اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ساختار سازمانی و قابلیت­ های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M13

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۳

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ساختار سازمانی و قابلیت­ های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط( SMEها)

عنوان انگلیسی:

Organizational structure and specialized marketing capabilities in SMEs

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله به دنبال توسعه و آزمایش مدلی مفهومی از طراحی ساختار سازمانی است که دربرگیرنده  برخی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی استراتژی می باشد. این تحقیق همچنین بر آن است مفهوم میان عملکردی  را در فرآیندهای توسعه محصول جدید (NPD) و تصمیم گیری های بازاریابی از طریق اندازه گیری پراکندگی این فعالیت ها در زمینه های کاربردی در نظر بگیرد.

طرح/روش شناسی/رویکرد- این تحقیق در ۴۲۴ شرکت سازنده مبلمان کوچک و متوسط انجام گرفت. در کل، ۸ فرضیه پیشنهاد و از طریق مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد.

یافته ها- مهمترین یافته این مطالعه، این بود که روابط میان سازمانی و فرآیند های میان عملکردی به مطالعه طراحی ساختار سازمانی وابسته است. چنین نتیجه گیری شد که فرآیند توسعه محصول جدید و تصمیمات بازاریابی، تاثیر مثبتی را بر قابلیت های معماری بازاریابی اعمال می کنند.نتایج نشان داد که پراکندگی فرآیندهای NPD و تصمیمات بازاریابی، توسعه قابلیت های بازاریابی را تنها در شرکت هائی که روابط میان سازمانی دارند، تحت تاثیر قرار می دهند. علاوه بر این، به این نتیجه رسیدیم که طراحی میان سازمانی اثر ارتباط بین پراکندگی تصمیمات بازاریابی و فرآیند NPD بر قابلیت­های تخصصی را تحت تاثیر قرار نمی­دهد.

محدودیت ها/ کاربردهای تحقیق- این مطالعه بر پژوهشی در شرکت­های مبلمان سازی کوچک و متوسط برزیلی تاکید دارد و احتمال می رود در فرآیند جمع آوری داده دارای  تعصب منبع واحد باشد.

کاربردهای عملی- یافته ها، بینش­هائی را برای روش­های ادغام(یکپارچه سازی) ساختار­ها ارائه می­دهند. مشاهده شد که یکپارچگی بیشتر حوزه­های بازاریابی با پراکندگی فرآیند NPD در ارتباط است. از آنجائی که پراکندگی در NPD یک راهکار انتشاری است، چنین نتیجه گیری می شود که پراکندگی بیشتر فعالیت­های بازاریابی بر توسعه محصول موثر است.

اصالت/ارزش- یافته­های تحقیق تاثیر طراحی سازمانی بر توسعه قابلیت­های برنامه­ریزی و پیاده سازی استراتژی­های بازاریابی را تایید می کند.

واژگان کلیدی- ساختارهای سازمانی، قابلیت های بازاریابی، میان عملکردی، میان سازمانی، سازمان های کوچک و متوسط، برزیل

 مقدمه

درک فرآیندهای پیاده سازی استراتژیک، یکی از اصلی ترین چالش های دانشگاهی و تخصصی محسوب می شود. در تحلیل مولفه های پیاده سازی، ساختار سازمان ها به عنوان عنصر بنیادی در استراتژی موفق، پدیدار می شود. مطالعات بر ارتباط بین طراحی ساختار سازمانی و تاثیرش بر استراتژی در ادبیات استراتژی و بازاریابی آورده شده است. در مقابل، این مطالعه ارتباط بین خصوصیات یک طرح سازمانی منعطف تر،که فرآیندهای میان عملکردی و ارتباطات میان سازمانی را شامل می شود،و تاثیرش بر توسعه قابلیت های استراتژیک بازاریابی را برررسی می کند.

اگرچه تحلیل ساختار سازمانی همواره نقطه عطف اولیه تحقیق در مطالعات استراتژی بوده، بعد از ۱۹۸۰  با فرآیند پیاده سازی طبقه بندی شده است. مطالعات با تکیه بر این نقطه عطف، ابعادی چون تمرکز، رسمیت، شاخص های تخصص را با اجرای استراتژی،که ساختار پایه ای در تحلیل ساختار سازمانی ، شکل فرآیند سازمان، و توسعه منابع و قابلیت های استراتژیک می باشد، سازگار می سازد.

Abstract:

Purpose – This paper aims to develop and test a conceptual model of organizational structure design that incorporates some factors influencing strategy implementation. The research also aims to consider inter‐functionality in new product development (NPD) processes and marketing decisions, measured from the dispersion of these activities among functional areas. Design/methodology/approach – The research was conducted across 424 small and medium‐sized furniture manufacturing companies. In total, eight hypotheses were proposed and tested using structural equation modeling. Findings – Most important among the study’s findings was that inter‐firm relationships and inter‐functional processes are relevant for the study of organizational structure design. It was found that the dispersion of the new product development process and of marketing decisions exert a positive influence on architectural marketing capabilities. The results showed that the dispersion of NPD processes and marketing decisions influence the development of marketing capabilities only in those companies with inter‐firm relationships. The paper also found that inter‐firm design did not affect the impact of the relationship between the dispersion of marketing decisions and NPD process on specialized capabilities. Research limitations/implications – The study focuses research on Brazilian small to medium‐sized furniture enterprises and could have single‐source bias in its data collection process. Practical implications – The findings provide insights into ways of integrating structures. It is observed that a higher integration of areas in marketing decisions is related to the dispersion of the NPD process. Given that dispersion in NPD is a disseminated practice, it is found that higher dispersion in marketing activities has an impact on product development. Originality/value – The paper’s findings confirm the influence of organizational design on the development of planning capabilities and on the implementation of marketing strategies.

Keywords: Organizational structures, Marketing capabilities, Inter‐functional, Inter‐firm, Small to medium‐sized enterprises, Brazil

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.