اطلاعیه

مقاله انگلیسی چگونه صفحات رسانه های اجتماعی برند در تعارض عملکردی مشارکت می کنند: نقش مرکزی تعهد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M828

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  چگونه صفحات رسانه های اجتماعی برند در تعارض عملکردی مشارکت می کنند: نقش مرکزی تعهد

عنوان انگلیسی:

How social media brand pages contribute to functional conflict: The central role of commitment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M828)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

اگر چه صفحات برند در پلتفرم های رسانه های اجتماعی پر رونق هستند، شرکت ها اغلب در حفظ روابط پایدار مشتری در صفحات برند خود مشکل دارند. در نتیجه، این مطالعه بر روی اینکه چگونه یک صفحه برند در رسانه های اجتماعی باعث ایجاد تعهد مشتری می شود، تمرکز می کند و آنها را تشویق می کند که تعارض های آینده با این شرکت می تواند با حفظ منافع دو طرف، حل شود. بر اساس بررسی ادبیات در مورد تئوری ارزش مشتری و تعهد مشتری، این مطالعه یک مدل یکپارچه را توسعه می دهد که سوابق تعارض عملکردی و شرایط مرزی را که تحت آن تعهد صفحات برند باعث افزایش تعارضات عملکردی می شود ،مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نقش مهم ارزش ها و تعهد مشتری را در تعیین ادراک مشتری از تعارضات آینده، نشان می دهد. با تغییر توجه علمی از نتایج اقتصادی که از طریق قصد خرید مشخص می شود به نتایج ارتباطی که توسط تعارضات عملکردی مشخص می شود، یافته ها به تحقیق در مورد پیامدهای تجاری وب سایت های شبکه های اجتماعی کمک می کنند.

 کلمات کلیدی: صفحه برند، رسانه های اجتماعی، تعارضات عملکردی، تعهد، ارزش مشتری

Abstract

Although brand pages on social media platforms are burgeoning, companies frequently have difficulty in sustaining customer relationships on their brand pages. Consequently, this study focuses on how a social media brand page develops customer commitment and encourages them to perceive that future conflicts with the company can be resolved for their mutual benefit. On the basis of a review of the literature on customer value theory and commitment, this study develops an integrative model that explores the antecedents of functional conflict and the boundary condition under which brand page commitment enhances functional conflict. The model is tested using data collected from 293 followers of brand pages on a social networking site. The results demonstrate the salient roles of customer values and commitment in determining customer perceptions of future conflicts. By shifting scholarly attention from economic outcomes characterized by purchase intention to relationship outcomes characterized by functional conflict, the findings contribute to the research of the business implications of social networking sites.

Introduction

The emergence of social networking sites (SNS) has provided a new type of communication channel for companies worldwide to use in engaging with their customers (Zhang, Guo, Hu, & Liu, 2017). An increasing number of organizations and companies create their own social media pages to increase awareness, attract potential audience, and enhance interactions with other parties (Aladwani & Dwivedi, 2018; Ngai, Tao, & Moon, 2015). Their social media brand pages are not only a platform for information delivery, but they are also an effective platform on which companies and customers can co-create value and resolve disagreements and conflicts (Wang, Tajvidi, Hajli, & Love, 2017).

Some companies can achieve a mutually satisfactory conflict resolution with customers, through communication and interactions on the companies’ brand pages. This favorable situation is often referred to as functional conflict, which refers to the customer’s perceptions that problems and disagreements with the company can be resolved for their mutual benefit and can serve as a good foundation for future relationships (Harris, Ogbonna, & Goode, 2008). However, failures in building actionable social media strategies can be among the most severe and dominant problems for most organizations when managing social media business profiles (Hwang & Chung, 2018). Previous studies on functional conflict between the company and customer have mainly been conducted in the context of traditional marketing. Along with the growth of SNS and its popularity in building customer relationships, the development of functional conflict in this context has received limited academic attention (Kapoor et al., 2018).

Given that functional conflict is a highly desirable outcome of relationship marketing (Morgan & Hunt, 1994), it is crucial to understand how companies can successfully manage social media brand pages to enhance their customers’ perception of functional conflict. It has been noted that many social media brand pages can only develop short-term customer relationships, which can be easily eroded when confronting conflicts in the future. Functional conflict reflects the customers’ positive attitudes toward future conflict resolution, and it is considered to be a key indicator of long-term relationship because customers would care more about long-term benefits than conflictual loss (Goo & Huang, 2008; Hashim & Tan, 2015; Hunt, 1995).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده برند

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده مدیریت تعارض

مقالات ترجمه شده رسانه های اجتماعی