اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقش تعدیلگر حمایت دولت در رابطه میان کارآفرینی و رشد اقتصادی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M918

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  نقش تعدیلگر حمایت دولت در رابطه میان کارآفرینی و رشد اقتصادی: مطالعه در مورد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

عنوان کامل انگلیسی:

The moderating role of governmental support in the relationship between entrepreneurship and economic growth: A study on the GCC countries

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M918)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله تعیین میزان نقش تعدیلگر دولت های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی می باشد.

طراحی / روش شناسی / روش – این مطالعه از یک سری زمانی ۱۰ ساله (۲۰۰۶-۲۰۱۵) برای شش کشور شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده می کند. منابع ثانویه داده ها از پایگاه بانک جهانی، آمار عمومی موجود در GCC، شاخص کارآفرینی جهانی از موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی (GEDI) و پایگاه دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) جمع آوری شده است.

یافته ها – نتایج حاکی از آن است که حمایت دولتی به طور معناداری در رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای GCC  نقش تعدیلگر دارد. علاوه بر این، قویترین شاخص های سرمایه گذاری کارآفرینی در خلیج فارس ، سرمایه ریسک و رشد بالا شناخته شده است که نشان دهنده رشد سریع در سرمایه گذاری های کارآفرینی می باشد. شاخص هایی که کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند، جذب فن آوری و روند نوآوری می باشد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – با وجود اقدامات لازم برای اطمینان از استاندارد بودن نتایج مانند آزمون اعتبارسنجی داده ها، هنگام تعمیم نتایج تحقیق باید جانب احتیاط در نظر گرفته شود زیرا سری زمانی این مطالعه (۲۰۰۶-۲۰۱۵) می تواند تحت تأثیر بحران مالی بین المللی قرار گرفته باشد، هر چند در این مطالعه این مورد در نظر گرفته شده است.

اصالت / ارزش – این مطالعه نقش مهم دولت های شورای همکاری خلیج فارس را در تعدیل رابطه بین کارآفرینی و رشد اقتصادی شفاف کرده است. بنابراین، یافته های این مطالعه مهم هستند زیرا این یافته ها نقش مهم دولت های GCC   را به آنها تفهیم می کنند، و از این رو با حمایت از کارآفرینان جدید و فعلی، به ویژه از طریق کیفیت نظارتی، سرمایه ریسک، جذب فناوری و نوآوری در فرایند، از این نقش استفاده می کنند. علاوه بر این، این مطالعه ثابت می کند که کار آفرینی می تواند به افزایش رشد اقتصادی کشورهای GCC   کمک کند، از این رو اهمیت منابع پایدار مانند سرمایه انسانی در دستیابی به تنوع منابع برای حرکت از یک اقتصاد مبتنی بر نفت به یک اقتصاد متنوع تر را با دقت تشریح می کند.

کلمات کلیدی: اقتصادهای نوظهور، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، دولت، کارآفرینی، رشد اقتصادی، تولید نفت

۱.مقدمه

  شواهد فزاینده ای نشان می دهد که کارآفرینی به رشد اقتصادی و نوآوری و همچنین افزایش شکوفایی و موفقیت در جوامع از طریق تولید کالاها و خدمات بیشتر و در نتیجه ایجاد فرصت های شغلی جدید، کمک می کند (Bourne, 2011; Debus et al., 2017; Sabella et al., 2014; Yang and Li, 2011). این امر موجب شده است که بسیاری از دولت ها ،کارآفرینی را به عنوان یک عامل اساسی در تصدیق پیشرفت جامعه مورد توجه قرار دهند (Al-Sokari et al.، ۲۰۱۴)، بنابراین از طریق برنامه های حمایتی مختلف (Congregado et al.، ۲۰۱۲) و تلاش برای تقویت فعالیت های کارآفرینی، موجب پیشرفت کارآفرینی می شوند (Méndez-Picazo et al., 2012). ..

۶.نتیجه گیری

هر فردی در یک جامعه نقشی در  رشد و توسعه آن جامعه ایفا می کند. کارآفرینی یکی از ابزارهایی است که افراد می توانند بر زندگی اقتصادی تاثیر بگذارند و در نتیجه به رفاه کشور کمک کنند. در این مطالعه، نقش حمایت دولت های GCC در ایجاد یک محیط سرمایه گذاری مناسب برای کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفته است ، به طوری که از طریق آن کارآفرینی می تواند با رشد اقتصادی و همچنین تنوع منابع ،به تدریج کشور را  از یک اقتصاد نفتی به یک اقتصاد متنوع تر تبدیل کند ،به طوری که چندین بخش بتواند به توسعه آن کمک کند…

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to find out the extent to which governments of the Persian Gulf Cooperation Council (GCC) countries play a moderating role in the relationship between entrepreneurship and economic growth.

Design/methodology/approach – The study uses a 10-year time series (2006-2015) for six GCC countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates. Secondary sources of data were collected from The World Bank database, general available statistics on the GCC, the Global Entrepreneurship Index from the Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) and the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) database.

Findings – Results indicate that governmental support has a significant moderating effect on the relationship between entrepreneurship and economic growth in the GCC. Furthermore, the strongest indicators of entrepreneurial investments in the Gulf have been found to be risk capital and high growth, which indicate a rapid growth in entrepreneurial investments. The lowest scoring indicators were found to be technology absorption and innovation process.

Research limitations/implications – Despite the necessary measures taken to assure standard results such as testing data validity, care should be taken when generalizing the research results mainly because the time series of the study (2006-2015) could have been affected by the International and Financial Crisis, though the study has taken this into consideration.

Originality/value – This study has clarified the significant role of GCC governments in moderating the relationship between entrepreneurship and economic growth. Thus, the findings of this study are important because they help the GCC governments recognize their significant role and hence to utilize this role by supporting new and existing entrepreneurs particularly through regulatory quality, risk capital, technology absorption and process innovation. Furthermore, this study proves the extent to which entrepreneurship can help enhance the GCC economic growth, hence elaborating the importance of the sustainable resource, such as the human capital, in achieving diversification of sources to move from an oil-based to a more diversified economy.

Keywords: Emerging economies, GCC countries, Government, Entrepreneurship, Economic growth, Oil producing

۱.Introduction

 Growing evidence shows that entrepreneurship contributes to economic growth and innovation, as well as increase prosperity within societies through the production of more commodities and services, hence creating new job opportunities (Bourne, 2011; Debus et al., 2017; Sabella et al., 2014; Yang and Li, 2011). This has led many governments to consider entrepreneurship as an essential factor in acknowledging the society’s progress (Al-Sokari et al., 2014), therefore promoting entrepreneurship through different support schemes (Congregado et al., 2012) and render efforts to consolidate entrepreneurship activities (Méndez-Picazo et al., 2012). Studies have also reviled that entrepreneurship stimulates economic growth in emerging economies. For example, Adusei (2016) found that entrepreneurship stimulated economic growth in 12 African countries, whereas Aparicio et al. (2016) conducted their study on 43 countries and found that the non-governmental institutions played a significant role in economic growth in countries of the study sample, specifically Latin American countries.

۶.Conclusion

Every individual within a given society takes part in contributing to the growth and development of that society. Entrepreneurship is one of the means by which individuals can influence economic life and thus contribute to a country’s welfare. This study has investigated the role of GCC governmental support in creating a suitable investment environment for entrepreneurs through which entrepreneurship can achieve economic growth as well as diversification of sources to gradually move from an oil-based economy to a more diversified one where multiple sectors can contribute to its development.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت دولتی

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات جدید مدیریت کارآفرینی

مقالات جدید رشته اقتصاد

مقاله جدید در مورد رشد اقتصادی

مقالات جدید درباره اقتصادهای نوظهور