اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر تبلیغات بانک بر مشتریان بانک

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازاریابی

مقالات ترجمه شده بانکداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M664

سال نشر: ۲۰۰۸

نام ناشر (پایگاه داده): متفرقه

نام مجله: Banks and Bank Systems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : تاثیر تبلیغات بانک بر مشتریان بانک: بررسی انتخاب های مشتریان بانک یونانی

عنوان انگلیسی:

The influence of banking advertising on bank customers: an examination of Greek bank customers’ choices

چکیده فارسی:

انتخاب روش ها و وسیله ی تبلیغات بانک به مجموعه ی هدف های آن بانک بستگی دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین تبلیغات بانک و نیاز ارباب رجوع بانک در یونان و تاثیر احتمالی آن بر مشتریان بلقوه ی بانک در انتخاب بانکشان است. این بررسی ۲۶۰ پرسشنامه را جمع آوری کرده است تا مجموعه داده های تجربی را برای پرسش های فنی مبتنی بر آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل همبستگی فراهم کند. پژوهش مساله ی بی تفاوتی مشتری نسبت به تبلیغات در تصمیمشان را برای همکاری با بانک نشان می دهد. تبلیغات عامل تعیین کننده ای در انتخاب نهایی آن ها نیست. انتخاب یک موسسه ی بانکی بر اساس محصولات مرسوم و خدماتی که ارائه می کند انجام می شود. با این حال، وجود آن صحت و سقم حضور مهم بانک در بازار را مشخص می کند و نقش مهمی در انتخاب مشتریان دارد. بررسی یک موسسه ی بانکی بر اساس قیمت و معیارهای مرتبط با خدمات می باشد و تغییر نمی کند.

کلمات کلیدی: بازاریابی بانک، بانکداری خرده فروشی، تبلیغات بانکی، رقابت بانک ها، محصولات و خدمات بانکی، انتخاب بانک.

مقدمه

تبلیغات بانکی شامل تبلیغاتی است که موسسه های بانکی انجام می دهند. بجز تبلیغاتی که مشتریان بانک را مخاطب قرار می دهد (انتقال دهنده ها)، این طبقه بندی شامل گزارش ها، جزوه های حاوی اطلاعات مربوط به اخبار پرداخت سهم های جدید، گزارشات مربوط به نتیجه سرمایه گزاری ها و بسیاری از اخبار مالی دیگر است (اطلاعات). گروه اول اغلب شامل پیام های روانشناسی است، درحالی که گروه های دیگر بیشتر اطلاعات واقعی و منطقی و قابل تاییدشدن را در بر می گیرد تا محصولات و خدمات بانک را به مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه معرفی کند. (پانتو و ویلز، ۱۹۸۴؛ روستر و پرسی، ۱۹۸۷).

بانکداری تفکیک شده دستخوش تغییراتی شده است گذشته از کنترل ها و بدون در نظر گرفتن اندازه، یک عامل کوچک دیگری نیز وجود دارد که موسسات بانکی را از هم متفاوت می کند (ریچاردسون و رابینسون، ۱۹۸۶). اتخاذ و اجرای مفهوم بازاریابی توسط موسسات بانکداری کاهش یافته است اما در برخی کشورها سودآور می باشد در حالی که ممکن است کشورهای دیگر هنوز محصول محور باشند. با این وجود، بانک های سنتی محصول محور به صورت فزاینده ای به بانک های مشتری محور تبدیل می شوند و بیشتر از پیش بر وفاداری مشتریان تمرکز می کنند.

انتخاب وسیله ی تبلیغات بانک به مجموعه ی اهداف بانک بستگی دارد. بیشتر موسسات بانکی تبلیغاتشان را به صاحبان حساب های کوچک ارائه می کنند و اینگونه محصولات و خدماتشان را از طریق رسانه های گروهی تبلیغ می کنند. مطبوعات و تلویزیون برای بانک های بزرگتر که در سراسر کشور شعبه دارند مناسب تر هستند. تبلیغات مربوط به برنامه های سرمایه گذاری معمولا در مطبوعات تجاری بیان می شوند در حالی که برنامه های سرمایه گذاری با اینکه سرمایه گذاران کمی را مخاطب قرار می دهند تقریبا در تمام تیراژ روزنامه ها مطرح می شوند. بسیاری از موسسات بانکی بخشی از نمایشگاه ها را اجاره می کنند و بروشورهایی را برای معرفی محصولات و خدماتشان چاپ می کنند؛ این چیزی است که شرکت های بیمه نیز انجام می دهند حتی اگر بروشورهای آن ها حالت درخواست داشته باشند.

Abstract

The selection of banking advertising methods and means depends on a bank’s target group. The scope of this paper is to examine the relationship between bank advertising and the needs of a bank customer in Greece and its possible influence on potential customers to select their banks. The survey collected 260 questionnaires to provide the empirical dataset for technical inquiry based on descriptive statistics and correlation analysis.

The research demonstrated the issue of customers indifference to advertising in their decision to cooperate with a bank. Advertising is not the determinant factor in their final choice. Selecting a banking institution is based on the traditional products and services it offers. However, its existence is a prerequisite, as it verifies a bank’s critical presence in the market and plays an important role in customers’ choices. The examination of a banking institution is made based on price and product-relatedb criteria and not promotion.

Keywords: bank marketing, retail banking, banking advertisement, banks competition, banking products and services, bank selection.