اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M465

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۲۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۱۲ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور مالزی

عنوان انگلیسی:

The Impact of Online Advertising on Proton Sales amongExpatriates in Malaysia

چکیده فارسی:

تبلیغات یکی از استراتژی های بازاریابی برای ترویج محصولات به مصرف کنندگان می باشد. تبلیغات آنلاین متعددی در دسترس هستند که بسته های تبلیغاتی بسیار جالب و مهیجی را پیشنهاد می کنند. رسانه ها نقش بسیار مهمی در راستای نمایش خصوصیات مثبت و منفی محصولات به مخاطبین دارند. ظهور فناوری های جدید و تقاضای مخاطبین، به تولید  رسانه های محلی در سطح بین المللی منتج شده است. این مقاله بر تاثیر تبلیغات آنلاین مختلف بر فروش خودروهای پروتون تمرکز دارد. همچنین مطالعات دیگری در مورد تاثیر تبلیغات آنلاین بر افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های اولیه هستند و از طریق توزیع پرسشنامه میان ۴۰ تبعه خارجی در کشور مالزی که مالک خودروی پروتون هستند جمع آوری شده اند. مجموعه داده ها دربر دارنده تمامی انواع تبلیغات آنلاین به عنوان یک سرمایه¬گذاری کوتاه¬مدت در شرکت تولید کننده خودروی پروتون می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهند که مشتریان در وهله اول توسط وب سایت پروتون و به دنبال آن تبلیغات رسانه اجتماعی، تبلیغات موتور جستجو و نهایتا تبلیغات ایمیلی، تحت تاثیر قرار می گیرند. یافته ها به ارائه مفاهیم کاربردی با اهمیت و قابل توجهی می پردازند که می توانند مبلغین را در راستای خلق تبلیغات محلی بهتر یاری رسانده و راه حل هایی را به منظور پیشگیری از تحلیل رفتن ارزش ها و فرهنگ های خودی توسط برنامه های رسانه خارجی، ارائه می کنند.

واژگان کلیدی:تبلیغات آنلاین، رسانه های محلی، تبلیغات رسانه های اجتماعی، تبلیغات موتورهای جستجو، تبلیغات ایمیلی، وب سایت خودروی پروتون، فروش خودروی پروتون

۱.    مقدمه

۱.۱.   پیشینه

لینداستات و بودزینسکی (۲۰۱۲) توصیف کرده اند که بازارهای منطقه ای به ارائه مزیت منطقی مجاورت و آشنایی با طیف محصولاتی که ایالت Oregon تولید می کند، می پردازند. حرکت به سمت بازارهای ملی، مراکز جمعیتی بسیار بزرگی را معرفی می کند و در این حالت کارایی و بهره وری به اقتصاد مقیاس مرتبط خواهند بود. تبلیغات همیشه تاثیرات مهمی بر فرهنگ بشریت دارند. (واکر، ۲۰۰۹) امروزه، جهان نهایتا به ترفیع و افزایش ارتباطات دست پیدا کرده است. کلا و باک (۲۰۰۷) اذعان داشته اند که تبلیغات را در هر گونه ای از رسانه ها اعم از چاپی، الکترونیک یا وب سایت می توان جای داد. ظهور اینترنت آنگونه که برخی از متخصصین اعتقاد دارند، هرگز سبب ویرانی و تخریب رسانه های انبوهی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه نشده است. وب و رسانه های دیجیتال دارای فرصت های رشد بیشتری بوده و بازدیدکنندگان بیشتری نسبت به رسانه های سنتی دارند. (میلر، ۲۰۱۲) هزل (۲۰۰۶) اشاره کرده که شرکت خودروسازی پروتون مقادیر زیادی را صرف پروژه های تحقیق و توسعه و فعالیت های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات خود کرده است. همچنین وی اشاره می کند که این شرکت درصدد دو برابر کردن حجم فروش محصولات خود تا سال ۲۰۱۰ می باشد.

پروتون نیاز به دستیابی به شهرت قبلی خود در میان افراد کشور مالزی به منظور تشویق آنها در راستای خرید از بازار ملی به جای خرید از بازار جهانی دارد. تبلیغات در زمینه خودروهای پروتون دارای مشکلات متعدد قابل توجهی است. مهم ترین مشکل این است که واضح نیست کدام نوع تبلیغات دقیقا کدام نوع از خودروهای پروتون را تحت تاثیر قرار می دهند. از طرفی دیگر، آگاهی از اینکه کدام نوع از تبلیغات آنلاین یکی از روش های تبلیغ ناکارآمد برای پروتون هستند از اهمیت زیادی برای شرکت برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا تبلیغات آنلاین به طور قابل توجهی بر فروش خودروهای پروتون تاثیر می گذارند یا خیر.

Abstract

Advertising is one of the marketing strategies to promote products to consumers. Many online advertising are available offering interesting advertising packages. Media plays a significant role in displaying the positive and negative features of products to the audience. The emergence of new technologies and the demand from audience result in to producing local media in international level. This paper focuses on the impact of the different online advertising on proton sales. Also other researches in the effects of online advertising on people will be studied. The key objective of this study is to explore which kind of online advertising is more effective on proton sales. Data which is used in this research is primary data. Data were collected by distributing questioner among forty foreigners in Malaysia whom having proton cars. Dataset includes all type of online advertising as a short-term investment in Proton Company. The result of the research shows that customers’ are more influenced by proton website followed by social media advertising, search engine advertising and email advertising. The findings suggested some significant of implications which will help advertisers to create better local advertisements and provides some solutions to prevent our values and cultures from being undermined by foreign media programs.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.