اطلاعیه

مقاله ترجمه شده خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M187

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

عنوان انگلیسی:

To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله طرح نظریه معضل اجتماعی و نظریه گروه مرجع برای توضیح تناقض نگرش – رفتار در مصارف محیط زیستی است. این پژوهش به دنبال درک بهتر است که چرا ، با وجود نگرانی نسبت به محیط زیست (نگرش) ، مصرف کنندگان خرید محصولات سازگار با محیط زیست یا سبز را نادیده می گیرند(رفتار).

طراحی / روش شناسی / رویکرد – یک ابزار بررسی استفاده می شود که مقیاسهایی برای اندازه گیری هشت متغیرمستقل و یک متغیر وابسته توسعه داده شد. علاوه بر این ، داده های روانشناسی اجتماعی و جمعیت شناختی نیز در مورد شرکت کنندگان در مطالعه جمع آوری گردید. برای تبعیض بین خریداران و غیر سبز سبز ، طبقه بندی با تجزیه و تحلیل مشخصی مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها — چارچوب ارائه  شده  درادبیات مصرف زیست محیطی توسط شکل دادن به شکاف نگرش – رفتاربعنوان یک فاصله اجتماعی و نظریه گروه مرجع برای شناسایی عوامل فردی برای کمک به درک فاصله طراحی می کند .نتایج  مطالعه نشان می دهد که چندین ویژگی های فردی — اعتماد ، هویت گروه ، انتظارات از همکاری دیگران و درک اثر بخشی  بطور معناداری در خریداران سبز و غیرسبز تفاوت وجود دارد .

مفهوم عملی : — نتایج حاصل از مطالعه  چندین مفهوم مدیریتی ارائه دادند. اول ، بازاریابان باید نقش اعتماد را در استحکام عمل جمعی تقویت کنند . دوم ، به دلیل نفوذ قوی گروه های مرجع در خرید سبز ، مدیران ارتباطات بازاریابی باید از سخنرانان مرتبط استفاده کنند. سوم ، مطالعه نشان داد انتظار همکاری قابل توجه دیگران ، خریداران سبز راشناسایی کنند. چهارم ، برای یافتن درک اثر بخشی فردی ، مهم است که بازاریابان سبز تأکید بر تفاوت که عملکرد فرد ی برای جمعی خوب است.

اصالت / ارزش — پژوهش  در هر دونظریه معضل اجتماعی و نظریه گروه مرجع به منظور تعیین کننده و مکانیزم

برای توضیح منطقی پشت نگرش رفتار شکاف و فاصله آن را به یک موضوع خاص محیط زیست — حفاظت از انرژی اشاره میکند

کلمات کلیدی: سیاستهای محیط زیست ، رفتار خرید ،رفتار مصرف کننده ، نفوذ

مقدمه

صنعت برای محصولات سبز بیش از ۲۰۰  میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ تخمین زده است. مستند  گرم شدن کره زمین ،حقیقت تلخی است ، و همچنین صحبت کردن مشاهیر در دفاع اززندگی سبز ، علاقه به مسائل اطراف آن موجب حفاظت از محیط زیست و حفاظت  بازاراست .این موج فعلی علاقه به حفاظت از محیط زیست  پدیده جدیدی نمی باشد.تحقیق و نظر سنجی از ده سال پیش نشان داده است که مصرف کنندگان آمریکایی در مورد محیط زیست نگران بوده اند. با این حال ،همان پژوهش همچنین نشان داد که با وجود ابرازنگرانی نسبت به محیط زیست مصرف کنندگان تمایلی به خرید و یا پرداخت قیمت بالاتری برای محصولات سازگار با محیط زیست ندارند. گزارش اخیر توسطRoperASW (2002) نتایج تا حدودی نا امید کننده ارایه داد که نگرانی های زیست محیطی در ۵۹ درصد از کل جمعیت حتی از شرکت در فکرفعالیت های سازگار با محیط زیست در حال کاهش است . با وجود علاقه زیاد در حفاظت از محیط زیست به طور کلی ، همان نظر سنجی شگفت آورنشان داد که بر خلاف طرح بالا ، آمریکایی ها مایل به خرید و حتی پرداخت بیشتر برای محصولات خاص که کمک به کاهش مصرف انرژی و یا  آلودگی کمتر ، مانند انرژی لوازم کارآمد ، هیبرید ماشین و برق دارند.این نتایج مختلف نشان دهنده به چالش کشیدن محیط مصرف کننده برای بازاریابان محصولات مصرفی دوستدار محیط زیست ، یعنی محصولات سبز که به دنبال هدایت در “چگونه ” شناسایی کردن و محصولات موثردوستدار محیط زیست در بازاربرای بخش بندی مصرف کننده سبز است. در عین حال ، تحقیقات تا به امروز شکست خورده استدر باره ی پاسخ به سوال گیج کننده در مورد اینکه چرا با وجود نگرانی نسبت به محیط زیست (نگرش) مصرف کنندگان تمایل به خرید محصولات سازگار با محیط زیست یا سبزندارند (رفتار)؟

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to draw on social dilemma theory and reference group theory to explain the attitude‐behavior inconsistency in environmental consumerism. This research seeks to better understand why, despite concern towards the environment (attitude), consumers fail to purchase environmentally friendly or green products (behavior). Design/methodology/approach – A survey instrument was developed that used scales to measure eight independent and one dependent variable. In addition, socio‐demographic data were also collected about the study participants. To discriminate between green and non‐green buyers, classification with discriminant analysis was used. Findings – The framework presented contributes to the environmental consumerism literature by framing the attitude‐behavior gap as a social dilemma and draws on reference group theory to identify individual factors to help understand the gap and suggest ways in which to bridge it. Results from the study reveal that several characteristics of the individual – trust, in‐group identity, expectation of others’ cooperation and perceived efficacy – were significant in differentiating between “non‐green” and “green” buyers. Practical implications – The results of the study offer several managerial implications. First, marketers should reinforce the role trust plays in solidifying collective action. Second, because of the strong influence of reference groups in green buying, marketing communications managers should use spokespeople who are relatable. Third, the study showed that expectation of others’ cooperation significantly identifies green buyers. Fourth, to address the perception of personal efficacy, it is important that green marketers emphasize the difference that individual action makes for the collective good. Originality/value – The research draws on both social dilemma and reference group theories to investigate the determinants of and the mechanisms to explain the rationale behind the attitude‐behavior gap as it pertains to a specific environmental issue – energy conservation.

Keywords: Environmental politics, Buying behaviour, Consumer behaviour, Influence

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.