اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M24

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

عنوان انگلیسی:

Ethical reputation and value received: customer perceptions

چکیده فارسی:

هدف – این تحقیق به دنبال بررسی نقش شهرت اخلاقی در تقویت اثرات مثبت ارزش دریافت شده مشتری و رضایت از تأمین کننده و در نهایت وفاداری است.

طراحی / روش شناسی /رویکرد – بررسی پاسخ های به دست آمده از ۲۹۹ مشتری در مورد دو موسسه مالی بزرگ شیلی به منظور  بررسی روابط میان ادراکات اخلاقی، ارزش مشتری، رضایت و وفاداری، استفاده گردید.  فرضیه بوسیله یک مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که ادراکات(برداشت های) اخلاقی در مورد سازمان، اثر ارزش مشتری را  بر رضایت و در نهایت وفاداری مشتری تقویت می کند .

محدودیتهای تحقیق / کاربردها – این مطالعه ضمن کمک به گسترش ادبیات موجود در این خصوص،  نشان می دهد که درک اخلاقی از مشتریان می تواند به موسسات مالی در دستیابی به سطوح بالاتری از رضایت و وفاداری مشتریان کمک کند . یافته های تحقیق مبتنی بر بررسی پاسخ های جمع آوری شده از مشتریان در یک کشور و در یک صنعت است. تعمیم یافته ها، نیاز به بررسی و آزمایش بیشتر دارد.

کاربردهای عملی – شهرت اخلاقی به موسسات مالی کمک می کند تا مشتریان خود را حفظ کنند.

اصالت / ارزش این تحقیق نخستین مطالعه ای است که نشان می دهد ادراکات مشتری در خصوص اخلاقیات شرکت، تقویت کننده تاثیر مثبت ارزش مشتری بر رضایت مشتری است.

کلمات کلیدی: اخلاق، ارزش مشتری، رضایت، وفاداری

 مقدمه

رقابت جهانی و پیشرفت های تکنولوژیکی به طرز چشمگیری دانش محصول و گزینه های در دسترس را به مشتریان افزایش داده است (واگنر و هانسن،۲۰۰۴).  تجهیز مشتریان به  اطلاعات، آنها را بسیار خبره و زیرک کرده است. در نتیجه انتظارات مشتریان از شرکت و محصولات آن افزایش یافته است.  در این مجموعه تامین کنندگان باید ارائه پیشنهاداتی به منظور به دست آوردن سهم بازار و حفظ وفاداری مشتری بپردازند.  یکی از نتایج آشکار تاکید بیشتر بر ارزش اضافی به مشتری به جای دادن اطلاعات محصول در معاملات است (نیلور و فرانک، ۲۰۰۰). افزایش تمرکز بر روی ایجاد ارزش نیز از تغییر در ترجیحات خریداران نشأت می گیرد.  به عنوان مثال، کاپون و سن(۲۰۱۰) گزارش دادند که امروز خریداران بازار ترجیح می دهند با تعدا دکمتری از تامین کنندگان کوچکتر  کار کنند تا کار با تعداد زیادی  فروشنده با پیامدهای ناشناخته یا مشکوک. به این ترتیب خلق ارزش به یک معیار مهم برای معاملات فروشنده و خریدار و ادامه روابط تجاری آنها تبدیل شده است.

هدف از این مطالعه این است که آیا شهرت اخلاقی شرکت نقشی در خلق ارزش و تمایز و در نتیجه کسب مزیت رقابتی شرکت ایفا می کند یا خیر.

تحقیقات نشان داده است که اعتماد و تعهد ، به شدت بر توسعه وفاداری مشتری تأثیرگذار است (پالماتیر و همکاران، ۲۰۰۶) .راش های اخیر رسوایی های کسب و کار و طرح های پانزی اعتماد مشتریان را دچار تزلزل کرده و آنها را در مورد انگیزه های شرکت دچار تردید کرده است. رشد آگاهی باعث شده مشتریانی که از رفتار های مشکوک و یا رفتارهای اجتماعی غیر مسئولانه شرکت آگاهند، از انجام کسب و کار با آنها خودداری کنند (فراه و نیومن، ۲۰۱۰). با توجه به این روند، شرکت ها شروع به بررسی این نکته کرده اند که آیا اعتبار اخلاقی را می توان یک ارزش اضافه شده و یا متمایز کننده آنها از  در نظر گرفت. موسسات مالی توجه بیشتر به برقراری ارتباط شیوه های اخلاقی با مشتریان و ذینفعانشان دارند (گارسیا د لس سالمونس و همکاران، ۲۰۰۹).  هم دانشگاهیان و هم مجریان علاقمند به یافتن شواهد تجربی در مورد سهم شهرت اخلاقی بر  ارزش دریافت شده مشتری و در نتیجه رضایت و وفاداری مشتری به عنوان دو پیش بینی کننده اصلی عملکرد کسب و کار هستند.

Abstract:

Purpose – This research seeks to explore the role played by ethical reputation in amplifying the positive impact of value received by the customer on satisfaction with the supplier and ultimately loyalty. Design/methodology/approach – Survey responses derived from 299 customers, concerning two large financial institutions within Chile, are used to test relationships among ethical perceptions, customer value, satisfaction, and loyalty. Hypotheses are tested with a structural equation model. Findings – Results show that ethical perceptions about the organization amplify the impact of customer value on customer satisfaction and eventually loyalty. Research limitations/implications – This study contributes to the existing literature by showing that ethical perceptions from customers can help financial institutions achieve higher levels of satisfaction and loyalty. Study findings rely on customer survey responses collected in one country and one industry. Generalizability of findings is yet to be tested. Practical implications – Ethical reputation helps financial institutions retain their customers. Originality/value – This is the first study showing that customer perceptions about company ethics amplify the positive impact of customer value on customer satisfaction.

Keywords: Ethics, Customer value, Satisfaction, Loyalty

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.