اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M305

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان

عنوان انگلیسی:

Decision execution mechanisms of IT governance: The CRM case

چکیده فارسی:

این تحقیق با بهره گیری از پیشینه تحقیق حوزه ی نظارت IT و تئوری ساختاری همانندسازی فناوری اقدام به توسعه ی یک مدل مفهومی برای بررسی مکانیسم های اجرایی تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت IT در مراحل بعد از پذیرش CRM نموده است که از آن جمله می توان به کاربرد CRM، اثرات آن بر روی فرآیندهای تجاری و نیز اثرات آن بر روی عملکرد شرکت اشاره کرد. در عین حال که پیشینه تحقیق عمدتاً به اشکال و احتمالات ساختارهای نظارتی IT برای تصمیم گیری می پردازد، ما بر جنبه ی اجرای تصمیم نیز در مکانیسم های نظارتی IT تمرکز می کنیم که عبارت از نقش مدیریت رده بالا، مدیران تجاری و مدیران IT در مراحل بعد از پذیرش انتشار فناوری و نیز چگونگی حفظ مؤثر این گروه ها برای نقش اختصاصی شان می باشد. ما مکانیسم های اجرای تصمیم را در حوزه ی نظارتی IT در دو بُعد تصور نمودیم: طرفداری عمودی شرکت از مدیریت رده بالا و هماهنگ سازی افقی مدیران تجاری و IT . چنین قلمداد می شود که مکانیسم های اجرای تصمیمات موجب تسهیل کاربرد CRM و ارزشمندی این روال می شوند. ما اقدام به تحلیل یک گروه داده ای از ۸۲ شرکت چینی برای بررسی مدل و فرضیه های مربوط به آن نمودیم. نتایجی که به دست آوردیم، نشانگر آن بودند که: (۱) مکانیسم های اجرای تصمیم شامل هم حمایت عمودی و هم هماهنگ سازی افقی دارای مشارکت عمده در سه مرحله ی پخش CRM می باشد، (۲) حمایت عمودی دارای اثرات چشمگیری بر روی کاربرد CRM و سود عملکردی شرکت نسبت به هماهنگ سازی افقی است که دارای اثرات بیشتری بر روی منافع فرآیند است، (۳) کاربرد CRM ایجاد منافع عملیاتی و استراتژیک را در فرآیندهای تجاری مشتری مدار به دنبال دارد که موجب بهبود بیش از پیش عملکرد شرکت می شود. این یافته ها دارای نتایج مهمی برای درک چگونگی شکل گیری انتشار فناوری CRM توسط نظارت IT می باشد.

کلمات کلیدی : اجرای تصمیم، نظارت فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتریان، تصمیم گیری، حمایت عمودی، هماهنگی افقی، فرایند کسب و کار

 ترجمه بخش ۹ مقاله

۹. نکات نتیجه گیری

به موازات اضافه شدن بر تعداد شرکت هایی که از سیستم های CRM برای تلفیق فرآیندهای تجاری مشتری مدار بهره می برند، ساختارها و مکانیسم های مدیریت IT نیز برای بکارگیری چنین سیستم های چندبخشی بیشتر از همیشه اهمیت یافته است. در این مطالعه درصدد ارائه ی یک دیدگاه نظری برای درک نقش مدیریت IT در رواج CRM بوده ایم که توسط شواهد عملی پشتیبانی می گردد.

در ادامه ی آن، مشارکت های متعدد و خاصی نیز در این مقاله صورت پذیرفته است. اول اینکه اقدام به توسعه ی یک مدل مفهومی برای درک مکانیسم های اجرای تصمیم نمودیم – گروه های سازمانی متفاوت دارای چه نقشی بوده و نحوه ی کار آن ها همراه هم برای تسهیل رواج CRM چیست- که دارای زمینه ی تئوری در مورد نظریه ی ساختارسازی و پیشینه تحقیق نظارت IT بوده است. با راهنمائی گرفتن از چنین چهارچوب تئوری دو بُعد مهم مکانیسم های اجرای تصمیم را تعیین نمودیم که عبارت از جانب داری عمودی مدیریت رده بالا و هماهنگی افقی بین مدیران تجاری و IT می باشد. علاوه بر آن، مکانیسم های اجرای تصمیم عبارت از عوامل اساسی هدایت رواج CRM می باشند که عبارت از کاربرد آن، بهبود فرآیند تجاری و بهبود عملکردهای شرکتی می باشد. بنابراین مطالعه ی ما دارای مشارکت با پیشینه تحقیق نظارت IT از طریق افزودن هم منطق نظری موجود در اجرای تصمیمات IT و هم پشتیبانی عملی از چنین منطق هایی می باشد. علاوه بر آن، این تحقیق موجب بسط تحقیق موجود مدیریت IT با تأکید بر اجرای تصمیم و توجه به سیستم های چند بخشی موسسه ای می گردد بجای آنکه به IT عمومی در سازمان ها توجه داشته باشد.

دوم اینکه مطالعه ی ما بُعد جدیدی را از ارزش تجاری IT در زمینه ی CRM آشکار می کند. نتایج ما نشان می دهد که فناوری CRM اقدام به ایجاد ارزش تجاری از طریق بکارگیری آن در بهبود فرآیندهای تجاری مشتری مدار می کند. این رویه دارای شواهدی جدید برای علت عدم منتهی شدن همیشگی IT به بهبود عملکرد شرکت بوده و از این رو به اصلاح مکالمات ارتباطات مستقیم بین IT و عملکرد شرکت یاری می رساند که به منظور تعدیل استفاده و اثرات آن بر روی فرآیندهای تجاری صورت می پذیرد. ما بر این اعتقاد هستیم که «پیوند دادن شکاف موجود» در تلاش موجب بسط پیشینه تحقیق ارزشی تجارت IT می شود.

در نهایت با تعیین الگوهای خاص از مکانیسم های اجرای تصمیم، به این یافته های عملی دست یافتیم که جانب داری عمودی دارای کارآیی خاص در زمینه ی CRM می باشد. این مقوله در پیشینه تحقیق سیستم های CRM نقش داشته و آن را از راه افزودن دیدگاه های جدید به مدیریت چنین سیستم های شبکه بندی کامل و چندبخشی انجام می دهد. این مقوله همچنین درک مفیدی را از چگونگی کاربرد گسترده ی سازمانی و کنترل آن در قالب تصمیم گیری و اجرای چنین تصمیماتی به وجود می آورد.

به طور خلاصه باید گفت که نقش عمده ی این مطالعه در پهنه ی تئوری پیشینه تحقیق مدیریت IT نهفته است که از طریق نظریه پردازی در مورد نقش مکانیسم های اجرای تصمیم در رواج فناوری از دیدگاه تئوری ساختارسازی حاصل می شود. مطالعه ای که ما انجام دادیم اثرات مهم مکانیسم های اجرای تصمیم را برجسته می سازد که شامل جانب داری عمودی و هماهنگی افقی در رواج CRM است. امید داریم که این نتایج اولیه موجب ایجاد انگیزه برای انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه ی مهم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.