اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M199

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن : مطالعه تجربی خریداران اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی

عنوان انگلیسی:

The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مطالعه به بررسی ارتباط ویژگی شخصیت مصرف کننده، شخصیت نام تجاری و وفاداری به نام تجاری می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – روش نمونه گیری برای جمع آوری داده های اولیه مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع از ۴۰۰ مصرف کننده بزرگسال که اسباب بازی و بازی های ویدئویی را در بازار شهر تایپه خرید نمودند بررسی شدند، که ۳۸۷ پرسشنامه موثر بودند  مورد مصاحبه قرار گرفتند و سرعت واکنش موثر ۹۶.۷۵ درصد بوده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه پذیرفته شد.

یافته ها – یافته های اصلی عبارت بودند از: رابطه مثبت قابل توجهی را بین صفت شخصیتی برون گرایی و هیجان شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  رابطه مثبت قابل توجهی بین صفت و هیجان سازگاری شخصیت برند، صداقت و شایستگی شخصیت نام تجاری؛ وجود دارد.  شایستگی و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی دارد.  شایستگی، آرامش و پختگی شخصیت نام تجاری تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل؛ دارد.  سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عاطفی؛ دارد. سازگاری و باز بودن صفت شخصیت تاثیر مثبت قابل توجهی بر وفاداری عمل دارد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم – محدودیت در انتخاب کشور و مارک های و محدودیت از محدودیت پوشش نمونه در حال حاضر است. این مقاله بررسی در مورد مصرف کنندگان با ویژگی های شخصیتی مختلف، آگاهی های مختلف نسبت به شخصیت نام تجاری، است که می تواند در شرکت های اسباب بازی و صنایع بازی های ویدئویی مورد استفاده قرار گیرد.  این مقاله نشان می دهد که شخصیت نام تجاری متمایز می تواند به وفاداری به نام تجاری بیشتر منجر شود. همچنین نشان می دهد که مطلوبیت و باز بودن صفات شخصیت تاثیر مثبت بر وفاداری به نام تجاری دارد.

پیامدهای عملی – تاکید مقاله بر ارزش شخصیت نام تجاری و بر اهمیت وفاداری به نام تجاری است که به شرکت سود می رساند.

کلمات کلیدی: شخصیت، هویت نام تجاری، وفاداری به نام تجاری

مقدمه :

امروزه با روند رو به کاهش جوانان و پیر شدن جمعیت، انتظار می رود سن مشتریانی که با عروسک ها بازی می کنند بین ۱۰۰-۰ تغییر کند. اسباب بازی های بسیار شیک برای جذب کارمندانی که بین ۴۰-۳۰ سال و یا حتی بیشتر از ۵۰ سال  سن دارند، طراحی شده است.به نظر می رسد اگر بزرگسالان، مشتریان هدف صنایع اسباب بازی نباشند این صنعت نمی تواند به بقا خود ادامه دهد. لذا این صنایع باید دریابند که بزرگسالان چه می خواهند سپس خواسته های درونی آنها را برآورده سازند. این شرایط به طور مشابه برای بازی های ویدئویی نیز صدق می کند. براساس توزیع جمعیت افرادی که در آمریکا از بازی های ویدئویی استفاده می کنند در سال ۲۰۰۶، سن گروه مصرف کنندگان بین ۱۸ تا ۴۹ سال بوده که بیش از ۴۴درصد از کل فروش این بازی را به خود اختصاص می داده. با این وجود ، اخیراً گروه های سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۴۹ سال نیز بطور فزاینده ای به این بازی ها رو آورده اند. صنایع اسباب بازی سازی و تولید بازی های ویدئویی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.بسیاری از اسباب بازی ها و بازی های ویدئویی، برگرفته از فرمت کارتون ها و فیلم های انیمیشن هستند و ژاپن نماینده اصلی این صنعت است. ژاپن بخش وسیعی از تولیدات خود در این صنعت را به تایوان صادر می کند به طوری که در سال ۲۰۰۶ رتبه دوم در واردات اسباب بازی به تایوان را به خود اختصاص داد.

واضح است که هویت نام تجاری نقش کلیدی را در موفقیت آن ایفا می کند. هویت نام تجاری منجر به درک آن و ایجاد یک رابطه قوی میان مشتری و آن نام تجاری می شود.هویت نام تجاری باید طوری ساخته شود که برای طولانی مدت و بطور سازگار باقی بماند.علاوه بر این باید از دیگر نام های تجاری متمایز باشد و خواسته های مشتری را بر آورده سازد.

Abstract:

Purpose – The purpose of this study is to explore the relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty. Design/methodology/approach – The convenience sampling method was used to collect primary data. A total of 400 adult consumers were interviewed who looked round or bought toys and video games in Taipei City Mall, and 387 effective questionnaires were collected; the effective response rate was 96.75 per cent. Regression analysis was adopted to test hypotheses. Findings – The major findings were: a significantly positive relationship between extroversion personality trait and excitement brand personality; a significantly positive relationship between agreeableness personality trait and excitement brand personality, sincerity brand personality and competence brand personality; competence and sophistication brand personality have a significantly positive influence on affective loyalty; competence, peacefulness and sophistication brand personality have a significantly positive influence on action loyalty; agreeableness and openness personality trait have a significantly positive influence on affective loyalty; agreeableness and openness personality trait have a significantly positive influence on action loyalty. Research limitations/implications – The restriction on selecting countries and brands, and the restraint of the sampling coverage present limitations. The paper verifies that consumers with different personality traits will have different cognizance towards brand personality, which can also be applied to the toy and video game industries. The paper proves that a distinct brand personality can appeal to more brand loyalty. It shows that agreeableness and openness of personality traits have a positive influence on brand loyalty. Practical implications – The paper highlights the value of brand personality that benefits a company. It emphasizes the importance of brand loyalty for a company. Consumers who register in agreeableness and openness are the target audience for BANDAI. Originality/value – The extra value of the paper is to link the theory and practice, and explore the relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty.

Keywords: Personality, Brand identity, Brand loyalty

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.