اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر هوش تجاری بر توسعه حسابداری مدیریت با توجه به نقش میانجیگر نوع تصمیم و محیط

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M11498

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Information Processing and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه: دارد

متغیر: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه : ضمیمه نشده

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ :تأثیر هوش تجاری بر توسعه حسابداری مدیریت با توجه به نقش میانجیگر نوع تصمیم و محیط

عنوان کامل انگلیسی:

Business intelligence impact on management accounting development given the role of mediation decision type and environment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1498)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هوش تجاری (BI) با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و دقیق به دنبال افزایش سودآوری سازمان است. گزارش های حسابداری مدیریت (MA) ابزار ارزیابی کارایی مدیر اجرایی است. انواع تصمیمات عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیکی، مسیر دستیابی به اهداف یک شرکت را ایجاد می کنند. علاوه بر این، عوامل محیطی ممکن است بر زنجیره تامین تاثیر بگذارد یا هزینه مواد را افزایش دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر BI بر توسعه حسابداری مدیریت در شرکت های صنعتی است. نمونه شامل ۲۰۰ نفر از مدیران شرکت ها هستند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل عاملی با استفاده از پایایی و تکنیک محتوای گویه ها با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۹۶/۰ تأیید شدند. نتایج نشان داد که تأثیر BI بر توسعه MA معنادار است. برای مقادیر β، بیشترین و کمترین تأثیر متغیرها بر موفقیت BI به ترتیب مربوط به متغیرهای نوع تصمیم و انعطاف پذیری است. با این حال، برای مقادیر t، بیشترین و کمترین تأثیر به ترتیب برای متغیرهای کیفیت داده و ادغام با سایر سیستم (IOS) است. مدیران شرکت های صنعتی باید به نوع تصمیم گیری و کیفیت داده ها بیشتر از انعطاف پذیری و IOS توجه کنند.

کلمات کلیدی: هوش تجاری، توسعه حسابداری مدیریت، محیط، نوع تصمیم

فرضیات

۱.تأثیر کیفیت داده بر موفقیت هوش تجاری (BI)
۲.تأثیر ادغام با سایر سیستم ها بر موفقیت BI
۳.تأثیر دسترسی کاربر بر موفقیت BI
۴.تأثیر انعطاف پذیری بر موفقیت BI
۵.تأثیر پشتیبانی بر موفقیت BI
۶.تأثیر نوع تصمیم بر موفقیت BI

مدل مفهومی

Abstract

Business Intelligence (BI) seeks to increase the profitability of the organization by making intelligent and accurate decisions. Management accounting (MA) reports are the score-card of an operation manager’s efficiency. The operational; tactical, and strategic decision types make the road to achieving the goals of a company. Further, Environmental factors may affect the supply chain or increase the costs of materials. This study aims to investigate the impact of the BI on the development of MA in industrial companies. Samples are 200 Managers of these companies. The researcher-made questionnaire was employed to collect the required data. Factor analysis by reliability and item content technique verified by 0.896 Cronbach’s alpha. Results revealed that the impact of BI on the development of MA is meaningful. For the β-values, the highest and the lowest effect of variables on success of BI is for decision type and flexibility variables, respectively. However, For the t-values, it is for data quality and integration with other systems (IOS) variables, respectively. Managers in industrial companies, should pay attention to decision type and data quality more than flexibility and IOS.

Keywords: Business intelligence, Management accounting development, Environment, Decision type

۱.Introduction

New technologies are advancing at an astonishing rate, with societies in general and markets seeking indescribably fast-paced tricks to ensure their survival (Tripathi et al., 2020). Organizations should accept that their philosophy of life has changed and that being alive no longer means achieving continuous profitability since already, hardly any companies in this field traditionally do business and are away from new rules (Sjarif et al., 2021; Bhatiasevi & Naglis, 2020; Rahahleh & Omoush, 2020). To keep up with or perhaps surpass the competitors, companies should master the new rules completely, therefore, mastering new technologies like BI in businesses is indispensable (Ghosh et al., 2015).

۵.Hypothesis

Effect of data quality On the success of BI
Effect of integration with other systems On the success of BI
User access effect On the success of BI
Effect of flexibility On the success of BI
Support effect On the success of BI
Effect of decision type On the success of BI

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله ISI در مورد مدیریت بازرگانی

مقالات ISI در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه

مقاله ۲۰۲۳ در مورد هوش تجاری با ترجمه

مقاله ISI در مورد حسابداری مدیریت با ترجمه

مقاله ISI درباره تصمیم گیری با ترجمه

مقاله ISI درباره انعطاف پذیری سازمان

دانلود مقاله ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.