اطلاعیه

مقاله انگلیسی یکپارچه سازی سفارشات برای تحویل در مقصد نهایی در خرده فروشی آنلاین

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M882

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Transportation Research Part E

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  یکپارچه سازی سفارشات برای تقسیم تحویل در مقصد نهایی (تحویل در آخرین مایل)  در خرده فروشی آنلاین

عنوان کامل انگلیسی:

Order consolidation for the last-mile split delivery in online retailing

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M882)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این پژوهش به بررسی مسئله تحویل در مقصد نهایی (تحویل در آخرین مایل)  در بازار خرده فروشی آنلاین می پردازد که در آن چندین محموله به مشتری های یکسان در زمان های مختلف تحویل داده می شود. ما یک رویکرد نوآورانه برای یکپارچه سازی سفارشات ارائه می دهیم که محموله های مشتری هایی با مقصد نهایی مشابه را یکی کرده و آنها را با سفرهای کمتری تحویل می دهد. یک مدل برنامه نویسی عدد صحیح برای ایجاد یک موازنه هزینه بین توزیع و یکپارچه سازی محموله ها، که توسط الگوریتم ابتکاری سه فازی جدید حل می شود، تشکیل شده است. آزمایش های عددی برای نشان دادن برتری روش یکپارچه سازی سفارشات بر اساس رویکرد اولین صادر از اولین وارده با پارامترهای مختلف انجام شده و بینش های مدیریتی را برای کاربرد عملی ارائه می دهند.

کلیدواژگان: تحویل در مقصد نهایی (تحویل در آخرین مایل)  ، یکپارچه سازی محموله ها ، خرده فروشی آنلاین، ساختار عدد صحیح – تکه ای، الگوریتم جستجوی اول سطح

۱مقدمه

تحویل در مقصد نهایی در محیط تجارت الکترونیک در حال حاضر به عنوان گران ترین، ناکارآمدترین و آلوده کننده ترین بخش زنجیره لجستیک  محسوب می شود(Gevaers و همکاران، ۲۰۱۴). صنعت پررونق تجارت الکترونیک به گسترش بازارهای تحویل سریع کمک کرده است. با این حال، هنوز چالش های عمده ای در تحویل در مقصد نهایی وجود دارد. در بزرگترین و سریع الرشدترین بازار تجارت الکترونیک در جهان، خریداران چینی در سال ۲۰۱۷ با افزایش رشد ۳۲.۲٪ (دفتر ملی آمار چین، ۲۰۱۸) ۱،۱ تریلیون دلار خرید آنلاین کردند که بیش از ۴۰ درصد از حجم کل تحویل جهانی را شامل می شود (از مجموع ۴۰.۱ میلیارد بسته) (Xinhua، ۲۰۱۷).

۷ نتایج

این مقاله یک رویکرد یکپارچه سازی سفارشات را برای مسئله تقسیمِ تحویل در مقصد نهایی در یک سیستم توزیع لجستیک دو مرحله ای برای خرده فروشان آنلاین ارائه می دهد. با بررسی مزایای یکپارچه سازی محموله های متعدد، رویکرد یکپارچه سازی سفارشات، تحویل برخی از محموله ها را در ایستگاه تحویل به تعویق می اندازد و آنها را با سایر محموله ها یکی می کند، و سپس همه ی آنها را با هم به مشتریان تحویل می دهد. ما یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح را برای ایجاد یک موازنه هزینه بین تقسیم تحویل و یکپارچه سازی پیشنهاد می کنیم. از آنجا که این مدل ،ساختار عدد صحیح تکه ای را به وسیله ی تابع هزینه حمل و نقلی که از طریق تکرار و راه حل سخت مسئله “ان پی سخت” به دست آمده ، نشان می دهد، ما یک الگوریتم ابتکاری سه فازی برای حل آن ارائه می دهیم.

Abstract

This paper addresses the last-mile split delivery problem emerging in online retailing, in which multiple shipments are delivered to the same customer multiple times. We propose an innovative order consolidation approach which consolidates same customers’ shipments in the delivery station and delivers them in fewer trips. An integer programming model is formulated to make a cost tradeoff between splitting and consolidating shipments, which is solved by a new three-phase heuristic algorithm. Numerical experiments are conducted to demonstrate the superiority of the order consolidation approach over the First-In-First-Out approach on various parameters and generate managerial insights for applying it in practice.

Keywords: Last-mile split delivery , Shipment consolidation, Online retailing, Piecewise-integer structure, Breadth-first search algorithm

۱.Introduction

The last-mile delivery under e-commerce environment is currently regarded as the most expensive, least efficient and most polluting sections of the entire logistics chain (Gevaers et al., 2014). The booming e-commerce industry has contributed to the expansion of express delivery markets. However, it has also presented major challenges to the last-mile delivery. In the world’s largest and fastest-growing e-commerce market, Chinese shoppers made $1.1 trillion in online purchases in 2017 at a growth rate of 32.2% (National Bureau of Statistics of China, 2018), which resulted in more than 40 percent of the world’s total delivery volume (a total of 40.1 billion parcels) (Xinhua, 2018). One of the biggest challenging problems is the last-mile split delivery problem, in which multiple shipments are delivered to the same customer multiple times in a short time period. The issue has led to an inefficient operation (delivery operations including making a delivery schedule with customers, transportation, waiting for customers’ signatures, etc.) and a high shipping cost, especially for online retailers which normally deliver a large number of shipments in their day-to-day operations. Such inefficiency in the last-mile delivery has contributed to the bottleneck of online retailing development.

  1. Conclusions

This paper presents an order consolidation approach for the last-mile split delivery problem in a two-echelon logistics distribution system for online retailers. By exploring the benefits of consolidating multiple shipments, the order consolidation approach postpones some shipments in the delivery stations and consolidates them with other incoming shipments, and then delivers them together to the customers. We propose an integer programming model to make a cost tradeoff between split delivery and the consolidation. Since the model shows the piecewise-integer structure by the shipping cost function coming from practice and the huge solution space by the NP-hardness, we present a three-phase heuristic algorithm to solve it. The numerical experiments show that the sequence of “Capacity→Dispatched vehicles→Capacity” in the algorithm performs better, and verify that only a small gap exists between a lower bound and the solution obtained from the proposed algorithm. Additionally, the order consolidation approach can reduce an average of 5.09% of the total costs compared with the FIFO approach. The extensive sensitivity analyses provide some managerial insights that show promise for applying order consolidation approach in practice.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده تجارت الکترونیک

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات

مقالات خرده فروشی با ترجمه