اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M326

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد در میان کاربران مرد

عنوان انگلیسی:

Mobile phone feature preferences, customer satisfaction and repurchase intent among male users

چکیده فارسی:

با وجود این حقیقت که تحقیقات زیادی در مورد ترجیحات ویژگی تلفن همراه صورت گرفته است، به نظر می رسد که فقدان مطالعه در مورد رابطه­ی بین ترجیحات ویژگی و رابطه ی آن ها با رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد وجود دارد. از این رو هدف این مقاله بررسی ترجیحات ویژگی تلفن همراه بین پاسخگویان مرد در فنلاند است. بعلاوه در ارتباط با این مفهوم سازی از ترجیحات ویژگی، رابطه شان با رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد تلفن همراه مطالعه شده است. نتایج حاکی از آن است که باتری یا زمان مکالمه مهمترین ویژگی برای پاسخگویان است. پاسخگویان استنباط کردند که شش عامل منطقی بین ترجیحات ویژگی وجود دارد که عبارتند از: کارکرد تجاری، نقش حمایتی، زیبایی شناختی + طراحی، بخش ها + فرآیندها، استحکام، صداها (آهنگ ها) + بازی ها. سه عامل اول با رضایت مندی مشتری در ارتباط است، و تنها کارکرد تجاری با قصد خرید مجدد ارتباط دارد. در انتها رابطه­ی بین رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد بررسی شده است، و مقایسه هایی با مطالعات مشابه انجام و محدودیت ها و مفاهیم مدیریتی بحث شده است.

لغات کلیدی: ترجیحات ویژگی، مفهوم سازی، رضایت مندی مشتری، قصد خرید مجدد

 ترجمه بخش ۷ مقاله

۷-دلالت های مدیریتی

این تحقیق دلالت های مدیریتی بسیاری دارد. اول از همه شناخت اهمیت ترجیحات ویژگی متنوع مهم است. این امر مخصوصا به علت تعداد زیاد ویژگی های بالقوه که می توانند در تلفن های موبایل جاسازی شوند مهم است. همانطور که نشان داده شد داشتن تعداد زیادی ویژگی (غیرضروری) ممکن است یک تاثیر منفی روی رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد بگذارد. بعلاوه آگاهی از ترجیحات ویژگی تنظیم شده در مورد مفهوم سازی انها برای R&D (تحقیق و توسعه) و عملکردهای بازاریابی سازندگان تلفن همراه نیز مهم است. اگر مشتریان ترجیحات ویژگی مطمئن را متعلق به هم در نظر بگیرند در این حالت این ویژگی ها می توانند با یکدیگر در فرایند R&D گروه بندی شده و به عنوان یک گروه ویژگی یکسان وارد بازار شوند. همچنین این حقیقت که متغیرهای ترجیحات ویژگی خاص (زمان مکالمه/باتری) و عوامل (کارکرد تجاری و بخش ها و فرایندها) با رضایت مندی مشتری همبستگی دارند برای عملکردهای R&D و بازاریابی مهم است.

مخصوصا نقش کارکرد تجاری مهم است چون به طور معناداری با قصد خرید مجدد کاربران تلفن همراه مرد همبستگی دارد. به همین دلیل بهبود کارکرد تجاری در تلفن همراه و ارتباط با سیستم های اطلاعاتی شخصیی و/یا لجسی (ترکه) حیاتی است و موانع سویچینگ را برای دیگر برندها ایجاد می کند. این امر بیشتر بر این حقیقت تاکید دارد که به نظر می اید کاربران تلفن همراه مرد به طور معقولانه مشتریان وفاداری باشند و تمایلی به تغییر علی رغم سطوح پایین رضایت مندی مشتری نداشته باشند.

۸-محدودیت های مطالعه و آینده ی تحقیق

این تحقیق همانند سایر تحقیقات محدودیت های خودش را دارد. رویکرد تحقیق در اینجا به گونه ای اکتشافی است و بنا براین اعتبار نتایج بایستی در محیط های دیگری بررسی شود. همچنین ممکن است که نمونه در این مطالعه در جهت پاسخگویانی که بیشتر به استفاده از تلفن های همراه علاقه دارند متمایل شده باشد. با وجود این محتمل است که این امر یک نگرانی بی ارزش باشد چون عملا همه ی مردان در فنلاند کاربران تلفن های همراه هستند. در این مطالعه اهمیت ویژگی های کارکردی تجاری تلفن های همراه آشکار است و ممکن است که این امر موردی باشد بر مبنای بیشتر جهانی شدن مخصوصا در رابطه با به اصطلاح تلفن های همراه هوشمندی که در تعریف، گروه ویژگی پیشرفته تری نسبت به تلفن های همراه معمولی دارند. البته ضروری است که این ادعا در محیط تحقیق بزرگتری روایی شود. بالاخره رابطه ی بین رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد به بررسی بیشتری با حجم نمونه ی بزرگتر و محیط های کشور متفاوتی احتیاج دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.