اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M612

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  European Journal of Marketing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ISI ترجمه شده رشته مدیریت :  آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی

عنوان انگلیسی:

Is social norms marketing effective? A case study in domestic electricity consumption

چکیده فارسی:

هدف : هدف از این مقاله ارائه جزئیات یک آزمایش در مقیاس بزرگ است که تاثیر برقراری ارتباط دو نوع بازخورد صاحب خانه ها در مورد مصرف برق خانگی آنها را ارزیابی می کند: بازخورد در مورد مصرف خودشان و بازخورد در مورد مصرف خود شان و مصرف دیگران در محل آنها.

طراحی / روش شناسی / رویکرد : تکنولوژی های دیجیتال برای اندازه گیری اتوماتیک و برقراری ارتباط مصرف برق ۳۱۶ ساکن به مدت ۱۶ هفته مورد استفاده قرار گرفت. شرکت کنندگان به طور تصادفی به یکی از سه وضعیت آزمایشی تقسیم شدند: یکی مربوط به هیچ بازخوردی نبود؛ یکی مربوط به بازخورد در مورد استفاده خود صاحب خانه بود، و یکی مربوط به استفاده یک یک صاحب خانه به اضافه بازخورد نسبت به مقیاس های اجتماعی بود (مصرف میانگین دیگران در محل). در پایان مطالعه، مجموعه ای از شرکت کنندگان در مصاحبه ها و یا گروه های متمرکز قرار گرفتند.

یافته ها : هر دو نوع بازخورد ( فردی و فردی به علاوه مقیاس اجتماعی) به کاهش مصرف در حدود سه درصد منجر شده است. کسانی که دریافت کننده بازخورد مقیاس اجتماعی بودند به احتمال بسیار بیشتر برای در اختیار گذاشتن اطلاعات ارائه شده مورد استفاده قرار می گرفتند. با این حال، اطلاعات نرم های اجتماعی هیچ تاثیر اضافی بر مصرف نداشت. داده های بررسی ها و مصاحبه ها تایید کرد که شرکت کنندگان در هر دو شرایط، به اتخاذ شیوه های جدید صرفه جویی در انرژی تشویق شده بودند. این مطالعه نتیجه می گیرد که بازخورد فردی نزدیک به زمان واقعی، اگر در یک فرمت تاریخی ارائه شده باشد می تواند به اندازه کافی بر کاهش میزان مصرف اثر بگذارد. همچنین ای مطالعه نشان می دهد که شاید قبلا تاثیر اطلاعات نرم های اجتماعی نسبت به بازخورد فردی مورد توجه قرار نگرفته باشد.

ابتکار / ارزش: مصرف برق خانگی، تاثیر اطلاعات مقیاس اجتماعی زمان واقعی را با اطلاعاتی که تنها شامل میزان مصرف خانوار فردی است، مقایسه کرده است.

کلمات کلیدی : روش نورم های اجتماعی، بازاریابی سبز، دوام، تغییر رفتار، مصرف برق، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی دیجیتال، انگلستان

Abstract:

Purpose

– The purpose of this paper is to present details of a large-scale experiment that evaluated the impact of communicating two types of feedback to householders regarding their domestic electricity consumption: feedback on their own consumption and feedback of both their own consumption and that of others in their locality.

Design/methodology/approach

– Digital technologies were used to automatically measure and communicate the electricity consumption of 316 UK residents for a period of 16 weeks. Participants were randomly assigned to one of three experimental conditions: one involving no feedback; one involving feedback about a household’s own usage, and one involving a household’s own usage plus social norms feedback (the average consumption of others in the locality). At the end of the study, a selection of participants took part in interviews or focus groups.

Findings

– Both types of feedback (individual and individual-plus-social-norms) led to reductions in consumption of about 3 per cent. Those receiving social norms feedback were significantly more likely to engage with the information provided. However, the social norms information had no additional impact on consumption. Survey and interview data confirmed that participants from both conditions had been encouraged to adopt new energy-saving practices. The study concludes that near real-time individual feedback can be sufficient for usage reduction if it is provided in a historical format. It also suggests that the impact of social norms information may previously have been confounded with that of individual feedback.

Originality/value

– This is the first time that a controlled experiment in the field of domestic electricity consumption has compared the impact of real-time social norm information with that of information that only contains individual household usage.

Keywords: Social norms approach, Green marketing, Sustainability, Behaviour change, Electricity consumption, Social marketing, Digital marketing, United Kingdom