اطلاعیه

مقاله انگلیسی قدرت تجارت الکترونیک: آیا تجارت الکترونیک موجب تقویت تأثیر برنامه های وفاداری در عملکرد عملیاتی هتل ها می شود؟

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M955

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله International Journal of Contemporary Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  قدرت تجارت الکترونیک: آیا تجارت الکترونیک موجب تقویت تأثیر برنامه های وفاداری در عملکرد عملیاتی هتل ها می شود؟

عنوان کامل انگلیسی:

The power of e-commerce: Does e-commerce enhance the impact of loyalty programs on hotel operating performance?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M955)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله ارائه بینش های تجربی در مورد این موضوع است که چگونه سرمایه گذاری در ظرفیت های تجارت الکترونیک بر رابطه بین برنامه های وفاداری و عملکرد عملیاتی هتل،به منظور کمک به شناسایی راهکارهای مناسب تخصیص منابع، تأثیر می گذارد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مطالعه مدل موجود در مطالعه هوآ و همکاران (۲۰۱۵) را با آزمون اثر متقابل تجارت الکترونیک و برنامه های وفاداری، گسترش داده است.

یافته ها – یافته ها نشان می دهد که تخصیص مناسب منابع مالی شرکت برای طرح های تجارت الکترونیک می تواند به بهبود تأثیرگذاری برنامه های وفاداری بر عملکرد عملیاتی هتل کمک کند.

مفاهیم عملی – نتایج این مطالعه نشان می دهد که با هم افزایی بین برنامه های وفاداری و طرح های تجارت الکترونیک ، عملکرد هتل می تواند بهبود یابد. بنابراین ، مدیران و صاحبان هتل می توانند از پنج مفهوم عملی ارائه شده در این مطالعه، برای بهبود بازده استراتژی های تخصیص منابع خود استفاده کنند.

اصالت / ارزش – این مطالعه از لحاظ نظری ، با شناسایی فاکتورهای مهم که تفاوت های عملکردی شرکت را شفاف می کند، مدل یکپارچه ای از عملکرد عملیاتی هتل را بکارگرفته و گسترش داده است. علاوه بر این ، نقش تعدیل کننده تجارت الکترونیک مفهوم جدیدی از فناوری اطلاعات را ارائه می دهد. به طور عملی ، این مطالعه چندین مشارکت مهم نیز انجام می دهد.

واژه‌های کلیدی: فناوری اطلاعات ، هتل ها ، تجارت الکترونیکی ، عملکرد عملیاتی ، برنامه وفاداری

۱.مقدمه

 ماهیت رقابتی محیط کسب و کار ، شرکت ها را مجبور به اتخاذ استراتژی هایی می کند که اهداف اصلی آنها را برجسته می سازد ، و منابع را به گونه ای مناسب اختصاص می دهد که نقاط قوت اصلی آنها را به حداکثر برساند (همینگتون و همکاران ، ۲۰۱۸). در فناوری اطلاعات امروزی (IT) که محیط محور است ، مصرف کنندگان از هر زمان دیگری آگاهی بیشتری دارند (سرینیواسان و همکاران ، ۲۰۰۲). در رقابت برای دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار ، شرکت ها برای بکارگیری ظرفیت های فن آوری در طرح های استراتژیک خود دارای انگیزه هستند ، زیرا باور بر این است که ظرفیت های فن آوری یکی از مهمترین معیار های رشد شرکت است (اورتگا ، ۲۰۱۰). به عنوان مثال ، با کاهش زمان پاسخگویی به درخواست های مصرف کننده ، ایجاد بانک اطلاعاتی از اولویت های مصرف کننده ، و هدف قرار دادن بخش های خاص مشتری با ارائه کالاهای سفارشی ، ظرفیت های تجارت الکترونیک می تواند وفاداری مشتری را افزایش داده و منجر به بازدیدهای مکرر شود (هوآ ، ۲۰۱۶). علیرغم سهولت تصمیم گیری و انتخاب که اینترنت و تجارت الکترونیک در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند ، یک پلتفرم آنلاین با طراحی خوب می تواند مزایای رقابتی برای یک شرکت نسبت به رقبای آنلاین و آفلاین خود ایجاد کند (یانگ و همکاران ، ۲۰۱۵)…

۵.۴محدودیت ها و تحقیقات آینده

  برای تفسیر نتایج ، ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. ابتدا ، با وجود این که تحقیق حاضر از یک مدلی که از قبل وجود داشته، استفاده کرده است، مسائل متغیر حذف شده هنوز هم می تواند یک مشکل باشد ، (هوآ و همکاران ، ۲۰۱۵). با این حال ، با توجه به مقادیر بالای ضریب تعیین تعدیل شده که در مدل (۱) ارائه شده ، به نظر نمی رسد این مسئله چالش جدی برای نتایج مطالعه داشته باشد. علاوه بر این ، اگرچه نمونه مورد استفاده در تحقیق قوی بود ، اما یک منبع داده متفاوت یا یک مدل تحقیق متفاوت ، ممکن است نتیجه متفاوتی نسبت به تحقیق فعلی به دست آورد. علاوه بر این ، با توجه به تغییر بازار هتل ، تعمیم پذیری نتایج این مطالعه باید با دقت انجام شود.

Abstract

Purpose – This paper aims to offer empirical insights on how investing in e-commerce capabilities affects the relationship between loyalty programs and hotel operating performance so as to aid in identifying proper resource allocation strategies.

Design/methodology/approach – This study extended the model in Hua et al. (2015) by testing the interaction of e-commerce and loyalty programs.

Findings – The findings illustrate that proper allocation of company financial resources to e-commerce initiatives can help improve the impact of loyalty programs on hotel operating performance.

Practical implications – The results of this study illustrate that hotel performance can be improved by the synergy between loyalty program and e-commerce initiatives. Thus, hotel managers and owners can use results from this study to improve the efficiency of their asset allocation strategies,with five practical implications offered.

Originality/value – Theoretically, this study adapted and extended an integrative model of hotel operating performance (Hua et al., 2015) by identifying critical factors that elucidate the variance in firm performance. In addition, the moderating role of e-commerce provides a new conceptualization of information technology. Practically, this study makes several important contributions as well.

Keywords: Information technology, Hotels, E-commerce, Operating performance, Loyalty program

۱.Introduction

 The competitive nature of the business environment requires companies to adopt strategies that highlight their core objectives, and properly allocate resources in a way that maximizes their core strengths (Hemmington et al., 2018). In today’s information technology (IT)- focused environment, consumers are better informed than at any other time (Srinivasan et al., 2002). In the race to achieve sustainable competitive advantages, firms are motivated to implement technological capabilities into their strategic initiatives because it is widely believed that technological capabilities are one of the most critical competencies for firm growth (Ortega, 2010). For example, by decreasing response times to consumer requests, maintaining a database of consumer preferences, and targeting specific customer segments with customized product offerings, e-commerce capabilities can enhance customer loyalty and drive repeat visits (Hua, 2016). Despite the ease of switching that the internet and ecommerce provide to consumers, a well-designed online platform can generate competitive advantages for a firm over both its online and offline competitors (Yang et al., 2015)…

۵.۴Limitations and future research

 Caution is needed to interpret the results. First, omitted variable problems could still be an issue, despite that the current research used an existing model (Hua et al., 2015). This issue, however, it not likely to present serious challenge to the study results, considering the high adjusted r-square values that Model (1) exhibits. In addition, although the sample used in the study was robust, a different data source, or a different research model, may produce different result from the current research. Furthermore, due to the changing hotel market, generalizing the results of this study should be carefully performed.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تجارت الکترونیک

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ هتلداری

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ درباره رفتار مشتری

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰درباره وفاداری مشتری

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدیریت عملکرد