اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M382

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی

عنوان انگلیسی:

 The strategic IS (information system) management

چکیده فارسی:

تا سال ۱۹۹۳، انرژی در یک حالت باثباتی به سر می برد، و تغییرات کمی در جهت گیری های استراتژیکی ساختارهای سازمانی یا فلسفه همکاری وجود داشت.از نظر تاریخی بسیار دوره موفقیت آمیزی بود.آن از یک استراتژی دفاعی استفاده می کرد ، و با هزینه پایینی محدوده خود را حفظ کرده اما به دنبال فرصت هایی برای رشد نبوده است.به هر حال صنایع انرژی در حال رقابتی شدن بوده و این به دلیل پایین بودن طولانی مدت قیمت نفت خام و گاز طبیعی در اواخر ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ بوده است. قیمت های بعد از این سال ها افزایش قابل توجهی در این زمینه نشان نداده اند. انرژی دارای یک ساختار مکانیکی و متمرکز بر مبنای مدل های کنترل و فرماندهی می باشد.

 ترجمه صفحه ۳۴۰ مقاله

بر خلاف تحقیقات پیشین ما در یافته ایم که :

a) دوره تکامل ممکن است با توجه به سطوح بالای این تنظیمات مد نظر قرا گرفته و یا نشود b) تغییرات چرخشی همیشه باعث بالا رفتن این تنظیمات نمی گردد. استفاده از این تصمیمات بدون وجود هیچ طرحی در طی فرایند تکامل می تواند توضیح دهد که چرا بعضی از شرکت ها توانسته اند با وجود چنین فرایندهایی ، حداقل از نقطه نظر عوامل خارجی در سطح پایین به کار خود ادامه دهند. استفاده از این این راه حل ها با توجه به چنین طرح هایی توضیح می دهد که چرا چنین تغییراتی باعث افزایش این تنظیمات نشده و به این ترتیب باعث کاهش بعضی از تنظیمات در ارتباط با بعضی از ابعاد شده و همچنین باعث جبران افزایش در میان این تنظیمات در بخش های دیگر می گردد.بررسی های دیگر بر روی مدل های تعادل در بخش های دیگر نیز مورد نیاز می باشد تا به این بررسی بپردازد که چگونه این تصمیمات بدون در نظر گرفتن شرایط کمکی به حفظ تنظیمات در تفکیک عملکردها دارد. در بررسی های دیگری نیز مورد نیاز می باشد تا به ارزیابی شرایطی که باعث کاهش یا افزایش نتایج مربوطه می گردد ، شود.

در بخش سوم ، ما تغییرات استراتژیک و ساختاری را در طی فرایند تکامل به منظور تقویت یا جبران تغییرات مد نظر قرار می دهیم. چنین تغییرات بعد از تکامل در بررسی های گذشته مد نظر قرار نگرفته است. بررسی های دیگری نیز مورد نیاز می باشد تا به ارزیابی و بهبود طبقه بندی دوره تغییرات به منظور تکامل ، تکامل کامل و ناکامل و تغییرات بعد از فرایند تکامل بپردازد. بررسی های موردی دیگر به ارزیابی تغییرات در فرایندهایی که در چنین مواردی کمک کننده می باشد می پردازد.

سرانجام اینکه ، ما دریافته ایم که چنین تکاملی توسط چند فاکتور مد نظر قرار می گیرد ،  که یکی از آن ها ، – تغییر مفهوم- بوده که قبلا توجهات کمی را به سمت خود معطوف داشته است. بررسی مدل های موازنه در بخش های دیگر به بررسی این مورد می پردازد که آیا تغییرات اساسی در مفهوم در ارتباط با اهمیت این حوزه به طور مشابه تغییرات تکاملی را در بر دارد. موارد دیگر همچنین انگیزه های دیگری که این تغییرات را مد نظر قرار می دهد بررسی می کند.

این فصل همچنین سهم مهمی در ارتباط با بررسی ها بر روی مدیریت سیستم های اطلاعاتی استراتژیک با مد نظر قرار دادن فرایندهای دینامیک ، کلی و نظریه محور ، دارد.بررسی مربوط به این تغییرات در طول زمان در این سه مورد به عنوان یک گام اولیه در ایجاد تغییرات در ارتباط با نظریات اولیه این تنظیمات در ارتباط با درک فرایندهای دینامیکی دارد.به بررسی کردن این موارد به طور مجزا ، و در مقایسه با موارد دیگردر ارتباط با مدل های پایدار ، این فصل یک دیدی را ایجاد می کند که این تنظیمات احتمالا افزایش یا کاهشی را به دنبال دارد. بررسی های آینده در این دوره به طور تجربی این یافته ها را مد نظر قرار می دهد. و از موارد اضافی و همچنین بررسی های چندمرحله ای استفاده می کند.

این فصل همچنین در ارتباط با بررسی های اسستراتژیکی سیستم های اطلاعاتی با ایجاد نظرات کلی در ارتباط با مدیریت سیستم های اطلاعاتی استراتژیکی می باشد.مدیریت این سیستم ها شامل استراتژی ها و ساختارهای سیستم های اطلاعاتی می باشد و بر خلاف بررسی های قبلی که تمرکزشان را بر روی ۲ مورد از این چهار بعد قرار داده اند استوار می باشد. که شامل فرایندهای تجاری و استراتژی  سیستم های اطلاعاتی می باشد.

ص ۳۴۱

این بررسی ها همچنین متفاوت از فعالیت های قبلی در ارتباط با تنظیمات سیستم های اطلاعاتی در استفاده از نظریات استقرایی و فرضیه محور می باشد. بررسی های آینده مربوط به این فرایندها در مدیریت استراتژیکی سیستم های اطلاعاتی و بخش های دیگر مزایایی را از کاربردهای مشابه نظریات پیشین برای تعیین الگوه های ایده آل کسب می کند. این رویکرد که به ندرت در بررسی های سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته است ، به عنوان یک گزینه مشخصی در ارتباط با رویکردهای عملی می باشد که یک الگوی ایده آلی را ایجاد می کند زیرا آن باعث ایجاد تکرار شده و بررسی های کاملی را ایجاد می کند.

در نتیجه ، این بررسی ها پیشرفتی را در ارتباط با درک پویایی این تنظیمات ایجاد می کند.این موارد نشان می دهد که ادعاها در ارتباط با تاثیر عملکرد این تنظیمات به طور واضحی فرایندهای طولی نقش داشته زیرا چنین الگویی از این تنظیمات در طول دوره مد نظر قرار می گیرد. بر مبنای کاربردهای مربوط به این مدل های موازنه در این سه مورد ، این فصل نشان می دهد که ، تغییرات در این موارد در ارتباط با اکثر بخش ها به صورت کوچک و تکاملی می باشد.این تغییرات باعث جلوگیری از فاجعه با کنترل اختلافات می گردد اما مانع از جا به جایی الگوه های مختلف این ترتیبات می گردند. بنابراین ، مدیران می بایست به تناوب به بررسی الگوه های سیستم های اطلاعاتی سازمانشان پرداخته  که مبادا چنین فعالیت هایی باعث ایجاد مشکلاتی در آینده شود. تغییرات تکاملی در مدیریت سیستم های اطلاعاتی برای جا به جایی سازمان به یک مسیری که عمکردهای بلقوه بهتری را ارائه می دهد نسبت به ادامه فعالیت در همان مسیر با تنظیم کردن ساختارها و استراتژی ها ، ضروری می باشد. علاوه بر این مدیران تغییرات مهمی را در ساختارهای مختلف به مکنظور تنظیم این فرایندها در ارتباط با تکامل ایجاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.