعات به دقت برنامه ریزی شده و توسعه یافته هستند که در آن   برنامه های حال و آینده فن آوری اطلاعات ایجاد شده اند، [۹,۵۴,۶۰] و (۲) همسان سازی فناوری اطلاعات و یا توانایی به جریان انداختن فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار. [۳]

مطالعات قبلی نشان می دهند که زیرساخت های فناوری اطلاعات قابل انعطاف و همسان سازی فناوری اطلاعات ارزشمند و نادر هستند و قابلیت های فناوری اطلاعات ناقص است که شرکت ها را برای به دست آوردن   رونق در محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر به طور خاص به حرکت می راند [۶,۵۴,۷۴]. شرکتها همچنان به سرمایه گذاری قابل توجهی در زیرساخت های فناوری اطلاعات، تسهیل جریان دانش و اطلاعات در سراسر زنجیره تامین می پردازند که به نوبه خود، کمک می کند تا آنها مزیت رقابتی خود را با توجه به این که بازار به طور فزاینده ای نامشخص است، حفظ  کنند. مدیران در حال حاضر ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر به عنوان یک قابلیت مهم در نظر می گیرند که باعث دستیابی شرکت ها  به عملکرد برتر می گردد؛ بنابراین، توجه بیشتری به ارزش تجارتهایی خواهد شد که زیرساخت های فناوری اطلاعات انعطاف پذیری دارند. [۹,۵۴,۵۶,۶۰] علاوه بر این، پژوهشهای قبلی گزارش می دهند که یک زیرساخت قابل انعطاف  به تنهایی کافی نیست (به سادگی نمی تواند شرکت را برای حفظ مزیت رقابتی خود کمک نماید) [۱۹,۴۸,۸۱].به عنوان مثال، دواراج و کوهلی [۱۹]نشان می دهند که مزایای عملکردی سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات ممکن نیست که به طور  کامل تشخیص داده شود مگر اینکه کاربردهای فناوری اطلاعات واقعا همسان سازی  شوند. در عمل، همانگونه که افزایش تعدادی از فرآیندهای سازمانی فناوری اطلاعات فعال را به همراه می¬آورد، همسان سازی  فناوری اطلاعات در حمایت از فرآیندهای کسب و کار در داخل و در سراسر مرزهای سازمانی  ضروری خواهد شد ، در نتیجه آن تعیین ارزش ایجاد شده از کاربردهای فناوری اطلاعات نیز مورد نیاز خواهد شد [۳,۴۰,۷۴] .

Abstract

Researchers and practitioners regard information technology (IT) as a competitive tool. However, current knowledge on IT capability mechanisms that affect firm performance remains unclear. Based on the dynamic capabilities perspective and the view of a hierarchy of capabilities, this article proposes a model to examine how IT capabilities (i.e., flexible IT infrastructure and IT assimilation) affect firm performance through absorptive capacity and supply chain agility in the supply chain context. Survey data show that absorptive capacity and supply chain agility fully mediate the influences of IT capabilities on firm performance. In addition to the direct effects, absorptive capacity also has indirect effects on firm performance by shaping supply chain agility. We conclude with implications and suggestions for future research.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.