اطلاعیه

مقاله انگلیسی بازاریابی جاذبه ای دیجیتال: اندازه گیری عملکرد اقتصادی تجارت الکترونیک در فروشگاه های مواد غذایی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1050

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Technological Forecasting & Social Change

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  بازاریابی جاذبه ای دیجیتال: اندازه گیری عملکرد اقتصادی تجارت الکترونیک در فروشگاه های مواد غذایی(خواربار فروشی) در اروپا و ایالات متحده آمریکا

عنوان کامل انگلیسی:

Digital inbound marketing: Measuring the economic performance of grocery e-commerce in Europe and the USA

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1050)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این تحقیق رابطه هزینه و خروجی اقدامات بازاریابی جاذبه ای را که در تجارت الکترونیک فروشگاه های مواد غذایی استفاده می شود ، بررسی می کند. این تحلیل بر اساس کاربرد مدل دورفمن و اشتاینر (۱۹۵۴) برای بهینه سازی بودجه تبلیغات انجام شده است که توسط نویسندگان برای بازاریابی دیجیتال اتخاذ شده و با تجزیه و تحلیل آماری تجربی تأیید می شود. با در نظر گرفتن ۲۹ شرکت برجسته در شش کشور در افق زمانی شش ساله ، یک تجزیه و تحلیل از طریق ترکیب روش های SEO و SEM با هدف جذب و هدایت کاربران اینترنت به سمت صفحات وب شرکت های آنها انجام شده است. نتایج تایید می کند که تجارت الکترونیکی در حال بهینه سازی بازاریابی جاذبه ای دیجیتال مطابق با مدل ارائه شده می باشد. تفاوت ها بسته به نوع قالب (فروشگاه های صرفا سنتی در برابر صرفا آنلاین) و در سطح کشور (انگلستان و ایالات متحده آمریکا در مقابل سایر کشورها) مشخص می شوند.

واژه های کلیدی: بازاریابی جاذبه ای ، بازاریابی دیجیتال ، تجارت الکترونیک ، خرده فروشی ، عملکرد اقتصادی ، بهینه سازی سرمایه گذاری در بازاریابی

۱.مقدمه

ورود فروشگاه های صرفا آنلاین (PP) به بازار ، با تکنیک های نوآورانه مدیریت و بازاریابی (فیلیپ ، ۲۰۱۳ ، ورهوف و همکاران ، ۲۰۱۹) ، موجب احیاء خرده فروشی ها شده است. فروشگاه های سنتی-آنلاین (CM) فرآیندهای مرتبط با حوزه های مختلف تجارت دیجیتال را اتخاذ کرده اند (یا در حال اتخاذ هستند) که شامل: خدمات و منابع ملموس و ناملموس (کرونین ، ۲۰۱۶ ؛ بیتلاسپاچر و همکاران ، ۲۰۱۲) ، لجستیک و تحویل محصول (هانینن و همکاران ، ۲۰۱۸) ، نفوذ برند (زارانتونلو و پاولز-دلاسوس ، ۲۰۱۵) ، انتخاب محصول ، چارچوب ارائه و پیش بینی تقاضا (بوید و بان، ۲۰۰۹؛ سنامور و همکاران.، ۲۰۱۹؛ چونگ و همکاران.، ۲۰۱۷) ، تعیین قیمت پویا (پترسکو، ۲۰۱۱؛ سبولادا.، ۲۰۱۹) و مدیریت پیشنهادات ، تبلیغات و توصیه های سایر کاربران می باشد (چونگ و همکاران ، ۲۰۱۶ ؛ بریجلمنز و کمپو ، ۲۰۱۶)…

۶.۲مفاهیم مدیریتی

  بهینه سازی سرمایه گذاری (از نظر بازاریابی) یا هزینه های (از نظر اقتصادی) مرتبط با اقدامات بازاریابی براساس اهداف تعیین شده شرکت ، یکی از اصلی ترین نگرانی های مدیران بازاریابی می باشد. در حقیقت ، عملکرد خوب بازاریابی حرفه ای اغلب با اثربخشی (دستیابی به اهداف ، فروش بیشتر ، بدون در نظر گرفتن هزینه) و کارآیی (از نظر رابطه بین هزینه ها و خروجی ها) همراه است. این مطالعه اطلاعات جدیدی را در اختیار شما قرار می دهد و سوالات زیادی را برای تفکر متخصصان بازاریابی در مورد مسائل زیر ایجاد می کند:…

Abstract

This research investigates the cost-result relationship of the Inbound Marketing actions used by grocery ecommerce. The analysis is based on the application of the Dorfman and Steiner (1954) model for optimal advertising budget, which is adapted by the authors to digital marketing and verified with empirical statistical analysis. Considering 29 leading companies in six countries over a time horizon of six years, an analysis of the mix of SEO and SEM techniques aimed at the attraction and conversion of Internet users to the web pages of their companies is carried out. The results confirm that e-commerce is optimizing Digital Inbound Marketing in line with the established model. Differences are identified depending on the type of format (pure player versus brick and mortar) and at the country level (UK and USA versus others).

Keywords: Inbound marketing, Digital marketing, E-commerce, Retailing, Economic performance, Marketing investment optimization

۱.Introduction

 The market entry of pure players (PP), with its innovative management and marketing techniques (Philipp, 2013; Verhoef et al., 2019), has seen a revival in retailing. Click and mortar (CM) have adapted (or are adapting) processes associated with different areas of digital commerce: tangible and intangible services and resources (Cronin, 2016; Beitelspacher et al., 2012), logistics and product delivery (Hänninen et al., 2018), brand influence (Zarantonello and Pauwels-Delassus, 2015), product selection, presentation format and demand forecast (Boyd and Bahn, 2009; Cenamor et al., 2019; Chong et al., 2017), dynamic price setting (Petrescu, 2011; Cebollada et al., 2019), and management of offers, promotions and recommendations by other users (Chong et al., 2016; Breugelmans and Campo, 2016)…

۶.۲.Managerial implications

 The optimization of investment (in terms of marketing) or cost (in economic terms) of marketing actions based on the established objectives of the firm is one of the main concerns of marketing managers. In fact, good professional marketing practice is often associated with its efficacy (achievement of objectives, mainly sales, regardless of cost) and efficiency (in terms of the relationship between costs and results). This study provides new information and raises questions for reflection for marketing professionals regarding the following issues:

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس مدیریت بازرگانی با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی بازاریابی با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی درباره عملکرد مالی با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی درباره تجارت الکترونیک با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی درباره خرده فروشی با ترجمه