اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M428

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۱۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

عنوان انگلیسی:

An overview of contemporary ethnic entrepreneurship studies: themes and relationships

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مطالعه کنکاش درباره شرایط مطالعات کارآفرینی قومی معاصر از سال ۱۹۹۹تا ۲۰۰۸ می باشد تا یک ساختارمنطقی از پژوهش های کارآفرینی قومی و به منظور ایجاد دیدگاه هایی برای پژوهش های آینده درباره این موضوع ارائه نماید.

طراحی/روش شناسی/رویکرد: این مطالعه داده های ارجاعی از SSCI، نتایج حاصل از مجموع ۴۰۳ مقاله مجلات و۱۸۶۵۶ منبع ارجاع شده را جمع آوری کرده است. سپس با استفاده از تحلیل ارجاعات همزمان[۱] این مطالعه محورهای اصلی پژوهش درمتون کارآفرینی قومی در سال های ۱۹۹۹تا ۲۰۰۸ را شناسایی می کند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که مطالعات کارآفرینی قومی معاصر در اطراف محورهای کلیدی گروه بندی شده است و عمده پژوهش هایشان از اقتصادهای متمایز[۲]، شرکت های قومی، و درونی سازی اجتماعی به پژوهش هایی درباره کارآفرینان مهاجر، شبکه های مهاجران و کارآفرینان فراملی تغییر جهت داده است.

مفاهیم/محدودیت های پژوهش: با توجه به قابلیت های تحلیل ارجاعات و ارجاعات هم زمان،  این مطالعه تغییرات پارادایم های مطالعات کارآفرینی قومی را برجسته می کند و توسعه پژوهش های کارآفرینی قومی را دنبال می کند و سپس دیدگاه های مهم درباره آینده پژوهش های کارآفرینی قومی شامل کارآفرینان فراملی، پالایش نظری و توسعه نظری درباره کارآفرینی قومی همچنین فرهنگ قومی و کارآفرینی، ارائه می دهد. همچنین محدودیت های استفاده از داده های SSCI مورد بحث قرار می گیرد.

اصالت/اعتبار: درمقابل تعداد زیاد مطالعات انجام شده درباره کارآفرینی قومی نسبتاً توجه کمتری به ساختار منطقی این موضوع شده است. این مطالعه به پژوهشگران یک روش جدید از برجسته کردن محورهای کلیدی و روابط آنها با کارآفرینی قومی، جهت کمک کردن به شاغلین و دانشگاهیان به درک بهتر از مطالعات کارآفرینی قومی معاصر، ارائه می کند.

کلید واژه ها: تحلیل ارجاعات همزمان، مطالعات کارآفرینی، کارآفرینی قومی، شبکه دانش، ساختار منطقی، سیستم کارآفرینی، پژوهش

مقدمه

با گسترش روزافزون جهانی شدن اقتصاد دنیا و مقیاس بزرگ نیروی کار مهاجر در سراسر جهان، سال های گذشته یک نیاز نوظهور برای درک کارآفرینی قومی و نیروهای محرک برای فعالیت های آن ها مشاهده شده است(Chen & Tan,2009; Down,2010; Drori et al,2009). مطالعات دراین موضوع نوظهور دانشگاهی ادبیات قابل توجهی از کارآفرینی نژادی و فعالیت های کارآفرینانه مهاجران تولید کرده است (Bagwell,2000; McPherson,2008; Panayiotopoulos,2008; Rusinovic, 2008).تلاش های زیادی برای کنکاش درمتون کارآفرینی قومی به منظور کمک به درک بهتر موضوعات مرتبط با پژوهش و سهم آن ها در توسعه پژوهش های کارآفرینی قومی انجام گرفته است(Low & McMillan,1988).اگرچه مطالعات اخیردرباره کارآفرینی قومی معاصر اندک است وروشن نیست چگونه کارآفرینی قومی معاصرتوسعه یافته است، وضعیت جاری مطالعات کارآفرینی قومی چیست، ومحورهای اصلی پژوهش و روابط آن ها چه هست. هدف این مطالعه پل زدن بین این فاصله توسط کنکاش وضعیت مطالعات کارآفرینی قومی معاصر در سال های ۱۹۹۹تا ۲۰۰۸است و مضافا تفاوت های محورهای پژوهش ها در توسعه کارآفرینی قومی را برجسته می کند.

به علاوه درحالیکه کارآفرینی قومی خود را به عنوان یک رشته دانشگاهی تثبیت کرده است، یک موضوع نوظهور از مطالعه احتمالاً تثبیت آن یک فرایند کندی بوده است زیرا پژوهشگران کارآفرینی قومی ترجیح می دهند کار خود را در نشریات رشته های تثبیت یافته تر چاپ کنند. دیگر عامل مهم که توسعه این رشته را به عنوان یک موضوع مستقل کاهش می دهد به درجه بالای تعامل موضوع با دیگر رشته ها در نتیجه درجه بالای بین رشته ای بودنش برمی گردد. این هم پوشانی مرزهای کارآفرینی قومی را محو می کند و درنتیجه مدل نظری متمایزش و ابزارهای تحلیلی نامناسب به دیگر موضوعات رقابتی نسبت داده می شود. شرکت در پژوهش های کارآفرینی قومی با توجه به منابع محدود، بارورسازی متقابل ایده ها درباره کارآفرینی قومی بسیار مشکل حاصل خواهد شد. بنابراین مروری از پژوهشهای کارآفرینی قومی معاصربه منظور درک بهتر اینکه چگونه پژوهش های کارآفرینی قومی استنتاج می شود و پتانسیل مسیرهای پژوهش آن در آینده چیست به شدت مورد نیاز می باشد.

Abstract:

Purpose

– The aim of this study is to explore the status of contemporary ethnic entrepreneurship studies in 1999‐۲۰۰۸ in order to map the intellectual structure of ethnic entrepreneurship research and to provide insights for future research in this field.

Design/methodology/approach

– This study collected citation data from SSCI, resulting in a data set of 403 journal articles and 18,656 cited references. Then using co‐citation analysis, this study identified the core research themes in the ethnic entrepreneurship literature in 1999‐۲۰۰۸.

Findings

– The results showed that contemporary ethnic entrepreneurship studies clustered around a few key research themes and their research foci have shifted from research on enclave economies, ethnic enterprises, and social embeddedness to research on immigrant entrepreneurs, immigrant networks, and transnational entrepreneurs.

Research limitations/implications

– With the qualification of citation and co‐citation analysis, this study profiles the changing paradigms of contemporary ethnic entrepreneurship studies and traces the development of ethnic entrepreneurship research, and thus provides important insights on future ethnic entrepreneurship research, including transnational entrepreneurs, theory refinement and theory development on ethnic entrepreneurship, as well as ethnic culture and entrepreneurship. Limitations of using SSCI data are also discussed.

Originality/value

– The intellectual structure of ethnic entrepreneurship literature has received relatively little attention in spite that a large number of studies have been done in this field. This study provides researchers with a new way of profiling key themes and their relationships in ethnic entrepreneurship, which will help the academia and practitioners better understand contemporary ethnic entrepreneurship studies.

Keywords: Co‐citation analysis, Entrepreneurship studies, Ethnic entrepreneurship, Knowledge network, Intellectual structure, Entrepreneurialism, Research

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.