اطلاعیه

 مقاله انگلیسی با ترجمه : بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M51

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۸  صفحه word

عنوان فارسی:

 مقاله انگلیسی ترجمه شده: بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی

عنوان انگلیسی:

Scanning the business environment: some conceptual issues

چکیده فارسی:

فرآیند اسکن محیط کسب وکار، بر مبنای تحلیل انتقادی مطالعات پیشگام اگیولار² و همچنین تحلیل نظریه احتمالی لارنس و لرچ³ می باشد. مفاهیم عمومی مورد استفاده به منظور اثبات این فرضیه نظریه سیستم ها( آنتروپی ) و نظریه ارتباطات هست که سطح پیچیدگی محیط، بر روی فرآیند اسکن ویژه یا مشابه یک سازمان”تحمیل” و به نوبه خود یک سیستم ارتباطی مشابه در اثر ساختار خود سازمان شده است.

کلمات کلیدی: محیط ، ساختار سازمانی ، ارتباطات

مقدمه:

توجه به مسئله اسکن محیط تجاری خارجی، دارای اهمیت زیادی بوده و در خارج از زمان و مکان ویژه و اصولا برای مسائل نظری و کاربردی زیر می باشد.

•           احتیاج است به اینکه مدیران تغییرات صورت گرفته در محیط تجاری خارجی را پیش بینی و درک کنند که این امری پیچیده و در حال گسترش می باشد.

•           دانش و اطلاعات ناکافی مدیران در رابطه با فرآیند اسکن و عدم وجود داده ها و شواهد تحقیقی درباره ی این مسأله، مطالعه کل مسأله را پیچیده تر می سازد.

•           این حقیقت که مطالعات مربوط به مدیریت در رابطه با روش نظری و تجربی فرآیند اسکن، به این مسأله توجه نداشته اند.

Abstract:

The process of scanning the business environment is reconceptualized on the basis of a critical analysis of Aguilar’s pioneering work on scanning, as well as that of Lawrence and Lorsch’s contingency theory. Concepts of general systems theory, entropy and communication theory are utilized in order to prove the hypothesis: the level of complexity of the environment, “imposes” on the organization a specific or analogous scanning process, and in turn an analogous communication system which is in effect the structure of the organization itself.

Keywords: Scanning, Environment, Organizational structure, Communications

Contingency theory and scanning:

some conceptual pitfalls The scanning process of the external business environment should be examined on the basis of systems theory (Churchman, 1968), the phenomenon of human communication (Thayer, 1968), and, finally, the classic research of Aguilar (1967) on the scanning of the external business environment, as well as Lawrence and Lorsch’s (1967, 1969, 1970) contingency theory. Through this approach, it is possible to arrive at a new organizational model, which can possibly clarify some conceptual issues in relation to scanning. The so-called contingency theory has its roots in systems theory (Hall and Fagen, 1956). Its primary conceptual issue is based on the assumption that all organizations are open systems and survive through the continuous and successful interaction with the external environment. As a result, contingency theory attempts to explain the way organizations function under different conditions of the external environment. In other words, this approach arrives at the conclusion that the external environment within which an organization chooses to function, determines the internal structure, and the overall procedures of this specific organization. Therefore, different organizational structures are needed in order to successfully face different organizational functions within different external environments. It becomes obvious that contingency theory, along with the empirical research of Lawrence and Lorsch, is based on the central question: What are the organizational characteristics which are needed in order to effectively face the different external environments, such as the different markets, technological conditions, etc.?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.