اطلاعیه

مقاله ترجمه شده انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M139

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰  صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)

عنوان انگلیسی:

Broadening the scope of the resource-based view in marketing: The contingency role of institutional factors

چکیده فارسی:

با طرح دیدگاه بر پایه منبع (RBV) نظریه بنیادی و شرکت، مولفان، مدل یکپارچه ای در محتوای بازاریابی صنعتی آزمایش کرده اند که مرزهای RBV (دیدگاه بر منبع پایه) را در ترکیب عوامل بنیادی مربوط به مباحث سیاسی و اجتماعی، توسعه داده اند. استدلال این روش یکپارچه از دانشی سرچشمه میگیرد که در آن عملکرد شرکت میتواند با ترکیب توانایی مدیران در اقدامات ویژه و همچنین اکراه و نارضایتی آنها برای پیگیری آن رفتارها، بهتر فهمیده شود. مولفان مدل یکپارچه ای را توسعه داده اند که در آن، تاثیر مستقیم عوامل بنیادی بازاریابی، در توسعه عوامل دیدگاه بر پایه منبع بازاریابی را بررسی کرده، و نقش اصلاح کننده عوامل بنیادی بازاریابی را  بر سودمندی عملکرد دیدگاه بر پایه منبع بازاریابی، را آزمایش میکند. نتایج تجربی، تایید عمومی این نظریه را نشان میدهد، و این تحقیق چندین مفهوم برای انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازرایابی را ارائه میکند، با تاکید بر اینکه چگونه هماهنگی بین منابع بازاریابی، و محتوایی که آن منابع از آن گسترش می یابند، بر عملکرد شرکت تاثیر میگذارد

Abstract

Drawing on the resource-based view (RBV) of the firm and institutional theory, the authors propose and test an integrated model in an industrial marketing context that expands the boundaries of the RBV to incorporate institutional factors pertaining to societal and political issues. The rationale for taking such an integrated approach stems from the knowledge that firm performance can be explained better by incorporating not only the inability of managers to take particular actions but also their reluctance or unwillingness to pursue those behaviors. The authors develop an integrated model that tests (1) the direct effect of marketing institutional factors on the development of marketing RBV factors and (2) the moderating role of marketing institutional factors on the performance effect of marketing RBV factors. The empirical results indicate general support for the hypotheses, and this research provides several implications for broadening the scope of the RBV in marketing by underscoring how fit between marketing resources and the context in which those resources are deployed affects firm performance.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.