اطلاعیه

مقاله انگلیسی شناسایی محرک های خرید مواد غذایی ارگانیک

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M941

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  شناسایی محرک های خرید مواد غذایی ارگانیک در نسل هزاره: شواهدی از برزیل و اسپانیا

(نسل هزاره به افرادی که در اوایل قرن ۲۱ به سنین جوانی می رسند اطلاق می گردد)

عنوان کامل انگلیسی:

Understanding the drivers of organic foods purchasing of millennials: Evidence from Brazil and Spain

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M941)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله به بررسی پیشینه خرید مواد غذایی ارگانیک در نسل هزاره می‌پردازیم. چارچوب مفهومی ، بر اساس ویژگی های محصول و نگرانی ها و آگاهی مصرف کنندگان ارائه شده است. جمع آوری داده ها از طریق یک نظرسنجی به منظور افزایش قابلیت اعتماد و تعمیم پذیری نتایج در دو کشوری که از نظر فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی متفاوت هستند (برزیل در مقابل اسپانیا) انجام شد. نتایج نشان می دهد که ویژگی های محصول و نگرانی های مصرف کننده باعث بهبود اطلاعات مربوط به سلامتی و افزایش آگاهی اجتماعی در نسل هزاره می شود که به نوبه خود باعث افزایش تمایل آنها به پرداخت بهای مازاد و افزایش دفعات خرید آنها از مواد غذایی ارگانیک می شود. یافته ها نشان می دهد که مدل پیشنهادی از اعتبار بالایی برخوردار است و تنها یک تفاوت معنادار بین دو کشور وجود دارد. مشارکت های نظری و مفاهیم مدیریتی مورد بحث قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: نگرانی امنیت مواد غذایی ، مواد طبیعی ، نگرانی زیست محیطی ، جذابیت حسی ، آگاهی بهداشتی ، آگاهی اجتماعی ، تمایل به پرداخت بهای مازاد ، فراوانی خرید ، نسل هزاره ، مواد غذایی ارگانیک

۱.مقدمه

مواد غذایی ارگانیک به مواردی اشاره می کند که به روش های سنتی تولید می شوند ، یعنی بدون استفاده از سموم دفع آفات ، کودهای شیمیایی ، مهندسی زیستی و تشعشعات یونیزه کننده (وزارت کشاورزی ایالات متحده ، ۲۰۱۸). مصرف غذاهای ارگانیک طی دو دهه گذشته به طور تصاعدی افزایش یافته است و نرخ رشد سالانه آن بسیار بیشتر از بازار مواد غذایی متعارف است (Cushman and Wakefield، ۲۰۱۷). با وجود تحولات مثبت در فروش خرده فروشی مواد غذایی ارگانیک ، چالش ها همچنان باقی مانده است. تقاضا برای مواد غذایی ارگانیک عمدتاً در آمریکای شمالی و اروپا (۹۰٪ فروش) متمرکز است ، در حالی که تقاضا در سایر مناطق نسبتاً کم است. آمریکای لاتین فقط ۱ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است (Willer and Lernoud, 2018). مدیران به شناخت بهتر نسبت به انگیزه مصرف کنندگان از خرید مواد غذایی ارگانیک نیاز دارند، تا بتوانند استراتژی های بازاریابی مؤثر را برای افزایش فروش خود پیاده سازی کنند. بنابراین ، مطالعه حاضر به بررسی محرک های خرید مواد غذایی ارگانیک می پردازد…

۵- بحث و نتیجه گیری

  بازار محصولات ارگانیک در کشورهای جهان رو به رشد است. شرکت های فعال در این بخش فرصت های شغلی واقعی دارند اما باید شناخت خوبی از انگیزه های خرید مصرف کنندگان داشته باشند. یافته های مطالعات پیشین، دانش مربوط به رفتار مصرف کننده را بهبود بخشیده است ، اما شکاف تحقیقاتی در مورد توجه به بخش های مهم همچنان باقی مانده است (به عنوان مثال نسل هزاره). این مطالعه یک مدل رفتاری مبتنی بر ویژگی های محصول ، نگرانی های مصرف کننده و آگاهی مصرف کننده را به عنوان پیش بینی کننده های WPP و PF مواد غذایی ارگانیک ارائه می دهند. یافته ها نشان می دهد که در میان کشورها ، مدل پیشنهادی از اعتبار بالایی برخوردار است و بین روابط ارزیابی شده فقط یک تفاوت معنی دار وجود دارد…

Abstract

This paper examines the antecedents of millennials’ organic food purchasing. A conceptual framework, based on product characteristics, and consumers’ concerns and consciousness, is proposed. Data collection was conducted through a survey in two culturally and socioeconomically distinct countries (Brazil vs. Spain) to increase the robustness and generalizability of the results. The results show that product characteristics and consumer concerns improve millennials’ health consciousness and increase their social consciousness, which, in turn, increase their willingness to pay a price premium and their purchase frequency of organic foods. The findings show that the proposed model has high validity, with only one significant difference between the two countries. Theoretical contributions and managerial implications are discussed.

Keywords: Food safety concern, Natural content, Environmental concern, Sensorial appeal, Health consciousness , Social consciousness, Willingness to pay a price premium ,Purchase frequency ,Millennials ,Organic food

۱.Introduction

Organic foods refer to items that are produced in traditional ways, that is, without using pesticides, synthetic fertilizers, bioengineering, and ionizing radiation (United States Department of Agriculture, 2018). The consumption of organic foods has exponentially increased over the last two decades, with an annual growth rate much higher than the conventional food market (Cushman and Wakefield, 2017). Notwithstanding the positive evolution of the retail sales of organic foods, challenges remain. Demand for organic foods is mainly concentrated in North America and Europe (90% of sales), whereas the demand in other regions is relatively low; Latin America accounts for just 1% of the market (Willer and Lernoud, 2018). Managers need to better understand consumers’ motivations behind the purchase of organic foods to be able to implement effective marketing strategies to increase their sales. Thus, the present study explores the drivers of organic food purchasing.

۵.Discussion and conclusions

 The organic product market is increasing in countries around the world. Companies within the sector have real business opportunities but they need to have a good understanding of consumers’ purchasing motivations. The findings of previous studies have improved knowledge of consumer behaviour, but research gaps remain in terms of the attention given to important segments (i.e. millennials). This study proposes a behavioural model based on product characteristics, consumer concerns and consumer consciousness as antecedents of the WPP and PF of organic foods. The findings show that, across countries, the proposed model has high validity, there being only one significant difference among the assessed relationships.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۰ رفتار مشتری

مقالات ۲۰۲۰ درباره خرده فروشی

مقالات ۲۰۲۰ مهندسی کشاورزی