اطلاعیه

مقاله انگلیسی جهت گیری پایه هرم و عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ویتنامی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1396

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : جهت گیری پایه هرم و عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ویتنامی

عنوان کامل انگلیسی:

The base-of- the-pyramid orientation and export performance of Vietnamese small and medium enterprises

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1396)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مطالعه تأثیر جهت‌گیری پایه هرم (BOPO) بر عملکرد صادراتی (EP) را از طریق مکانیسم میانجی اقدامات پایداری زیست‌محیطی (ESPها) بررسی می‌کند. علاوه بر این، نقش تعدیل‌کننده نوآوری اجتماعی (SocInnno) را در رابطه ی بین BOPO و ESPها بررسی می‌کند. مدل پیشنهادی و فرضیه‌های آن با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس (CB-SEM) بر روی داده‌های ۱۶۳ شرکت بین‌المللی کوچک و متوسط ویتنامی که از طریق یک نظرسنجی جمع‌آوری شده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این مطالعه به شرح زیر بود: (۱) BOPO به طور مثبت بر ESP ها تأثیر می گذارد. (۲) تأثیر BOPO بر روی ESP ها زمانی که SocInno زیاد است تقویت می شود. و (۳) ESP ها ننقش میانجی در رابطه بین BOPO و EP ایفا می کنند. این یافته ها نشان می دهد که چگونه BOPO به موفقیت صادرات شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور از طریق ESP ها کمک می کند. علاوه بر این، مطالعه حاضر مکانیسمی را که بوسیله آن BOPO بر EP تأثیر می گذارد، شفاف می کند و همزمان  با معرفی SocInno به عنوان یک شرط مرزی  شناخت فعلی از BOPO را تقویت می کند.

کلیدواژه ها:  جهت گیری پایه هرم، پایداری زیست محیطی، نوآوری اجتماعی، عملکرد صادراتی، شرکت های کوچک و متوسط، بازارهای نوظهور، ویتنام

Abstract

This study explores the impact of the baseofthepyramid orientation (BOPO) on export performance (EP) through the mediating mechanism of environmental sustainability practices (ESPs). In addition, it examines the moderating role of social innovation (SocInnno) on the relationship between BOPO and ESPs. The proposed model and its hypotheses were tested, using covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) on the data from 163 internationalized Vietnamese small and medium enterprises collected through a survey. The following were the study’s conclusions: (1) BOPO positively affects ESPs; (2) the impact of BOPO on ESPs is amplified when SocInno is high; and (3) ESPs mediate the relationship between BOPO and EP. These findings reveal how BOPO contributes to the export success of small and medium enterprises in emerging markets through ESPs. Additionally, the present study elucidates the mechanism by which BOPO influences EP even as it adds to the current understanding of BOPO by introducing SocInno as a boundary condition.

Keywords: Base of the pyramid orientation, Environmental sustainability, Social innovation, Export performance, Small and medium enterprises, Emerging markets, Vietnam

۱.Introduction

The internationalization of emerging market multinational enterprises (MNEs) has attracted much scholarly attention over the past two decades (Aulakh et al., 2000; Ciravegna et al., 2016; Gaur et al., 2014; Ramamurti & Singh, 2009). The burgeoning literature provides valuable insights into the factors that enable emerging market MNEs to enter foreign markets and attain success (Filatotchev et al., 2009; Gaur et al., 2014). Interestingly, scholars have noted that despite the challenges experienced by emerging market MNEs, they have an advantage over MNEs from developed economies when entering other emerging markets in the Global South (Cuervo-Cazurra & Genc, 2008). That said, although emerging market MNEs could have a comparative advantage when operating in other emerging markets, not all of them are likely to be equally successful. In particular, small and medium enterprises among them face unique barriers in dealing with internationalization (Bertrand et al., 2022; Chandra et al., 2020; Paul et al., 2017). These barriers are may get exacerbated in emerging foreign markets, for consumers in these markets have significantly less money to spend on goods and services than consumers in developed countries (Cavusgil et al., 2012; Cuervo-Cazurra & Ramamurti, 2017). Further, these emerging markets are generally characterized by corruption, illiteracy, inflation, poor infrastructure, and red tapism (Adomako, Ahsan, et al., 2021; Ahsan et al., 2021; Kistruck et al., 2011)…

۶.Limitations and future research directions

Despite the valuable contributions our study makes, it has several limitations that present interesting opportunities for future research. First, this study was cross-sectional and was conducted during the lockdown period in Vietnam and other countries, and these reduced inferences concerning causal relationships between BOPO, ESPs, SocInno, and EP. Therefore, a subsequent longitudinal study is needed to confirm such relationships in the post-COVID-19 pandemic era. Second, although Vietnamese small and medium enterprises export to several emerging markets, researchers should be cautious about generalizing the findings of our study to small and medium enterprises from other countries. Additional studies should be conducted in other developing and emerging countries so that researchers can examine the effects of unique contextual elements (e.g., culture, institutions, politics, foreign relations, and trade policy) on the relationship between BOPO and EP to glean additional insights. Third, because acquiring objective data on EP from small and medium enterprises in Vietnam is difficult due to privacy concerns, this study relied on self-reported information collected only from managers. As a result, future studies should obtain objective data to measure EP. Although our measure for EP was based on prior literature (Boso, Story, et al., 2013) and appropriate for our study, future scholars could consider including other EP measures to better capture the success of exporting firms (Carneiro et al., 2016; Chen et al., 2016). Fourth, we do not examine which market segment the small and medium enterprises are specifically targeting in the emerging markets. In particular, we do not examine what percentage of sales are from BOP consumers and non-BOP consumers. Future research could extend the insights of our study by examining these nuances. Finally, our study examined EP using only three control variables: ownership structure, firm size and firm age. Future research could incorporate additional control variables (e.g., resource availability, international networks, and competitive intensity) that may affect EP…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بازرگانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره عملکرد شرکت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد بازارهای نوظهور

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره شرکت های کوچک و متوسط

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد صادرات تجارت بین المللی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳