اطلاعیه

مقاله انگلیسی توسعه و اجرای مدل های کسب و کار اقتصاد مدور در شرکت های فن آوری خدمت محور

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M830

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ :   توسعه و اجرای مدل های کسب و کار اقتصاد مدور در شرکت های فن آوری خدمت محور

عنوان انگلیسی:

Developing and implementing circular economy business models in service-oriented technology companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M830)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بخش خدمات به دلیل موقعیت استراتژیک آن بین تولید کنندگان و کاربران نهایی، به طور بالقوه نقش مهمی در حرکت به سوی اقتصاد مدور دارد. با این حال، برای نشان دادن اینکه چگونه شرکت های خدمت محور می توانند اصول اقتصاد مدور را در فعالیت های کاری روزانه به کار گیرند، مطالعات و برنامه های کاربردی واقعی کمی وجود دارد. این مقاله این شکاف ها را  با آنالیز پتانسیل شرکت های خدمات محور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای ایجاد و پیاده سازی مدل های کسب و کارهای اقتصاد مدور، شناسایی می کند. این مطالعه از طریق برنامه های کاربردی Backcasting و Eco-design  چارچوب اقتصاد مدور (BECE) در یک شرکت ICT  را نشان می دهد. BECE، که قبلا توسط نویسندگان برای برنامه های کاربردی محصول محور  توسعه داده شده است، در این مطالعه برای برنامه های کاربردی در بخش خدمات توسعه یافته است. با تغییر تمرکز از یک رویکرد محصول محور به یک طراحی محیطی کاربر محور، این مقاله نشان می دهد که چگونه شرکت های ICT می توانند نوآوری ها در مدل های کسب و کار پایدار را برای اقتصاد مدور، شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی کنند. دو نوآوری در مدل های کسب و کار با هدف طراحی مدل های مدور اقتصادی مطابق با اولویت های رضایت مشتری و سودآوری شرکت، به طور استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند از توسعه ی  یک اقتصاد مدور در بخش فناوری های خدمات محور، حمایت کنند. مهم است که سازمان های کوچک و بسیار کوچک بتوانند نقش اساسی ایفا کنند، اگر از حمایت های سطح کلان برای غلبه بر موانع در سطح شرکت برخوردار شوند. در نهایت، چارچوب BECE یک منبع ارزشمند برای کشف، تجزیه و تحلیل و رهبری در پیاده سازی فرصت های اقتصاد مدور در سازمان های خدمات محور  است. تحقیقات بیشتر به منظور بررسی کاربرد یافته های این تحقیق در  سازمان های خدمات محور دیگر توصیه می شود.

کلمات کلیدی: backcasting؛ اقتصاد مدور؛ طراحی محیطی؛ بخش خدمات؛ بهره وری منابع؛ مدل های کسب و کار پایدار

Abstract

The service sector has the potential to play an instrumental role in the shift towards circular economy due to its strategic position between manufacturers and end-users. However, there is a paucity of supporting methodologies and real-life applications to demonstrate how service-oriented companies can implement circular economy principles in daily business practice. This paper addresses this gap by analysing the potential of service-oriented companies in the information and communication technology (ICT) sector to build and implement circular economy business models. To this end, the Backcasting and Eco-design for the Circular Economy (BECE) framework is applied in an ICT firm. BECE, previously developed and demonstrated for product-oriented applications, has been developed further here for applications in the service sector. By shifting the focus from a product-oriented approach to a user-centred eco-design, the paper shows how ICT firms can identify, evaluate and prioritise sustainable business model innovations for circular economy. The two most promising business model innovations are explored strategically with the aim of designing circular economy models consistent with the company’s priorities of customer satisfaction and profitability. The findings suggest that ICT companies may be able to support the deployment of a circular economy in the service-oriented technology sector. Importantly, micro and small organisations can play a fundamental role if provided with macro-level support to overcome company-level barriers. Finally, the BECE framework is shown to be a valuable resource to explore, analyse and guide the implementation of circular economy opportunities in service-oriented organisations. Further research to verify the application of the findings to other service-oriented organisations is recommended.

Introduction

A circular economy (CE) is based on restorative and regenerative production and consumption systems. Such systems aim to keep products, components, and materials at their highest utility and value for as long as possible within technical and biological cycles (EMF, 2012, EMF, 2013, EMF, 2014). The CE can therefore provide multiple value creation mechanisms, decoupled from the consumption of finite resources and the generation of wastes and environmental impacts, thus acting as a gateway towards a more sustainable and prosperous economy (Jackson, 2009, UNEP, 2011).

The CE aims to enhance resource efficiency and environmental performance at different levels, for example individual businesses (e.g. Liu and Bai, 2014), industrial areas (e.g. Wen and Meng, 2015), and the city and regional levels (e.g. Tukker, 2015). The CE goes beyond concepts such as the 3Rs – reducing, reusing, and recycling wastes – to maximise resource efficiency (Bocken et al., 2014, Boons and Lüdeke-Freund, 2013, Wells, 2013). Rather, the CE model embraces innovative concepts such as designing out waste and pursuing eco-effectiveness instead of eco-efficiency (EMF, 2012, EMF, 2013). CE thinking has the potential to motivate and support sustainable business innovation to close, slow, and narrow resource loops (Bocken et al., 2016). In this way, the transition to the CE implies a whole-system change, through technological and non-technological innovations throughout an entire organisation. Such innovations range from product design and industrial manufacture to the conception of entirely new business models, including the way value is created, captured, and delivered to customers (Osterwalder and Pigneur, 2010).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده مدیریت کسب و کار

مقالات ترجمه شده فناوری اطلاعات

مقالات ترجمه شده اقتصاد