اطلاعیه

مقاله ترجمه شده توانمندسازی سازمانی و روانی (روان­شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M12

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۲

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده توانمندسازی سازمانی و روانی (روان­شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

عنوان انگلیسی:

Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله با هدف شفاف­ سازی مفهوم توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع ­انسانی و عملکرد نوشته شده است.

طرح /روش­شناسی/رویکرد– بررسی­ ای از ۲۱۱ تن از کارمندان ۳۰ هتل مجلل و گران در لیتوانی که به ­طور مستقیم با مشتریان در ارتباط بودند، به­ منظور مطالعه ­ی توانمندسازی سازمانی، به عنوان مجموعه ­ای از فعالیت های مدیریت منابع انسانی (HRM)، و ارتباط آن با نگرش­ ها و رفتار کارمند انجام شد.

نتایج– بین توانمندسازی سازمانی به عنوان مجموعه ­ای از فعالیت­ های HRM و توانمندسازی روانی(روان­شناختی) به عنوان یک نگرش کاری، تمایزاتی قائل شده و نقش هر دو در ارتباط بین HRM و عملکرد تعریف شده است. توانمندسازی سازمانی به ­طور مثبت با توانمندسازی روانی، رضایت شغلی و تعهد  مؤثر مرتبط شده است. هم­چنین به این نتیجه رسیدیم که توانمندسازی  روانی و تعهد مؤثر، تأثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار مشتری­گرا را تعدیل می­کند.

محدودیت­ها/ کاربردهای تحقیق-داده­ ها از یک صنعت واحد در لیتوانی جمع ­آوری شدند بنابراین، تحقیقات بیشتری در دیگر صنایع خدماتی نیاز است تا بتوان کاربرد مدل پیشنهاد شده ­ی توانمندسازی – عملکرد را در صنایع دیگر تعمیم بخشید.

کاربردهای عملی- در بافت­ های هتل­ های  مجلل، که کاهش جابجایی کارمند و بهبود کیفیت خدمت، امری حیاتی است، توانمندسازی سازمانی قادر به بهبود رضایت شغلی کارمند، تعهد، توانمندسازی روانی و رفتار مشتری­ گرا است.

اصالت/ارزش– این مقاله، شواهد تجربه­ ای از تأثیر مثبت راهکارهای مفروض HRM کارمند (توانمندسازی سازمانی) بر نتایج عملکرد منابع انسانی- نگرش ­های کارمند (توانمندسازی روانی، رضایت شغلی، تعهد مؤثر) و رفتار مشتری­ گرا ارائه می­دهد. علاوه­ بر این، نقش توانمندسازی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، تعریف و به­ طور تجربی آزمون شده است.

واژگان کلیدی- راهکارهای HRM، نتایج عملکرد توانمندسازی، نگرش­ های کارمندان، رفتار مشتری­ گرا، هتل­ های مجلل، لیتوانی، هتل ­ها،

مقدمه

ارتباط بین HRM و عملکرد، یکی از موضوعات مهم در تحقیقات HRM، طی دهه گذشته بوده است که تعدادی از مدل-های HRM – عملکرد و شواهد تجربی را ارائه کرده است. با این وجود، علیرغم علاقه ی فزاینده به تحقیق در این زمینه ، هنوز مباحثی درباره ی تعدادی از روابط وجود دارد که در این مقاله به آن ها اشاره خواهد شد.

اول اینکه هیچ اتفاق نظری بر این موضوع که کدام یک از راه کارهای HRM در تعیین ارتباط بین HRM و عملکرد بهتر است مطالعه شود، وجود ندارد. محققان درباره ی تعداد و جامعیت کاربرد این راه کارها با هم مخالف هستند. علاوه براین، راه-کارهای HRM نظر محققان مختلفی را به خود جلب کرده است. راه کارهای HRM که به طور گسترده در مورد آنها مطالعه انجام شده عبارتند از آموزش و توسعه، پرداخت و پاداش و مدیریت عملکرد.

هدف این مقاله بررسی توانمندسازی به عنوان یک راهکار HRM می باشد که به طور گسترده  مطالعه شده امّا نظرات کمی را در بررسی ارتباط بین HRM- عملکرد، به خود جلب کرده است. دلیل دیگری که توانمندسازی را یک موضوع تحقیقی جالبی جلوه می دهد این است که این مفهوم با ابهامات و اختلاف نظر ها  بر معنی اش ملازم شده است. اصطلاح « توانمندسازی» اغلب به ساختارهای مختلف نسبت داده شده است.

برخی محققان این اصطلاح را به عنوان «راهکار HRM» می پندارند. برخی دیگر آن را « درک کارمند» یا            «حالت-شناختی» درنظر می گیرند. این اختلاف عقاید، نیاز به تحقیقات بیشتر در رابطه با تعریف  توانمندسازی و نقش آن در ارتباط بین HRM و عملکرد را برجسته می سازد. این مقاله تحقیقات پیشین را تکمیل می کند چرا که در جستجوی  تعریف این مفهوم (توانمندسازی) است و بین دو نوع توانمندسازی – سازمانی و روانی- تمایز قائل می شود و نقش شان را در ارتباط بین HRM و عملکرد تعریف می کند.

دوم، گرایشات نامتعادلی در نتایج مختلف  از عملکرد در بررسی ارتباط بین HRM و عملکرد وجود دارد. اکثریت وسیعی از مطالعات بر نتایج مالی تمرکز کرده اند. با وجود عقیده ی مشترکی که HRM به طور غیرمستقیم و از طریق نگرش ها و رفتارهای کارمند که معمولاً به عنوان نتایج عملکرد نیروی انسانی به آنها اشاره می شود، بر عملکرد تأثیر   می گذارند،  مطالعات انجام-شده بر نتایج عملکرد نیروی انسانی همچنان پراکنده هستند..مطالعاتی که براین گروه از نتایج عملکرد انجام شده اند به طور عمده بر فاکتورهایی مانند تعهد، تمایل به جابجایی/ترک، رضایت شغلی، اعتماد،  مشارکت کارمند و رفتار شهروندی سازمانی تمرکز داشته اند. این مقاله، تأثیر توانمندسازی سازمانی را به عنوان مجموعه ای از فعالیت های HRM بر تعدادی از نتایج عملکرد نیروی انسانی مانند توانمندسازی روانی و رفتار مشتری گرا که توجه ی کمتری را در مطالعات پیشین HRM- عملکرد به خود جلب کرده اند، بررسی می کند.

Abstract:

Purpose – This paper aims to clarify the meaning of empowerment concept and determine its role in the HRM‐performance linkage. Design/methodology/approach – A survey of 211 customer‐contact employees at 30 upscale hotels in Lithuania was conducted to study organisational empowerment, as a bundle of HRM activities, and its association with employee attitudes and behaviour. Findings – A distinction was made between organisational empowerment, as a bundle of HRM activities, and psychological empowerment, as an employee work‐related attitude, and their role in the HRM‐performance linkage was defined. Organisational empowerment was positively related to psychological empowerment, job satisfaction, and affective commitment. Psychological empowerment and affective commitment were found to mediate the impact of organisational empowerment on customer‐oriented behaviour. Research limitations/implications – Data were collected in a single industry in Lithuania; therefore, further research in other services needs to be conducted to make generalisations on the applicability of the proposed empowerment‐performance model to other industries. Practical implications – In the upscale hotel context, where employee turnover reduction and service quality improvement are critical, organisational empowerment can enhance employee job satisfaction, commitment, psychological empowerment and customer‐oriented behaviour. Originality/value – The paper provides empirical evidence of the positive effect of employee perceived HRM practices (organisational empowerment) on HR‐related performance outcomes ‐ employee attitudes (psychological empowerment, job satisfaction, affective commitment) and customer‐oriented behaviour. Besides the role of empowerment in the HRM‐performance linkage is defined and empirically tested.

Keywords: HRM practices, Performance outcomes, Empowerment, Employees attitudes, Customer‐oriented behaviour, Upscale hotels, Lithuania, Hotels

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.