اطلاعیه

مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M330

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی

عنوان انگلیسی:

Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions

چکیده فارسی:

با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو مرحله ای بر نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی (HRO) را اعلام میکنند، این مطالعه، ارتباط بین برون سپاری منابع انسانی اجرایی و بازار سرمایه سطح شرکت و عملکرد دراز مدت را توسط کنترل اطلاعات مالی آرشیوی برای endogeneity و بهینگی تصمیم برون سپاری مورد بررسی قرار میدهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حقوق بازار سرمایه پاسخی مثبت به شرکت های مشتری که اعلام کننده برون سپاری منابع انسانی اجرایی، به ویژه شرکت های خدماتی و آن دسته از وظایف HR تراکنشی برون سپاری میدهد. تجزیه و تحلیل های آماری دیگر نشان می دهد که برون سپاری با بهینگی کمتر بطور منفی با عملکرد دراز مدت مرتبط است زمانی که به عنوان بازگشت دارایی و عامل بازگشت دارایی اندازه گیری شده است. این مطالعه منجر به ایجاد ادبیات برون سپاری توسط کمیت عملکرد برون سپاری دقیق تر از طریق داده های مالی آرشیوی و به کارگیری آزمون های تجربی بازار سرمایه میشود. علاوه بر این، برای بهبود تصمیم گیری برون سپاری در بررسی اثرات عملکرد دراز مدت کنترل میشود. این مقاله بر HR، به عنوان یک تابع مهم در درون شرکت و ارزش های افزایش یافته در شرکت متمرکز می باشد.

 ترجمه بخش ۵ مقاله

۵. بحث

در مقایسه با نتایج متفاوت گزارش شده توسط تحقیقات برون سپاری، و اثر مهم استراتژیک HR، این تجزیه و تحلیل بطور منحصر به فردی به بررسی اثرات کوتاه و بلند مدت ارزش مدت همراه با برون سپاری منابع انسانی میپردازد. بر اساس اقتصاد هزینه های معامله، منابع بر اساس تئوری و تئوری بازار سرمایه، نمونه ای از شرکت های عمومی که به انتشار اطلاعیه های برون سپاری منابع انسانی میپردازد و نمونه شاهد یکسان از برون سپاری شرکت ها به ارائه مدارک و شواهدی از اثر ات ارزش مثبت بازار ناشی از اتخاذ یک استراتژی برون سپاری منابع انسانی و منفی اجرایی است زمانی که تصمیم برون سپاری مطلوب نباشد. نتایج H1 را با واکنش مثبت قابل توجه بازار پس از اعلام برون سپاری به لحاظ اقتصاد قابل توجه افزایش غیر طبیعی متوسط ​​حقوق صاحبان سهام روز پس از اعلام بیش از ۸۷ میلیون دلار پشتیبانی میکند. علاوه بر این، عملکردهای معاملاتی HR (مزایای تأیید مدیریتی، درآمد و اشتغال، آموزش و فن آوری اطلاعات آموزش و HR) بطور متفاوتی مربوط به پاسخ مثبت بازار (H2) است که نشان دهنده انتظار از جریان نقدی مثبت ناشی از برون سپاری این خدمات است. همگام با مطالعه هیز و همکارانش بر برون سپاری، نتایج نشان می دهد که برای این نمونه، شرکت های صنعت خدمات پاسخ مثبت بازار را تجربه میکنند. این نشان می دهد که بازار سرمایه مطلوب ممکن است شرکت هایی که تا حد زیادی بر روی سرمایه انسانی و برون سپاری توابع HR معاملاتی خود تکیه می کنند را بررسی کند. در همراهی با تئوری بازار سرمایه که باعث افزایش انتظارات جریانات نقدی میشود ، این مطالعه گزارشی را در مورد کاهشی در OROA در کوتاه مدت مستند میسازد، اما دو سال پس از اعلام ROA بهبود یافته است. یک نتیجه مهم متکی بر تجزیه و تحلیل باقی مانده است که وسیله ای برای ارزیابی بهینگی از تصمیم برون سپاری، و کنترل برای نگرانی endogeneity بالقوه را ارائه میدهد. شرکت های که برون سپاری منابع انسانی مشارکتشان کمتر از حد مطلوباست تجربه کاهشی در ROA سه سال پس از اعلام (H3) را داشته اند. با منحصر به فرد بودن مطالعات برون سپاری، این مطالعه یک جستجوی اولیه را به استفاده از اطلاعات آرشیوی مالی درجهت تعیین دقیق تر کمیت رابطه بین برون سپاری و عملکرد ارائه میکند. این مطالعه گزارش بازار را در مورد اثر کوتاه مدت، تاثیر قابل توجه اقتصادی و اثرات دراز مدت اجرایی برون سپاری خدمات اداری HR را مستند میسازد. با توجه به اهمیت مستقیم و غیر مستقیم از خدمات منابع انسانی به عملکرد شرکت به طور کلی، برون سپاری این عملکردها می تواند عواقب مثبت و منفی برای شرکت داشته باشد، که در نتیجه زمینه مناسبی برای بررسی بیشتر پدیده برون سپاری را فراهم میآورد. در نهایت، نتایج این مطالعه به ارائه اطلاعات حیاتی برای مدیران با توجه به قطع هزینه استراتژی ، بهبود بهره وری، یا استراتژیک با تمرکز بر فعالیت های هسته ای شرکت میپردازد. در حالی که، برخی از مدیران به طور داوطلبانه در پراکنده سازی اطلاعات مربوط به عملیات های داخلی تردید دارند که، نتایج نشان می دهد شرکت می تواند مزایای انجام این کار را تجربه کند. یافته های حاصل از کاهش عملکرد طولانی مدت اجرایی در هنگامی که تصمیم برون سپاری کمتر از حد مطلوب میباشد، مراقبت و سعی و کوشش مورد نیاز برای ایجاد ارزش افزایش تصمیم برون سپاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.