اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر روابط سیاسی بر عملکرد شرکتهای صادر کننده چینی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M972

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تأثیر روابط سیاسی بر عملکرد شرکتهای صادر کننده چینی –درس هایی برای سایر بازارهای نوظهور

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of political connections on Chinese export firms’ performance –Lessons for other emerging markets

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M972)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تفاوت تأثیر روابط سیاسی در عملکرد شرکتهای صادر کننده و غیر صادر کننده چینی و در بین سه نوع شرکت صادر کننده می پردازد: شرکت هایی با مالکیت بخش خصوصی (POE) ، با مالکیت دولت محلی (LSOE) و با مالکیت دولت مرکزی (CSOE). نمونه ما شامل ۷۳۲۶ از مشاهدات شرکت-سال از ۱۹۴۵ شرکت لیست شده در بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن در دوره ۲۰۰۶–۲۰۱۰ می باشد. با استفاده از فروش صادرات ، نسبت صادرات به کل فروش و بازده دارایی ها به عنوان شاخص های عملکردی ، دریافتیم که روابط سیاسی بر تصمیمات شرکتهای چینی برای ورود به بازارهای صادراتی و عملکرد صادراتی آنها اثرات مثبت معناداری دارد. ما همچنین بر اساس نوع مالکیت شرکت (به عنوان مثال ، POE ، LSOE و CSOE) در این اثرات تفاوت های معناداری یافتیم. مطالعه ما علاوه بر گسترش تحقیقات مربوط به روابط سیاسی و عملکرد صادراتی ، همچنین به محققان ، مدیران و سیاستگذاران در بازارهای نوظهور کمک خواهد کرد تا جنبه های مثبت و منفی استفاده از روابط سیاسی را برای عملکرد صادراتی درک کنند.

 کلمات کلیدی: بازارهای نوظهور چین ، عملکرد صادراتی ، روابط سیاسی ، مالکیت بخش خصوصی ، مالکیت بخش دولتی

۱.مقدمه

 روابط سیاسی به عنوان روابط اجتماعی غیر رسمی بین شرکت ها و مقامات دولتی و سازمان های نظارتی مانند مقامات مالیاتی ، بورس اوراق بهادار و بورس کالا تعریف می شوند (Li, Zhou, & Shao, 2009; Peng & Luo, 2000). روابط بین شرکت ها و سیاستمداران بسیار رایج است و از طرف سرمایه گذاران بسیار ارزشمند است ، همانطور که از طریق صرف ریسک سهام قابل توجه وابسته به شرکت های سیاسی مرتبط منعکس می شود (Boubakri، Mansi، & Saffar، ۲۰۱۳؛ Brockman، Rui، & Zou، ۲۰۱۳؛ Cingano & Pinotti ، ۲۰۱۳). از این رو ، تعجب آور نیست که شاهد تحقیقات روزافزون در مورد تأثیر روابط سیاسی در طیف گسترده ای از موضوعات ، اعم از هزینه بدهی (Bliss & Gul ، ۲۰۱۲) و سرمایه سهامدارن (Boubakri ، Guedhami ، Mishra، & Saffar، ۲۰۱۲) تا عرضه ی اولیه سهام (Francis, Hasan, & Sun, 2009) و ارزیابی های شرکت (Ang, Ding, & Thong, 2013; Goldman, Rocholl, & So, 2009; Wu, Wu, & Liu, 2008);  و عملکرد شرکت ها ((Deng & Zeng, 2009; Du & Girma, 2010; Li, Meng, Wang, & Zhou, 2008), ادغام و اکتساب (Brockman و همکاران ، ۲۰۱۳) و تنوع بخشی (Li، He، Lan، & Yiu ، ۲۰۱۲) حاکمیت شرکتی (Fan, Wong, & Zhang, 2007)، هزینه های اجتماعی و مسئولیت پذیری (Cingano & Pinotti ، ۲۰۱۳) و بین المللی سازی شرکت های بازارهای نوظهور (Du & Luo، ۲۰۱۶)،  باشیم…

۶.محدودیت ها و تحقیقات آتی

پژوهش ما چند محدودیت دارد که ممکن است در تحقیقات آینده به آن پرداخته شود. اول ، ما به دلیل دسترسی محدود به اطلاعات عملکرد شرکت و روابط سیاسی قبل از سال ۲۰۰۶ و بعد از سال ۲۰۱۰ ، فقط از داده های دوره ۲۰۰۶-۲۰۱۰ استفاده می کنیم. از این رو ، مطالعات آینده می توانند از داده های دوره ۲۰۱۱-۲۰۱۵ برای به روزرسانی و تایید یافته های ما استفاده کنند…

Abstract

This paper explores the differences in the impact of political connections on the performance of Chinese exporter and non-exporter firms and among three types of exporter firms; private-owned (POE), local state-owned (LSOE) and central state-owned (CSOE). Our sample has 7326 firm-year observations from 1945 firms listed on Shanghai and Shenzhen stock exchanges during 2006–۲۰۱۰ period. Using export sales, ratio of export to total sales and return on assets as the performance indicators, we find significant positive effects of political connections on Chinese firms’ decisions to enter export markets and on their subsequent export performance. We also find significant differences in these effects based on the type of firm ownership (i.e., POE, LSOE and CSOE). Besides extending research linking political connections and export performance, our study would also help researchers, managers and policy-makers in the emerging markets understand the pros and cons of using political connections to drive export performance.

Keywords: China Emerging markets, Export performance,Political connections, Private-owned ,State-owned enterprise

۱.Introduction

 Political connections are defined as informal social connections between firms and government officials and regulatory agencies such as tax authorities, securities commission, and stock exchanges (Li, Zhou, & Shao, 2009; Peng & Luo, 2000). Connections between firms and politicians are quite common and are highly valued by investors, as reflected by the significant stock market premium attached to politically connected firms (Boubakri, Mansi, & Saffar, 2013; Brockman, Rui, & Zou, 2013; Cingano & Pinotti, 2013). Hence, it is not surprising to see growing research on the impact of political connections on a wide range of topics, ranging from cost of debt (Bliss & Gul, 2012) and equity capital (Boubakri, Guedhami, Mishra, & Saffar, 2012) to initial public offers (Francis, Hasan, & Sun, 2009) and firm valuations (Ang, Ding, & Thong, 2013; Goldman, Rocholl, & So, 2009; Wu, Wu, & Liu, 2008); and from corporate performance (Deng & Zeng, 2009; Du & Girma, 2010; Li, Meng, Wang, & Zhou, 2008), mergers and acquisitions (Brockman et al., 2013) and diversification (Li, He, Lan, & Yiu, 2012) to corporate governance (Fan, Wong, & Zhang, 2007), social costs and responsibility (Cingano & Pinotti, 2013) and internationalization of emerging market firms (Du & Luo, 2016)…

۶.Limitations and future research

Our paper has a few limitations that future research may address. First, we only use data for the 2006–۱۰ period due to limited availability of the firm performance and political connections information before 2006 and after 2010. Hence, future studies could use the data for the 2011–۱۵ period to update and further validate our findings…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه مقالات رشته مدیریت

ترجمه مقالات مدیریت بازرگانی

ترجمه مقالات مدیریت دولتی

ترجمه مقاله درباره اقتصادهای نوظهور

ترجمه مقاله درباره ارتباطات سازمانی

ترجمه مقاله درباره عملکرد سازمانی

ترجمه مقاله در مورد صادرات