اطلاعیه

مقاله ترجمه شده دانش ضمنی: بررسی و دستورالعمل های پژوهشی ممکن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M83

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

عنوان انگلیسی:

Tacit knowledge: review and possible research directions

چکیده فارسی:

هدف: اغلب تعریف دانش ضمنی به دلیل ویژگیهایش که غیر قابل بیان است، مشکل است. ادبیات بر تأثیر دانش ضمنی روی موضوعات خاص مدیریت دانش مانند یادگیری سازمانی، سرمایه فکری، استراتژی مدیریت دانش و …. تأکید دارد. اما این بین شکاف های تحقیقاتی وجود دارد. این مقاله هدفش فراهم آوردن جهتی برای تحقیقات آینده در این حوزه از مباحث می باشد.

طراحی/ متدلوژی/ رویکرد: بررسی ادبیات موجود این نکته را برجسته می نماید که شکاف هایی در ادبیات نقش دانش ضمنی وجود دارد که این وضوع در این پژوهش با سوالاتی برای تحقیقات آینده دنبال می شود.

یافته ها: با توجه به غنای دانش ضمنی، مولفان بر این باورند که سوالات پیشنهادی راهی را برای صاحبنظران برای بررسی و توسعه درک وسیعتر از نقش بکارگیری دانش ضمنی در موضوعات خاص مدیریت دانش ارائه میدهد.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: مولفان، این موضوع را که محدودیت هایی برای این مقاله وجود داشته را تأیید می نمایند. از جمله تمرکز بر بررسی دانش ضمنی و نپرداختن به شکل های دیگر دانش، این مطالعه نقش دانش ضمنی وکاربردش در حوزه های مرتبط با مدیریت دانش را نشان می دهد و سر انجام اینکه این مطالعه فقط جهت هایی را برای تحقیقات آینده به جای ارائه نتایج مطالعه پیشنهاد میکند که این دور از جامع بودن است.

اساس/ ارزش: این مقاله به بررسی ادبیات موجود در رابطه با اینکه دانش ضمنی چگونه درک شده و بکارگیری آن در حوزه های مدیریت دانش می پردازد. بررسی ادبیات موجود شکاف هایی را در رابطه با نقش دانش ضمنی برملا می سازد.

واژگان کلیدی: دانش ضمنی، دانش آشکار، مدیریت دانش، تحقیق

مقدمه

در چشم انداز جهانی فعلی، تغییر در سازمان ها و محیط کسب وکار اغلب در فضایی وسیع اتفاق می افتد. در نتیجه بینش اداره شرایط اقتصادی نامطمئن برای خلق ادراک دانش جدید و پیامدها به طور مستمر در صنایع پرورش می یابد. طبیعت رو به رشد محیط های کسب وکار ناشناخته اغلب ضرورت درک وسیعتر از نقش دانش ضمنی و انتشارش به هر دو شکل بیرونی ودرونی به سازمان را تحریک می نماید. یکی از راههای ترغیب درک دانش ضمنی در سازمانها از یک چشم انداز روند مانند، می تواند بدست آید که دانش ضمنی بدست آمده در طی زمان از امور عادی سازمان را جمع آوری نماییم. اگرچه واضح است؛ درک دانش ضمنی از این دیدگاه کمتر از درک همه پویایی های ناملموس پیرامون خلق، تصویب و انتشار دانش ضمنی است.

اساس بررسی عمیق دانش ضمنی نیاز به آشکار شدن بیشتر اهمیت آن و کاربردش درحوزه های مدیریت دانش دارد. این شامل تأثیر بکارگیری دانش ضمنی در رویکرد استراتژیک به دانش سازمانی، نقش دانش ضمنی در یادگیری سازمانی، انتقال دانش ضمنی از طریق ذکر روایت و یا تعریف داستان، نفوذ دانش ضمنی در سرمایه فکری، استفاده از آن در ارتباطات کارکردی، تیم ها و شبکه های دانش و سرانجام ارتباط دانش ضمنی در فناوری اطلاعات سازمانها است. همچنین به طور گسترده ای بیان شده که دانش ضمنی زمینه ای است و تفسیر آن برای انتقال، نیاز به چندین ذینفع دارد. از این رو صرفا بحث در مورد دانش ضمنی نه تنها مفید نیست بلکه موضوعی نامناسب نیز هست. چیزی که کمتر تشویق شده و بیشتر از همه در گفتگوهای صاحبنظران مطلوب است؛ بررسی این موضوع می باشد که چگونه دانش ضمنی می تواند بهتر بکار گرفته شود.. برای این هدف، مولفان قصد دارند دستورالعملهای پژوهشی مفیدی در این مطالعه ارائه دهند.

Abstract:

Purpose – Tacit knowledge is often difficult to define, given its inexpressible characteristics. Literature review highlights the impact of tacit knowledge on certain knowledge management topics and these include organizational learning, intellectual capital, knowledge management strategy and so forth, but some research gaps remain. The paper aims to propose directions for future research in this domain of discourse. Design/methodology/approach – A review of existing studies highlights some gaps in the literature on the role of tacit knowledge, which is followed by questions for future research. Findings – Given the richness of tacit knowledge discourse, the authors believe that the proposed questions offer avenues for scholars to explore and develop greater understanding of the role of tacit know‐how in certain knowledge management topics. Research limitations/implications – The authors acknowledge that there are certain limitations to this paper, namely, focusing on the review of tacit knowledge and not on other forms of knowledge. The review presents the role of tacit knowledge and its use in the context of knowledge management related topics. Finally this study proposes only future research directions that are far from being exhaustive, rather than presenting field study results. Originality/value – This paper reviews the existing literature on how tacit knowledge is perceived and used in certain knowledge management areas. Reviewing the current literature uncovers a number of gaps regarding the role of tacit knowledge.

 Keywords: Tacit knowledge, Implicit knowledge, Knowledge management, Research

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.