اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سهم بازار و سیاست وجوه نقد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M49

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سهم بازار و سیاست وجوه نقد : مدارک و شواهدی از شرکت های اروپایی غربی

عنوان انگلیسی:

Market Share and Cash Policy: Evidence from Western European Companies

چکیده فارسی:

این کار مطالعاتی تاثیر سهم بازار بر سیایت وجوه نقد سازمان ها را در حالت ایستا و پویا تجزیه و تحلیل می کند. با استفاده از مجموعه ی داده های بدست آمده از شرکت های بزرگ در ۱۴ کشور اروپایی نشان می دهیم که شرکت هایی که سهم زیادی در بازار دارند تمایل دارند تا دارایی نقدی کمتری داشته باشند . رابطه ی بین سهم در بازار و سیاست وجوه نقد زمانی کاملا آشکار است که خطر وارد شدن ضرر و زیان که با استفاده از شباهت تکنولوژی یک شرکت با رقیبان آن در صنعت و یا تمرکز بازار در یک بخش اندازه گیری می شود ، بالا باشد . این نتایج برای روش های مختلف ارزیابی ، تعاریف مختلف متغیر ها و برای کنترل داخلی ممکن بین دارایی هایی نقدی و سهم در بازار بسیار با ارزش و اثرگذار می باشد.

کلمات کلیدی: رقابت، امور مالی، سیاست مالی، ساختار بازار، نقدینگی

مقدمه:

مطالعات اخیر نشان می دهد که شرکت ها در اروپا همانند ایالت متحده ی آمریکا میزان مشخصی وجوه نقد دارند. بر طبق سوابق چندین عامل وجود دارد که می تواند میزان دارایی نقدی را توجیه کند. ابتدا عامل معامله این امر را مسلم می داند که شرکت ها می توانند با استفاده از ذخیره ی وجوه نقد ، هزینه های معامله را ذخیره کنند تا به جای اجبار برای تسویه حساب کلی مبلغ را به صورت قسطی پرداخت کنند.دلیل دوم برای دارایی نقدی شرکت ها بر اساس دورنمای موسسه می باشد.مدیران ترجیح می دهند تا از پول نقد استفاده کنند زیرا این عمل خطرات را کاهش داده و قدرت تصمیم گیری آنها را افزایش می دهد علی رغم اینکه چنین مدارک تجربی معامله و دلایل موسسه برای استفاده از وجوه نقد را تایید می کند ، افزایش کنونی در دارایی نقدی در دنیا تا حد زیادی مربوط به جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان و یا دلیل پیشگیرانه بوده است.شرکت ها تمایل دارند تا با استفاده از یک ابزار دفاعی به نام پول نقد از ضرر و زیان های ناشی از کاهش در منابع مالی جلوگیری کند علاوه بر این ثابت شده است که عاملی موثر و مهم این تمایل در جلوگیری از ضرر و زیان باعث افزایش در بازار رقابت در صنعت می گردد. از آنجا که شرکت ها می خواهند از سرمایه گذاری کمتر از میزان معمول جلوگیری کنند ، افزایش خطر رقابتی منتج به افزایشی در دارایی نقدی می گردد تا اهداف پیشگیرانه مرتفع گردد. با شرح این مساله سوابق اخیر بر رابطه ی بین دارایی نقدی شرکت –  به عنوان ابزار پیشگیری از ضرر و زیان در رقابت – و پویایی بازار تولید تاکید می کند. شرکت ها زمانی که در معرض رقابت سخت تر در بازار تولید هستند تمایل بیشتری برای حفظ وجوه نقد خویش دارند .شرکت ها خطراتی که ممکن است رقیبان را در مخاطره بیندازد را در نظر می گیرند که این عمل به رابطه ی مثبتی بین تعادل وجوه نقد و خطرات وارد شدن ضرر و زیان در صنعت می انجامد علاوه بر این تاثیر پویا بودن بازار تولید بر سطوح بهینه ی وجوه نقد ثابت کرده است که سیاست وجوه نقد می تواند در نتایج رقابتی تاثیر زیادی بگذارد به طور مثال شرکت هایی که نقدینگی بالایی دارند در خصوص رقیبانشان که از لحاظ مالی در خطر هستند اقداماتی صورت می دهند تا آنها را از صحنه ی رقابت خارج کنند.گرچه شواهد تجربی این نظر را تایید می کند که حفظ وجوه نقد برای شرکت ها سودمند بوده ودلیل پیشگیری در برابر ضرر و زیان عامل طراحی یک شرکت می باشد ، سیاست وجوه نقد نتیجه ی کمتری داده است .

Abstract

 This study analyses the impact of market share on corporate cash policy in a static as well as a dynamic framework. Using a panel data set of large firms in 14 European countries, we show that firms with high market share tend to have lower cash holdings. This relationship between market share and cash policy is most apparent when predation risk, measured using either the similarity of a firm’s technology with its industry rivals or market concentration, is high. These findings are robust for different estimation methods, different variables definitions, and for controlling for possible endogeneity between cash holdings and market share.

Keywords: competition, corporate finance, financing policy, market structure, cash holdings

Introduction

Recent studies show that corporations hold significant amounts of cash in Europe (Ferreira & Vilela, 2004) as well as in the United States (Bates, Kahle, & Stulz, 2009). The literature puts forward several motives that could explain the level of cash holdings. First, the transaction motive posits that firms can save on transaction costs by using cash reserves to make payments instead of having to liquidate assets. A second explanation for cash holdings by firms is based on the agency perspective. Managers have a preference for cash because it reduces firm risk and increases their discretion. Despite some empirical evidence supporting the transaction and agency motives for holding cash, the recent increase in cash holdings around the world has mostly been attributed to a hedging or precautionary motive (e.g., Bates et al., 2009). Firms tend to hedge against a possible shortfall of financial resources in the future by maintaining a cash buffer. Moreover, an important driver of these hedging needs has been shown to be an increase in industry competitiveness (e.g., Morellec & Nikolov, 2008; Gaspar & Massa, 2006). Since firms want to avoid underinvestment, increased competitive risk results in an increase in cash holdings for hedging purposes (Opler et al., 1999; Mikkelson & Partch, 2003; Frésard, 2010). Elaborating on this latter issue, a recent strand of literature highlights the link between corporate cash holdings -as a hedging tool against competition- and product market dynamics. Research shows that firms tend to hold more cash when they are exposed to more intensive product market competition (Haushalter, Klasa, & Maxwell, 2007; Morellec & Nikolov, 2008).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.