اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی : تجزیه و تحلیل اندازه شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M39

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:       ۱۸  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی :  تجزیه و تحلیل اندازه شرکت

عنوان انگلیسی:

The influence of organizational factors on e-business use: analysis of firm size

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله دو هدف را دنبال می کند: اول، تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و دیگر عوامل سازمانی ( دانش فناوری اطلاعات، پشتیبانی خارجی فناوری اطلاعات و سطح تحصیلات کارمندان) بر بکارگیری کسب و کار الکترونیک . دوم، شناسائی تشابهات و تفاوت های میان این عوامل در سازمان های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ.

طرح/ روش شناسی/رویکرد- مدل پیشنهادی به طور تجربی و با استفاده از داده های بخش کسب و کار الکترونیک W@TCH بررسی شده  است. برآورد لوجیت برای کل نمونه و هر نوع از اندازه سازمان در بکارگیری کسب و کار الکترونیک  به اجرا در آمد.

یافته ها- این مطالعه در یافت کلیه عوامل سازمانی تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر شدت بکارگیری کسب و کار الکترونیک دارند. هنگام بررسی تاثیر اندازه، چنین نتیجه گیری شد ، بیشتر احتمال دارد سازمان های متوسط و بزرگ با شدت بیشتری از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند. اگر چه سازمان های متوسط و بزرگ شبیه بهم هستند، برخی تفاوت ها بین سازمان های کوچک و متوسط یافت شده است.تنها سازمان های کوچک از برون سپاری IT   به عنوان یک عامل کلیدی جهت استفاده از کسب و کار الکترونیک استفاده می کنند.

محدودیت ها / کاربرد های تحقیق- این تحقیق بر اساس مجموعه داده های مقطعی انجام شده است. بنابراین تحقیقی طولی جهت مقایسه نتایج در طول زمان مورد نیاز خواهد بود. مطالعات آینده می توانند بر بکارگیری هر نوع فناوری کسب و کار الکترونیک به جای معیار جهانی بکارگیری کسب و کار الکترونیک تمرکز کنند. هم چنین مطالعات بعدی می توانند تفاوت های موجود در نسبت بکارگیری  کسب و کار الکترونیک  میان کشور ها را بررسی کنند.

کاربردهای عملی- این مقاله نتیجه می گیرد کمتر احتمال می رود سازمان های کوچک و خرد در مقایسه با سازمان های بزرگ و متوسط ، کسب و کار الکترونیک را به اجرا در آورند. عامل تاثیرگذار دیگر بر کسب و کار الکترونیک ، تحصیلات نیروی کار است که بیان می کند آموزش می تواند جایگزین استخدام کارکنان IT شود. برون سپاری فعالیت های IT یک استراتژی مناسب برای شرکت های کوچک است.

ارزش/ اصالت- این مقاله به ادبیات کسب و کار الکترونیکی از طریق شواهد جدیدی از اهمیت اندازه و سرمایه انسانی کمک می کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیلی برای هرنوع از اندازه سازمان انجام شده است، که این امر مقایسه نتایج را اجازه می دهد.

کلمات کلیدی-  کسب و کار الکترونیکی، سازمان های کوچک تا متوسط​​، دانش فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی.

۱-  مقدمه

بکارگیری فناوری های تجارت الکترونیک، روش انجام تجارت سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است. سازمان هائی که به شدت این فناوری ها را بکار می گیرند، جایگاه رقابتی خود را ارتقاء و کارائی زنجیره ارزش شان را افزایش داده اند. فناوری های جدید نیز اثر بخشی ارتباط سازمان- مشتری را بهبود بخشیده اند. از آنجائی که بکارگیری کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد،  پژوهش های علمی تا حد زیادی بر بررسی پیشینه  بکارگیری آن تمرکز کرده اند.

اندازه سازمان یکی از عوامل تعیین کننده ¬ی بکارگیری فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs)  است. سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) سطوح مختلفی از بکارگیری کسب و کار الکترونیکی را در مقایسه با سازمان های بزرگ نشان می دهند. مطالعات گذشته نتایج مختلفی از ارتباط بین اندازه و بکارگیری این فناوری ها را یافته اند.  از یک طرف چنین پیشنهاد شده است بیشتر احتمال می رود سازمان های بزرگ تر از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند چرا که  منابع بیشتری دارند. علاوه بر این، چنین بیان شده  که سازمان های بزرگ  تنها سازمان هائی هستند  که تحول واقعی کسب و کار را اجرا می کنند. از طرف دیگر، دیگر مطالعات بیان می کنند SME ها  در مقایسه با سازمان های سلسله مراتبی بزرگ بیشتر به نوآوری و تجربه فرآیند های جدید کسب و کار تمایل دارند .

Abstract:

Purpose – There are two purposes of this paper: first, to analyze the effect of size and other organizational factors (IT knowledge, IT external support and the level of employees’ education) on the use of e‐business; and second, to identify similarities and differences among these factors in micro, small, medium‐sized and large enterprises. Design/methodology/approach – The proposed model is empirically tested using data from the Sectorial e‐Business W@tch survey. A logit estimation for the whole sample and for each type of firm size has been implemented on the use of e‐business. Findings – The study finds positive and significant effects of all the organizational factors on the intensity of e‐business use. When analyzing the effect of size, it was found that medium‐sized and large firms are more likely to use e‐business more intensively. Although medium‐sized and large firms are similar, some differences have been found between small and medium‐sized firms. Only small firms use IT outsourcing as a key factor to use e‐business. Research limitations/implications – This study is based on a cross‐sectional data set. Longitudinal research would be needed for comparing results over time. Future studies could focus on the use of each type of e‐business technology, instead of a global measure of e‐business use. Future research could also analyze the differences of e‐business adoption rates among countries. Practical implications – The paper concludes that small and micro firms are less likely to conduct e‐business than medium‐sized and large firms. An important influence on the use of e‐business is workforce education, implying that training could substitute hiring IT employees. Outsourcing IT activities is a suitable strategy only for small firms. Originality/value – The paper contributes to the literature on e‐business with new evidence of the importance of size and human capital. Additionally, an analysis for each firm size has been done, which allows comparison of results.

Keywords: E‐business, Small to medium‐sized enterprises, Information technology knowledge, Electronic commerce

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.