اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدیریت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دانشکده های بازرگانی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M994

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The International Journal of Management Education

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  مدیریت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در دانشکده های بازرگانی. یک مطالعه اکتشافی

عنوان کامل انگلیسی:

Management of University Social Responsibility in business schools. An exploratory study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M994)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مسئولیت اجتماعی (SR) به یک مسئله کلیدی در آموزش عالی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق تفکر عمیق در اتخاذ SR در دانشگاه ها است. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه دانشکده های بازرگانی  مسئولیت اجتماعی  را در سیستم های مدیریتی خود ادغام می کنند و همچنین تأثیر بالقوه متغیرهایی مانند اندازه مدرسه و / یا موقعیت جغرافیایی را بررسی می کند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه تجزیه و تحلیل شده  و با اطلاعات جمع آوری شده از وب سایت ها و مصاحبه های تلفنی تکمیل شد. تجزیه و تحلیل توصیفی برای انجام آنالیز عرضی استفاده شد که به این مقاله امکان می دهد سطح توسعه مسئولیت اجتماعی دانشگاه (USR) در مؤسسات مربوط به شبکه جهانی مدیریت پیشرفته (GNAM) را بررسی کند. برای تعیین میزان تأثیر اندازه و موقعیت جغرافیایی مؤسسه در سطح ادغام SR با سیستم مدیریتی از آزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک استفاده شد.

نتایج نشان از سطح معینی از تعهد این موسسات به SR دارد ، و همچنین آنها در مورد دیده شدن فعالیت های مسئولیت اجتماعی شان نگرانی های دارند. موقعیت جغرافیایی مؤسسه در سطح ادغام SR با سیستم مدیریتی تاثیری نداشته و متغیر اندازه سازمان نیز به استثنای حوزه های اجتماعی و زنجیره تأمین ، تأثیری نداشته است.

 واژه‌های کلیدی: آموزش عالی ، مسئولیت اجتماعی دانشگاه ، سازمان های بین المللی مدیریت ، دانشکده های بازرگانی

۱.مقدمه

در حال حاضر مسئولیت اجتماعی (SR) فقط مورد توجه متخصصان نیست بلکه در بیشتر پروژه ها و برنامه های تجاری و سازمان ها بکار گرفته می شود. در این سال ها ابعاد جالبی از مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) کشف شده است که می تواند به پیشرفت روند توسعه آن کمک کند:

۱.مسئولیت اجتماعی بر همه سازمان ها و افراد تأثیر می گذارد.

۲.تعهدات SR داوطلبانه است. این یک موضوع مهم در این مباحث است (بیانیه کمیسیون اروپا ، ۲۰۱۴).

۳.مفهوم ذینفعان با توجه به نقش مهم آنها در تشخیص این که آیا هر شرکت یا سازمان تأثیرات مربوط به عملکرد خود را در کلیه گروه هایی که با آنها ارتباط دارند(مشتریان ، تامین کنندگان ، سهامداران و غیره)، تجزیه و تحلیل کرده یا در نظر می گیرد: ، ضروری است.

۵.جمع بندی و بحث

  در بیست سال گذشته ، به دلیل تقاضای ذینفعان علاقه ی روز افزونی به ادغام SR در مدیریت ، نه تنها در شرکت های خصوصی ، بلکه در نهادهای دولتی و موسسات دانشگاهی، اعم از دولتی یا خصوصی وجود داشته است. رشد گزارشگری پایداری در دانشگاه ها ، در پاسخ به تقاضای ذینفعان برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر در بخشهای شرکتی و دولتی می باشد (ونتزل،ولش،بروکوسکی،۲۰۱۰)…

Abstract

Social Responsibility (SR) has become a key issue in higher education. The objective of this investigation is to reflect on the adoption of SR in universities. This paper explores how business schools are integrating SR into their management systems and analyzes the potential influence of variables such as the school’s size and/or geographical area. A questionnaire obtained information to be analyzed and was complemented with information from websites and telephone interviews. A descriptive analysis was used to carry out a transversal analysis, allowing this paper to investigate the level of University Social Responsibility (USR) development in Global Network for Advanced Management (GNAM) institutions. Parametric and non-parametric tests were applied in order to determine the level of influence that the size and geographic location of the institution had on the level of integration of SR with the management.

A certain degree of commitment of these institutions to SR was observed, as well as their concern about giving visibility to their SR actions. The influence of those models on the presence of the organization in a specific geographical area was not observed, nor did the organization size variable have an influence, with the exception of the areas of Society and Supply Chain.

Keywords: Higher education, University social responsibility, Management International organizations, Business schools

۱.Introduction

 Social Responsibility (SR) is no longer only a matter of experts and has come to be present in most of the projects and programs of businesses and organizations. Interesting elements have been detected in these years of Corporate Social Responsibility (CSR) that can help to articulate the development process:

۱.Social Responsibility affects all organizations and individuals.

۲.The assumption of SR is voluntary. This is a significant topic of debate (European Commission Statement, 2014).

۳.The concept of stakeholders is fundamental given the important role they have or should have in defining whether each company or organization analyzes or considers the impacts on their performance in all groups with which they relate: clients, suppliers, shareholders, etc…

۵.Conclusions and discussion

 In the last twenty years, there has been interest in incorporating SR in management, not only in private companies, but also in public entities, and in the university institutions, whether public or private, because of stakeholder demand. The increase in sustainability reporting at universities is the response to the demands by stakeholders for more transparency and accountability in the corporate and public sectors (Borkowski, Welsh, & Wentzel, 2010)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات رشته مدیریت

دانلود رایگان مقالات مدیریت آموزشی

دانلود رایگان مقالات مدیریت بازرگانی

دانلود رایگان مقالات مدیریت رفتار سازمانی

دانلود مقاله درباره مسئولیت اجتماعی

دانلود مقاله درباره سیستم های اطلاعات مدیریت