اطلاعیه

مقاله ترجمه شده دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌ عمر محصول

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M627

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ISI ترجمه شده  رشته مدیریت:  دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌ عمر محصول

عنوان انگلیسی:

Achieving sustainable new product development by integrating product life-cycle management capabilities

چکیده فارسی:

نگرانی حول موضوع پایداری به‌طور قابل توجهی در طول دهه گذشته رشد کرده‌است. رویکرد خط سه‌گانه پایین، که اغلب برای عملیاتی ‌کردن پایداری یکپارچه‌سازی اقتصادی، اجتماعی، و جنیه‌های اکولوژیک توسعه پایدار بکارگرفته‌می‌شود، توجهات شرکت‌ها، بخصوص شرکت‌هایی که تولید پایدار را درنظرگرفته‌اند، را به‌خود جلب‌کرده‌است. بااین وجود، یکپارچه‌سازی پایدار در توسعه محصول‌جدید هنوز در مراحل اولیه خود بسرمی‌برد. بنابراین، هدف این مقاله شرح و بسط تاثیرات سه‌رکن مدیریت چرخه‌عمر محصول‌است، برای مثال، مدیریت داده جدید، مدیریت فرآیند، و مدیریت پروژه‌های مهندسی، و تسهیلات یکپارچه‌سازی توسعه محصول جدید و پایداری. یک مطالعه چندموردی اکتشافی با مجموع ۲۳ بررسی در شش شرکت خودرو انجام‌شده‌است. مطالعه‌موردی نشان‌می‌دهد که نیازمندی پایداری افزایش پیچیدگی در توسعه‌محصول جدید است، که در تیم طراحی در سطح پراکندگی سراسری، تنوع محصول، فشار بازاریابی در زمان کنونی، باید مدیریت‌شود. به‌منظور کاهش این چالش‌ها در توسعه محصول‌جدید، همکاری سه رکن مدیریت چرخه‌عمر‌محصول ممکن‌است سودمندباشد. باانجام این‌کار، فرآیند پراکندگی سراسری درطول گروه‌ها و شرکت‌ها کارآمد می‌شود، توسعه دقت باتوجه به اتصال پایگاه‌داده‌ها افزایش می‌یابد، و بااستفاده از قابلیت‌های‌متقابل شرکت متمرکزبرروی توسعه محصول پایدار ایجاد می‌شود. این پژوهش پیامدهای عملی را فراهم‌می‌آورد و یکپارچه‌سازی مدیریت چرخه‌عمر محصول را به‌درون توسعه محصول جدید پایدار استدلال می‌کند.

مقدمه

پیچیدگی محصول و فعالیت‌های طراحی تولید پراکندگی سراسری در سطح بالای تکنولوژی صنعتی شرکت‌های امروزه را دچار چالش کرده‌است (Grieves , 2006).  این چالش‌ها کل چرخه‌ عمر‌ محصول را، نهایتا این تئوری را (Mascle and Zhao,2008)  تحت‌تاثیر قرارمی‌دهد. بنابراین، شرکت‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری در مفاهیمی شبیه مدیریت چرخه‌عمر‌محصول (PLM) که از مدیریت عملیات‌آن‌ها در کاهش پیچیدگی‌های مدیریتی در توسعه محصول‌جدید پشتیبانی می‌کند، می‌باشند (Stark,2005).   PLM  نقطه مهندسی دیدگاه مفهوم چرخه‌عمرمحصول و یکپارچه‌سازی جنبه‌هایی از افراد، فرآیندها، و اطلاعات را بیان‌کرد (Stark,2005). برای مثال، فقدان فرآیند PLM که به‌خوبی تعریف‌شده به عنوان یک فاکتور کلیدی در شرکت‌هایی که هدف خود را در معرفی محصول جدید گم‌کرده‌اند، دیده می‌شود و بنابراین دلیل تاخیر در ورود به بازار، یکی از موردهای Airbus A380  بوده‌است (TechDrummer,2008). به‌طور مشابه، فراخوان گسترده وسایل‌نقلیه تویتا موجب پیچیدگی اتومبیل‌ها شده‌است و ممکن‌است توسط اجرا از طریق مفاهیم PLM از آن اجتناب شود.(Gu , 2010).  فعالیت‌های پایدار توسط مشتریان، سازمان‌های غیردولتی درخواست‌شده‌اند و قوانین پیچیدگی طراحی محصول را افزایش می‌دهند (Evans et al , 2007). این می‌تواند در یکی از موارد تلاش‌های Airbus برای کاهش وزن دلایل اقتصادی و محیطی دیده‌شود. وزن کمتر طرح‌ها  منجر به طراحی طرح‌های بزرگتر با ظرفیت‌ بیشتر و کم‌کردن فشارهای محیطی می‌شود

Abstract

Concerns about sustainability matters have been growing significantly during the last decades. The triple bottom line approach – an often applied operationalization of sustainability integrating the economic, social, and ecologic aspects of sustainable development – has gained attention in companies, especially with regard to sustainable products. Nevertheless, the integration of sustainability in new product development is still in an early stage. Hence, the purpose of this paper is to elaborate on the impact of the three product life-cycle management pillars, i.e. product data management, process management, and engineering project management, on facilitating the integration of new product development and sustainability. An explorative multi-case study with a total of 23 interviews in six automotive companies has been conducted. The case studies show that sustainability requirements increase complexity in new product development, in which globally-dispersed design teams, product variation, and time-to-market pressure already have to be managed. In order to mitigate these challenges in new product development, the incorporation of the three product life-cycle management pillars may be beneficial. By doing so, globally-dispersed processes become streamlined across departments and companies, development accuracy due to a joint database is enhanced, and the utilization of cross-company capabilities focusing on sustainable product development is established. This research provides practical implications and argues for integrating product life-cycle management into sustainable new product development.