اطلاعیه

مقاله انگلیسی تصمیمات بهینه در مدیریت زنجیره تامین سبز رقابتی دو کاناله تحت تلاش تبلیغاتی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1385

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Expert Systems With Applications

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تصمیمات بهینه در مدیریت زنجیره تامین سبز رقابتی دو کاناله تحت تلاش تبلیغاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Optimal decisions in a dual-channel competitive green supply chain management under promotional effort

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1385)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

آگاه سازی زیست محیطی در دهه گذشته به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه، تولید محصولات نوآورانه سبز سازگار با محیط زیست و با آسیب زیست محیطی نسبتاً کمتر در یک محیط غیر قطعی در نظر گرفته می‌شود تا اثرات زیان آنها بر محیط زیست تحت مدیریت زنجیره تامین سبز کاهش یابد. با توجه به پیچیدگی نوآوری سبز، تصمیمات مختلف فعالان برای قیمت‌گذاری ، سطح نوآوری سبز و تلاش‌های تبلیغاتی تحت سیاست‌های متمرکز، استاکلبرگ تولیدکننده و نش عمودی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. روابط بین پارامترها به گونه ای تحلیلی بررسی می شود که سود برای موارد مختلف بهینه می شود. سطح بهینه نوآوری سبز، تلاش تبلیغاتی، قیمت ها و سود با تغییر پتانسیل بازار و پارامترهای قیمت به دست می آید.  مشاهده می شود که ضرایب هزینه نوآوری سبز و تلاش تبلیغاتی بیشترین تأثیر را بر سطح بهینه دارد. نوآوری سبز در بهبود حاشیه سود فعالان بسیار موثر است و تولیدکننده باید میزان نوآوری سبز را برای بهینه سازی سود تعیین کند. سطح بهینه تلاش تبلیغاتی برای موارد مختلف به گونه ای تعیین می شود که فعالان بتوانند بیشترین سود را ببرند. ازاین مطالعه مشخص کرد که یک زنجیره تامین دو کاناله کارآمدتر از زنجیره تامین تک کاناله برای محصولات سبز است.

کلیدواژه ها:  نوآوری سبز، تلاش تبلیغاتی، پارامتر بازه زمانی، زنجیره تامین، دو کاناله

Abstract

The awareness of the environment has been extensively studied in the past decade. In this study, the production of eco-friendly and comparatively less harmful green innovative products is considered under an uncertain environment to reduce their detrimental effect on the environment under green supply chain management. Owing to the complexity of green innovation, the various pricing decisions of the players, green innovation level, and promotional effort under the centralized, manufacturer Stackelberg, and vertical Nash policies are studied. The relations among the parameters are analytically investigated such that the profits are optimized for various cases. The optimal level of green innovation, promotional effort, prices, and profits are achieved by varying the market potential and price parameters. It is also observed that the cost coefficients of green innovation and promotional effort have the highest effect on the optimal level. Green innovation is very effective in improving the players’ profit margin, and the manufacturer must decide the extent of green innovation to optimize the profits. The optimal level of the promotional effort for the various cases is determined such that the players can gain the most. It is found from the study that a dual-channel supply chain is more efficient than a single-channel supply chain for green products.

Keywords: Green innovation, Promotional effort, Interval-valued parameter, Supply chain, Dual-channel

۱.Introduction

Green innovation (GI) is a concept of managing the environment by controlling environmental pollution caused by industrial and household waste, urban sprawl, and non-sustainable resource consumption. At present, people, as well as the government, have become more conscious of the environment. Therefore, various governmental regulations and types of GI have been implemented to save the environment. Thus, an environmentally conscious supply chain (that is, a green supply chain network (GSCN)) has become a popular topic of research. It presents unique challenges in the area of research such as the life cycle of the product, inventory decisions, return-refund policy, channel conflict, and coordination facts (Hall & Vredenburg, 2012). A sufficient number of products lend themselves entirely to GI. In addition, there are several ways to enhance GI for a SCN. Textile industries, for example, can manufacture raincoats using eco-friendly materials rather than using polyester and polyurethane so that the raincoats are less detrimental and easy to recycle or destroy after use. Thereafter, the industries can promote this innovation in the market. Environmentconscious people will automatically prefer such raincoats over others. A famous footwear company minimizes its use of harmful materials not only in production but also in packaging processes. The cold drinks company Coca-Cola started the process of collecting their used bottles, which are very dangerous to the environment, and recycling the waste, particularly in India. Apart from the above, there are two crucial factors supporting GI: expected cost reduction effect and higher profitability. Some of the most important decisions in the present competitive markets are deals with the pricing of the green products (GnP) and the level of GI. The present study addresses the optimal level of GI for a product to optimize the profits of the players and the least harmful to the environment…

۵.Conclusion

In this study, a DC SCN model involving direct and traditional channels was explored. In addition, it was considered that manufacturers produced products with GI and the retailers invested in the PE. Thus, people’s environmental awareness increased incredibly, which motivated the manufacturers to produce more eco-friendly products. The promotion of the products also impressed the customers’ minds, which led them to purchase the products. The demand for the channels was linear, price-dependent, and uncertain. In this study, the parameters were considered as intervals so that the demand functions were in the interval…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله بیس ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله ۲۰۲۳ درباره تبلیغات و فروش

مقاله ۲۰۲۳ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۳ مدیریت زنجیره تامین

مقالات ۲۰۲۳ درباره تصمیم گیری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۳ مدیریت صنعتی

مقالات ۲۰۲۳ مهندسی صنایع

مقالات ۲۰۲۳ مدیریت زیست محیطی

مقالات ۲۰۲۳ درباره نوآوری

دانلود مقاله بیس ۲۰۲۳