اطلاعیه

مقاله ترجمه شده :  برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M525

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

 

عنوان انگلیسی:

A Roadmap to Green Supply Chain System through Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation

چکیده فارسی:

زنجیره ی تامین سبز یک سیستم زنجیره ی تامین است که بر روی جنبه های محیطی و بهره وری انرژی مورد استفاده تمرکز می کند. اگر یک سیستم قادر باشد همه ی اطلاعات مربوط به اثر محیطی را ردیابی کند، یک زنجیره ی تامین سبز به دست خواهد آمد. با این حال یک زنجیره ی تامین سبز بدون پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان ها محقق نخواهد شد. ERP، سیستم یک پارچه ی اطلاعات است که بر فرایندهای تولید از مواد خام تا محصولات نهایی نظارت می کند. با این وجود پیاده سازی موفق ERP به چهار عامل بحرانی بستگی دارد: تعریف موارد تجارت، آماده سازی سیستم و کاربران، پایدار ساختن برای دست یافتن به عملیات معمولی و هم چنین نگه داری و ارتقا. به علاوه یادگیری سازمان (یاد گرفتن از تجربیات خود و دیگران)، جزء کلیدی دیگری برای پیاده سازی موفق است. در آخر اما با اهمیت برابر، برنامه ریزی فرایند از مدل “آن طور که هست” به “آن طور که می خواهیم باشد” نیز یک تکنیک قوی است که با شناسایی مدل های فرایند کنونی و آتی، پیاده سازی را آسان می کند. ضمن این که کارهای برجسته ی ERP برای یک زنجیره ی تامین سبز باید شامل قابلیت نگه داشتن و ردگیری داده های محیطی از مواد خام تامین کنندگان باشد تا یک گزارش محیطی را برای هر محصول، از مواد خام تا محصول نهایی آماده کند تا داده های محیطی مربوط به لجستیک و انتقال را نگه داشته و متناسب با نرم افزار ERP استفاده شده توسط تولیدکنندگان ثالث باشد.

مقدمه

برنامه ریزی منابع سازمانی  یک سیستم یک¬پارچه است که برای خودکارسازی و یکپارچه ساختن فرایندهای تجاری و عملیات با یکدیگر طراحی شده است. این امر یک تابع مطلوب است که راه را برای سازمان ها باز می کند تا عملکرد داشته باشند، به ویژه زنجیره ی تامین که دوستدار محیط زیست است. با این حال، پیاده سازی ERP به تلاش های سازمانی بسیار نیاز دارد و شرکت های زیادی شکست می خورند یا به سودی که قبل از پیاده سازی انتظار داشتند، دست نمی یابند. به این خاطر، کارهای پژوهشی بسیاری برای شناسایی عوامل و رویکردهای بالقوه انجام شده است که با موفقیت به هدایت شرکت به سوی پیاده سازی کمک کرده است. در این پژوهش، با کمک ERP برنامه ای به سمت زنجیره ی تامین سبز به وضوح شرح داده شده است. به عوامل بحرانی موفقیت که در موفقیت پیاده سازی مهم هستند، پرداخته شده است در حالی که رابطه ی آن با ERP نیز با دنبال کردن ترتیب منطقی پیاده سازی روشن گردیده است. به علاوه نقش نگاشت فرایند نیز مانند خصوصیات سازمانی چگونگی یادگیری از روی شکست ها، نشان داده شده است و چگونگی اثرگذاری آن ها بر روی موفقیت پیاده سازی بررسی شده است. در نهایت، خصوصیات مطلوب سیستم ERP که به زنجیره ی تامین سبز ختم می شود، فهرست شده و توضیح داده شده است در حالی که مدل یک پارچه برای پیاده سازی ERP پیشنهاد گردیده است.

Abstract

Green supply chain is a supply chain system focusing on environmental impacts and the efficiency of energy used. A green supply chain will be achieved if a system is able to track down all information regarding the environmental influence. However, a green supply chain will not be possible without enterprise resource planning (ERP) implementation in organizations. ERP is the integrated information system overlooking manufacturing processes from raw materials to finished products. However, the successful implementation of ERP depends on four critical factors: defining business cases, prepare system and users, stabilizing to obtain normal operations and maintaining and upgrading. Moreover, learning organization (learning from own experience and learning from others) is another key ingredient for the successful implementation. Last but not least, process mapping from “As- Is” to “To-Be” models is also a powerful technique which facilitates the implementation by identifying the process models of current and future ones. Moreover, the featured functions of ERP for a green supply chain should include the capability to keep and track the environmental data of raw materials from suppliers, to prepare an environmental report for each product from raw materials to finished products, to keep the environmental data regarding logistics and transportation and to comply with the ERP software used by third-party manufacturers.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.