اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه فرهنگی و خرید آنلاین خدمات گردشگری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M976

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Annals of Tourism Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  سرمایه فرهنگی و خرید آنلاین خدمات گردشگری

عنوان کامل انگلیسی:

Cultural capital and online purchase of tourism services

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M976)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله بر اساس یک چارچوب مفهومی بدیع که موجب پیوند سرمایه فرهنگی و رفتارهای پویا و پیشرو می شود ، بررسی می کند که آیا سرمایه فرهنگی افراد، احتمال خرید خدمات گردشگری از طریق اینترنت را افزایش می دهد یا خیر. شناسایی کانالهای مستقیم احتمالی که از طریق آنها شرکت های گردشگری می توانند مخاطبان را شناسایی و جذب کنند مناسب صنایعی است که در آن، فرایندهای واسطه گری مجدد توسط آژانس های گردشگری بزرگ آنلاین  تا حدی موجب کاهش مزایای واسطه زدایی در طول زنجیره تأمین می شوند . از طریق پروبیت اصلاح شده هکمن که بر روی میکرو داده های یک نمونه ایتالیایی در سال ۲۰۱۶ اجرا شده بود ، شواهد نشان می دهد که مشارکت فرهنگی رابطه معناداری با احتمال خرید خدمات گردشگری بصورت آنلاین دارد. این مباحث ابعاد جدیدی از شناخت عوامل موثر بر خرید آنلاین را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: خدمات گردشگری ، خرید آنلاین ، سرمایه فرهنگی ، واسطه زدایی ، کانال مستقیم آنلاین

مقدمه

اینترنت و پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) به طور چشمگیری صنعت گردشگری و رفتار تجاری سازمانهای گردشگری را تغییر می دهد. اهمیت خرید آنلاین خدمات مسافرتی به طور گسترده ای مورد تأیید قرار گرفته است (ون ، ۲۰۱۲) ، به عنوان مثال ، نیلسن  بر اساس چندین نظرسنجی که انجام داده است ،در جدیدترین گزارش خود  بیان می کند که “سفر” دومین دسته بندی مهم در خرید آنلاین است(نیلسن ، ۲۰۱۸). در سال ۲۰۱۸ درآمد بازارهای  فروش آنلاین خدمات گردشگری (رایاسفر-eTravel) 757 میلیون دلار آمریکا بوده است که بیشتر در ایالات متحده حاصل می شود (۲۱۷ میلیون دلار) و انتظار می رود بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ نرخ رشد سالانه جهانی(CAGR) 7.1٪  را نشان دهد (Statista ، ۲۰۱۹) ، که پتانسیل بالای این بخش را اثبات می کند.

 محققان توجه روز افزونی به تأثیر احتمالی چنین تحولاتی در صنعت گردشگری دارند ، تحولاتی که با روشهای ارتباطی مؤثرتر و کانالهای توزیع (آمارو , آندرو و هوانگ , ۲۰۱۸; بوهالیس و  لاو ۲۰۰۸ ) ، هزینه های پایین تر و سرعت بالاتر در انتشار اطلاعات به مشتریان آتی (بوهالیس و آمارامگانا، ۲۰۱۵؛ کارول و سیگوا، ۲۰۰۳؛ داله، ۲۰۰۳) و واسطه زدایی(بوهالیس و لاو, ۲۰۰۸; لو،یانگ و لوکسل, ۲۰۱۵; مارتینز-کاستا, پلادول-ویلادکئوس, مس-ماچوکا و ماریمون  ۲۰۱۸) مشخص می شوند. هم زمان ، ادبیات علمی شواهدی از تأثیرات منفی احتمالی این تحولات بر صنعت ، از نظر شفافیت قیمت گذاری آنلاین ، رقابت قیمتی شدید و کاهش وفاداری مشتری ارائه داده است (ون ، ۲۰۰۹) …

 نتیجه گیری و تحقیقات بیشتر

تحولات اخیر در زمینه های روانشناسی و علوم عصبی ، تجربیات فرهنگی را به عنوان فاکتورهای مهم در توسعه انعطاف پذیری و عملکردهای شناختی مغز با تأثیرات چشمگیر بر جهت گیری اجتماعی و به طور کلی ، بر رفتار افراد، معرفی می کند (اوتالی، ۲۰۱۶؛ سارکامو و همکاران ، ۲۰۱۶). از این رو می توان سرمایه فرهنگی را به عنوان عامل موثر بر تغییر رفتار در نظر گرفت زیرا ذهن افراد را باز می کند و کنجکاوی فکری و نقض الگوهای رفتاری تثبیت شده را تحریک می کند ، که به ویژه در مواردی که رفتار توسط عواملی با ماهیت غیر منطقی شکل می گیرد (به عنوان مثال عادات ، اعتماد ، هنجارهای اجتماعی) بسیار مهم است. بر اساس این ملاحظات ، ما بررسی کردیم که آیا ممکن است مشارکت در فعالیتهای فرهنگی با  تمایل بیشتر افراد برای خرید خدمات گردشگری بصورت آنلاین مرتبط باشد. چنین رابطه ای هرگز مورد بررسی قرار نگرفته است ، اگر چه ادبیات اقتصاد فرهنگی بسیار زیاد در زمینه بررسی تاثیر عوامل بیرونی مشارکت فرهنگی بر رفتارهای اجتماعی و پویا تمرکز کرده است (کروکیتا و همکاران ، ۲۰۱۵ ؛ استج و ولک ، ۲۰۰۹)…

Abstract 

Based on an original conceptual framework that links cultural capital and pro-active behaviors, this paper investigates whether individuals’ cultural capital increases the probability of purchasing tourism services through the Internet. The identification of possible direct channels through which tourism firms can address and attract consumers is particularly relevant for an industry in which re-intermediation processes by big online travel agencies have partly dampened the benefits of disintermediation along the supply chain. Through a Heckman-corrected probit run on year 2016 microdata referred to the Italian population, evidence is found that the cultural participation is associated to individuals’ higher probability to purchase tourism services online. This adds some new dimensions to the understanding of factors that have a bearing on online purchasing.

Keywords: Tourism services, online purchasing, Cultural capital, Disintermediation, Direct online channel

Introduction

The Internet and the rapid advancement of Information and Communication Technologies (ICTs) are significantly changing travel industry and the way tourism organizations conduct business. The importance of online travel shopping has been widely acknowledged (Wen, 2012), for instance, in several surveys lead by Nielsen; in its most recent report (Nielsen, 2018), Nielsen observe that “travel” is the second most important category of online purchasing. In 2018, the revenues in the eTravel1 markets amount to US$ 757 million, mostly generated in the United States (US$ 217 millions), and are expected to show a 7.1% global annual growth rate (CAGR) between 2018 and 2023 (Statista, 2019), proving the high potentiality of this sector.

Scholars have been paying growing attention to the possible impact of such transformation on tourism operators, transformation characterized by more effective communication ways and distribution channels (Amaro, Andreu, & Huang, 2018; Buhalis & Law, 2008), lower costs and higher speed in disseminating information to prospective customers (Buhalis & Amaranggana, 2015; Carroll & Siguaw, 2003; Dale, 2003) and disintermediation (Buhalis & Law, 2008; Lu, Yang, & Yuksel, 2015; Martínez-Costa, Pladevall- Viladecans, Mas-Machuca, & Marimon, 2018). At the same time, the scientific literature has provided also evidence of possible negative impacts on the industry, in terms of online pricing transparency, fiercer price competition and reduced customer loyalty (Wen, 2009)…

Conclusions and further research

Recent developments in the fields of psychology and neuroscience identify cultural experiences as relevant factors in the development of brain plasticity and cognitive functions (Oatley, 2016; Särkämö et al., 2016), with considerable effects on the social orientation and, more in general, on the behavior of individuals. Cultural capital can be thus considered as an engine of behavioral change as it opens individuals’ minds, encourages intellectual curiosity and the breach of established behavioral patterns, which is especially relevant in those cases in which the behavior is forged by factors with a non-rational nature (for instance habits, trust, social norms). On the basis of these considerations, we investigated whether the participation in cultural activities may be associated to a higher individuals’ propensity to purchase tourism services online. Such link has never been investigated, even though the cultural economics literature is more and more focused on the investigation of cultural participation externalities on individuals’ prosocial and pro-active behaviors (Crociata et al., 2015; Steg & Vlek, 2009)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت گردشگری 

دانلود مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات

دانلود مقالات انگلیسی تجارت الکترونیک

دانلود مقاله انگلیسی درباره رفتار مشتری

دانلود مقاله انگلیسی درباره روانشناسی مدیریت