اطلاعیه

مقاله انگلیسی فعالیت های بازاریابی دیجیتال از طریق همکاری های مدیریت مکان هلندی: یک دیدگاه مبتنی بر منابع

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1305

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Cities

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :فعالیت های بازاریابی دیجیتال از طریق همکاری های مدیریت مکان هلندی: یک دیدگاه مبتنی بر منابع

عنوان کامل انگلیسی:

Digital marketing activities by Dutch place management partnerships: A resource-based view

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1305)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در اکثر مراکز خرید(پاساژها)، همکاری های مدیریت مکان (PMP) وجود دارد که هدف آن افزایش رقابت پذیری مرکز خرید می باشد. فعالیت های بازاریابی دیجیتال جمعی، مانند بکارگیری و به روز رسانی وب سایت ها و صفحات رسانه های اجتماعی جمعی ، فرصت هایی را در این زمینه فراهم می کنند. در حال حاضر، میزان استفاده از فعالیت های بازاریابی دیجیتال در بین PMP ها بسیار متفاوت است. با این حال، در مورد عواملی که بر درک فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال تأثیر می‌گذارند، مطالعه ای وجود ندارد. این مطالعه با استفاده از داده‌های حاصل از نظرسنجی آنلاین در میان ۱۶۴ نماینده رسمی PMPها در مراکزخرید شهری در هلند درباره فعالیت‌های بازاریابی دیجیتال جمعی و با استفاده از  یک دیدگاه مبتنی بر منابع  این شکاف را پر می کند. برای بررسی میزان تأثیر منابع PMPها بر پذیرش و میزان (فراوانی) به روز رسانی دو کانال بازاریابی دیجیتال رایج یعنی وب سایت ها و صفحات رسانه های اجتماعی، از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده می کنیم. نتایج نشان داد ،میزان بکارگیری کانال های بازاریابی دیجیتال جمعی به شدت تحت تأثیر منابع فیزیکی مراکز خرید بوده و میزان به روز رسانی این کانال ها بیشتر تحت تأثیر منابع سازمانی PMP ها می باشد…

کلیدواژه ها: همکاری های مدیریت مکان، فعالیت های بازاریابی دیجیتال، دیدگاه مبتنی بر منابع، مراکز خرید، وب سایت ها، صفحات رسانه های اجتماعی، کانال های بازاریابی دیجیتال

Abstract

In most shopping areas, there are place management partnerships (PMPs) that aim to increase the competitiveness of the area. Collective digital marketing activities, such as the adoption and update of collective websites and social media pages, provide opportunities in this regard. Currently, the extent to which digital marketing activities are being employed varies widely among PMPs. However, studies investigating the factors that influence the uptake of digital marketing activities are lacking. This study applies a resource-based view to fill this gap, using data from an online survey about collective digital marketing activities among 164 official representatives of PMPs in urban shopping areas in the Netherlands. Regression analyses were employed to examine the extent to which the resources of PMPs influence the adoption and update frequency of the two most often used digital marketing channels: websites and social media pages. The results revealed that while the adoption of collective digital marketing channels is strongly influenced by the physical resources that characterize the shopping area itself, the update frequency of these channels is influenced more by the organizational resources of PMPs. In addition, the strategic choice of PMPs to deploy human and financial resources for the benefit of collective digital marketing activities leads to increased use of these activities. This effect is reinforced by the fact that digital marketing skills gained through experience contribute to a higher update frequency of the adopted channels. As such, this study provides empirical evidence on the influence of PMPs shared resources upon their digital marketing activities.

Keywords: Place management partnerships, Digital marketing activities, Resource-based view, Shopping areas, Websites, Social media pages, Digital marketing channels

۱.Introduction

The competitiveness of urban shopping areas depends on their ability to attract consumer patronage (Alexander et al., 2020; Hart et al., 2013). In the current digital era, the ever-growing popularity of online shopping is a significant factor contributing to the decline of footfall in urban shopping areas (Jones & Livingstone, 2018; Singleton et al., 2016). However, digital technologies pose not only threats to urban shopping areas but also opportunities to increase their competitiveness and appeal to consumers (Grimsey et al., 2018; Wrigley & Lambiri, 2015). Collective digital marketing activities, such as the use of websites, social media pages, and loyalty schemes that concern the shopping area as a whole, provide the opportunity to attract more consumers and improve customer experience before, during, and after the visit (Grimsey et al., 2018; Wrigley & Lambiri, 2015). As such, digital marketing is becoming an increasingly important source of competitive advantage for shopping areas (Coca-Stefaniak & Carroll, 2015)…

۵.۳.Practical implications

The findings of this study lend themselves to several implications for practice. The PMPs participating in this study have widely adopted collective websites (73%) and social media pages (83%). However, the update frequency of these adopted channels is often low, with less than 30% of the adopted collective website and social media pages being updated frequently. Digital marketing channels that are not updated regularly may damage rather than improve the reputation of the shopping areas as consumers become frustrated when the expected interaction remains lacking or when the presented image is not in line with the reality that they encounter (Braun, Eshuis, Klijn, & Zenker, 2018). PMPs should, therefore, not only consider their ability to invest in the resources needed for the adoption for specific channels but also consider the resources needed for the update of those digital marketing channels. Also, the collective strategic choice to engage in digital marketing activities has proven to be a critical tipping point in the use of digital marketing activities by PMPs. This is the case because it influences the commitment of financial and human resources, the stakeholder contribution to the collective digital marketing activities, and the generation of digital marketing experience within the PMP. PMPs that do not develop experience with digital marketing activities now may later find that they lack the needed skills to catch on. Managing the often-tricky participatory decision-making process of PMPs (Peel & Parker, 2017) may, therefore, be the most important first step for PMPs that want to tap into the opportunities provided by this digital era…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله ISI  در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله ISI در مورد بازاریابی

دانلود مقاله ISI  در مورد فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ISI در مورد تجارت الکترونیک

دانلود مقاله ISI  در مورد رسانه های اجتماعی

دانلود مقاله ISI