اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر کارت اعتباری در مقابل پرداخت موبایلی بر راحتی و تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M942

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تأثیر کارت اعتباری در مقابل پرداخت موبایلی بر راحتی و تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت

عنوان کامل انگلیسی:

The effect of credit card versus mobile payment on convenience and consumers’ willingness to pay

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M942)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ادبیات گسترده درمورد روشهای پرداخت ، به مقایسه پرداخت های مبتنی بر پول نقد و کارتهای اعتباری متمرکز بوده و بر زحمت کمتر پرداخت  های مبتنی بر کارت اعتباری(یعنی پیامدهای منفی کمتر) تأکید کرده است. این نتایج به نوبه خود ، توضیح می دهد که چرا مصرف کنندگان تمایل بیشتری برای پرداخت (WTP) هنگام پرداخت با کارت های اعتباری دارند. مطالعه حاضر ، فناوری موبایل را به عنوان روش پرداخت جدید به این ادبیات معرفی می کند. به طور ویژه ، این راحتی را به عنوان یک محرک مثبت در افزایش WTP برای پرداخت تلفن همراه نشان می دهد. اما ، برای اینکه مصرف کنندگان بتوانند پرداخت موبایل را به عنوان یک روش راحت درک کنند ، نیاز به فعال سازی پذیرش شخصی (از طریق یک سیستم موجود در بازار کشور مربوطه فعال می شود) ضروری است. مجموعه ای از سه مطالعه در بازارهای چندین کشور این فرضیات را به صورت تجربی بررسی می کند. راحتی پرداخت به عنوان یک میانجی گر جدید در رابطه  بین پرداخت موبایلی و رشد WTP ، مشروط به پذیرش شخصی ، پدیدار شده است. بنابراین ، این یافته ها ادبیات گسترده ای را در مورد مکانیسم های استفاده مصرف کنندگان از روش های مختلف پرداخت ارائه می دهد و توصیه های متفاوتی را در مورد روش های پرداخت برای مدیران کشور ارائه می دهند.

واژه‌های کلیدی: تمایل به پرداخت ، راحتی ، پرداخت موبایلی ، زحمت پرداخت ، پذیرش

۱.مقدمه

یک روش جایگزین پرداخت که اخیراً معرفی شده است ، پرداخت موبایلی می باشد. تحلیلگرانِ خوش بین آن را “مرگ پول نقد” توصیف کرده اند (Pickford، ۲۰۱۵)؛ حتی کلیسای آنگلیکان از آن برای دریافت هدایا برای کلیسا استفاده می کند (Bowsher، ۲۰۱۷). در برخی کشورها ، پرداخت موبایلی به  مکانیزمی برای پرداخت، شبیه به کارتهای اعتباری یا کارت های بدهی تبدیل شده است. به عنوان مثال ، انتظار می رود در چین حجم تراکنش های پرداخت موبایلی نسبت به تراکنش های کارت اعتباری از ۳۰ درصد تجاوز کند (وانگ ، ۲۰۱۸). ادبیات موجود درمورد روش های پرداخت به مقایسه پرداخت نقدی وکارت اعتباری یا کارت بدهی متمرکز بوده و میزان تمایل مصرف کنندگان به پرداخت (WTP) هنگام استفاده از کارتها را نشان می دهند (Prelec and Simester، ۲۰۰۱؛ Runnemark et al.، ۲۰۱۵). این مزایای کارت اعتباری (Feinberg، ۱۹۸۶) را می توان با زحمت پایین در پرداخت (“… نارضایتی مستقیم و فوری یا رنج ناشی از اقدام به پرداخت …” Zellermayer ، ۱۹۹۶ ، P2) به طور مثال ، نیاز به شفافیت کمتر یا تفکیک پرداخت و تراکنش توضیح داد (Gafeeva and etc ، ۲۰۱۸؛ Soman، ۲۰۰۳؛ Prelec and Loewenstein، ۱۹۹۸)…

۴.۳ محدودیت ها و تحقیقات آینده

ابتدا ، تحقیقات آینده باید یافته های ما را فراتر از هند ، ایالات متحده و آلمان تکرار کنند. کشورهای آفریقایی ، که در آن پرداخت موبایلی فراگیر و استفاده از پول نقد محدود است ، می تواند یک محیط ویژه جالب برای مشاهده اینکه چگونه استفاده کم از پول نقد بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارد ، باشد. دوم ، اگرچه همه مطالعات از تأثیر مثبت راحتی پرداخت در WTP پشتیبانی می کنند ،اما میزان آن متفاوت است. این ممکن است به دلیل ویژگی های نمونه (به عنوان مثال ، دانش آموزان و آمازون ترک) ، سناریوهای انتخاب شده (بر اساس ادبیات اتخاذ شده اما تحت تاثیر وضعیت فرهنگی می باشد) و مقیاس های تک آیتمی باشد…

Abstract

Extant literature on payment methods has focused on comparing cash and credit cards and emphasized the lower pain of paying (i.e., fewer negative consequences) for the latter. This finding, in turn, explains why consumers express higher willingness to pay (WTP) when paying with credit cards. The current study introduces mobile technology as a new payment method to this literature. Specifically, it highlights convenience as a positive driver of increased WTP for mobile payment. However, for consumers to perceive mobile payment as convenient, a personal adoption (enabled through an existing system in the respective country market) is necessary. A set of three studies across several country markets tests these assumptions empirically. Convenience emerges as a new mediator between mobile payment and increased WTP, contingent on personal adoption. These findings thus extend extant literature on the mechanisms consumers use with different payment methods, and they offer differentiated recommendations regarding payment channels for country managers.

Keywords: Willingness to pay, Convenience, Mobile paymen,t Pain of paying, Adoption

۱.Introduction

A recently introduced payment alternative is mobile payment. Optimistic commentators have described it as the “death of cash” (Pickford, 2015); even the Anglican church uses it for in-church donations (Bowsher, 2017). In some countries, mobile payment has become an established payment mechanism similar to credit or debit cards. For instance, the volume of mobile payment transaction is expected to exceed credit card transaction volume by 30% in China (Wang, 2018). Extant literature on payment methods has focused on comparing cash and credit or debit cards and shows increased levels of consumers’ willingness to pay (WTP) when using cards (Prelec and Simester, 2001; Runnemark et al., 2015). This credit card premium (Feinberg, 1986) can be explained by lower pain of paying (”… direct and immediate displeasure or pain from the act of making a payment …” Zellermayer, 1996, p. 2) through, for instance, less transparency or decoupling payment and transaction (Gafeeva et al., 2018; Soman, 2003; Prelec and Loewenstein, 1998).

۴.۳. Limitations and future research

First, future research should replicate our findings beyond India, the United States, and Germany; African countries, where mobile payment is ubiquitous and cash usage is limited, would be a particularly interesting setting to see how a missing adoption of cash affects consumer behavior. Second, although all studies support the positive effect of convenience on WTP, the magnitude varies. This might be due to the sample characteristics (e.g., students and Amazon Turk), chosen scenarios (based on established literature but subject to cultural influence), and single-item scales. The differences should be systematically researched in the future. Third, to better understand the psychological processes behind the acceptance of payment technologies, micro-level studies with more individual characteristics (e.g., individual-level consumer innovativeness; Goldsmith and Hofacker, 1991) or economic restrictions, like income, which have been shown to influence the use of payment means (Greenacre and Akbar, 2019), would complement our research. In such an investigation, it would also be interesting to explore drivers or boundary conditions for the applicability of both potential mediation routes (through convenience and pain of paying).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۰ رفتار مشتری

مقالات ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۲۰ تجارت الکترونیک