اطلاعیه

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M749

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Electronic Commerce Research and Applications

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری: تجزیه و تحلیل بررسی های آنلاین برای ماشین های شستشو

عنوان انگلیسی:

Impact of product attributes on customer satisfaction: An analysis of online reviews for washing machines

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M749)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

مطالب آنلاین از مهمترین منابع اطلاعاتی برای شرکت هایی هستند که تقاضای کاربران را تحلیل می کنند. ما طی انجام یک مقاله قصد بررسی این موضوع را داشتیم که ویژگی های محصول، چگونه می توانند نیازهای مشتری را تحت تاثیر قرار دهند. در ابتدا، ما سعی کردیم تا از طریق تحلیل تمایلات استنباط کنیم که آیا یک مشتری از خرید خود راضی بوده است یا خیر. دوم اینکه، یک مدل رگرسیون منطقی ایجاد شد تا اثر ویژگی های گوناگون محصول بر اهداف رضایت مشتری بررسی شود.

بررسی های ما نشان دادند که رضایت مشتری تحت تاثیر نحوه ی باربری، تغییر ترتیب، نوع، ظاهر، رنگ و حجم است. علاوه بر این، ما اثر قیمت را نیز بررسی کردیم و دریافتیم که با مشتریانی که خریدار اجناس ارزان قیمت هستند باید به نحو دیگری برخورد کرد چرا که تناسب ویژگی های طراحی بر رضایت آنها به نوع دیگری است. علاوه بر این، ما مشاهده کردیم که اگرچه مشتریان نسبت به شلوغی حساس هستند، شلوغی مشاهده شده با سطوح واقعی ازدحام اختلاف سازگاری ندارد. ما مطالب خاصی را بررسی کردیم و اطلاعات جزئی تری را در مورد ویژگی های مشتریان بدست آوردیم.

Abstract

Online reviews are an important information source for companies analysing users’ demands. We conducted a study of online reviews to measure how product attributes impact customer satisfaction. First, we attempted to infer through sentiment analysis whether a customer is satisfied with a purchase according to their review. Second, a logistic regression model was developed to estimate the impact of various product properties on customer satisfaction scores. Our estimates indicated that customer satisfaction is influenced by drainage mode, loading type, frequency conversion, type, display, colour, and capacity.

We further investigate the impact of price and find that customers who buy cheap products should be treated differently from purchasers of expensive items because the relevance of design features on their satisfaction is different. Additionally, we observed that although customers are concerned about noise, perceived noise is not consistent with actual noise levels. We analysed specific reviews and then obtained more detailed information on customer attitudes.

Keywords Customer behavior,Customer satisfaction,Online reviews,Product attributes,Product design

Introduction

Understanding customers’ behaviours and reactions to product design and marketing is critical for manufacturers. Customers’ satisfaction influences their loyalty to the company. Thus, satisfying both current and potential customers’ needs has become a serious challenge for market-driven product design. In order to improve customer satisfaction, it is necessary to study how product attributes affect customer satisfaction.

Existing research on customer behaviour typically relies on interviewing respondents, either by means of traditional paper-and-pencil surveys or online questionnaires. These methods are usually expensive and time-consuming (Zhou et al., 2016).

Furthermore, the quality of the data obtained from surveys depends on the willingness of respondents to participate in the study and might be biased by the length or complexity of the questionnaire (Groves, 2006). Internet retailing and e-commerce have provided new opportunities for improved customer behaviour analysis. As e-commerce becomes more popular, the number of customer reviews that a product receives grows rapidly. These reviews are an important information source for companies analysing users’ demands (Guo et al., 2017) and can provide crucial timely feedback (Abrahams et al., 2012). In contrast to administered questionnaires, customer reviews are freely offered evaluations that can reflect customer concerns more accurately.

A large number of studies have been completed in recent years to determine how best to detect customers’ priorities from online reviews. However, only a few studies discuss the value of online reviews for product design. Thus, this research studies how online reviews help product designers analyse customer requirements.

A detailed analysis of washing machine reviews from Suning.com, one of the leading Chinese business-to-customer (B2C) online shopping platforms, was conducted. In particular, the level of satisfaction exhibited by each customer in 117,585 reviews was quantified through sentiment analysis. Each customer’s satisfaction was then measured and related to a set of product attributes, such as color, drainage mode and loading type, etc. Next, this study investigated the impact of price on satisfaction and the differences between customers who bought products at different price points. Additionally, the relationship between a customer’s perception of a washer’s noise level and the unit’s actual noise level was studied. Last, latent Dirichlet allocation (LDA) (Blei et al., 2003; Blei and Lafferty, 2007; Jo and Oh, 2011; Wei and Croft, 2006) was used to extract customer attitudes from reviews that discussed frequency conversion and drainage mode.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده رضایت مشتری

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری