اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M619

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia CIRP

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت :  یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

عنوان انگلیسی:

A Game-based Approach to Understand Human Factors in Supply Chains and Quality Management

چکیده فارسی:

مدیریت کیفیت به عنوان یک تابع مهم برای شبکه های تولید قابل دوام تلقی می شود. به منظور صلاحیت دار کردن تصمیم گیرندگان در درک اصول بنیادی مدیریت کیفیت در شبکه های تولید، یک محیط یادگیری و شبیه سازی مبتنی بر بازی ایجاد می شود که در درک نحوۀ تأثیر فاکتورهای انسانی بر کیفیت تصمیمات در شبکه های تولید پیچیده نیز استفاده می شود. مطالعات گذشته نشان داده است که فاکتورهای نهفته ایی باید وجود داشته باشد که عملکرد بازیگران را پیش بینی کند در حال حاضر بررسی نشده است که کدام فاکتور یا عوامل در عملکرد بالا نقش دارند. برای بررسی عمیق تر این که کدام عامل انسانی برای موفقیت زنجیرۀ عرضه و اصلاح بیشتر کیفیت بازی مدیریت، چند مطالعه بررسی شد. همان طور که انتظار می رفت، تخصص تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد داشته باشد اما برخلاف انتظارات، مهارت های شناختی تأثیری بر عملکرد در نداشتن داشبورد اصلاح شدۀ تصمیم با تصویرسازی های خود انطباقی یک پارچه و بدون در زیر شاخص های کلیدی عملکرد تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد بازی داشت.

مطالعات نشان می دهد که بازی توسعه یافته عامل ارزشمندی در صلاحیت دار کردن مدیران کیفیت می باشد به گونه ایی که کیفیت تصمیم افزایش یافت.

کلید واژگان: مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیرۀ عرضه، حمایت تصمیم، فاکتورهای انسانی، شبکه های تولید، ویژگی های شخصیتی، یادگیری مبتنی بر بازی

Abstract

Quality management is an important function for viable production networks. In order to qualify decision makers to understand the fundamental principles of quality management in production networks, a game-based simulation and learning environment is developed, which can furthermore be used to understand how human factors influence the quality of decisions in complex production networks. Previous studies have shown that underlying factors must exist, which predict the players’ performance. It is currently unexplored, which factors are contributing to high performance. To deeper investigate which human factors are critical for supply chain success and to further refine the quality management game a series of studies were examined. As expected, expertise had a great impact on performance, however contrary to the expectations cognitive skills had none. The refined decision dashboard, with seamlessly integrated self-adapting visualizations on key performance indicators, had a significant positive impact on game performance. The studies suggest that the developed game is a valuable contribution for the qualification of quality managers, as the quality of decision increased.