اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M292

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای

عنوان انگلیسی:

SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport

چکیده فارسی:

با توجه به اهمیت و شیوع تجارت ورزشی بین دانشکده ها، عملیات برون سپاری بازاریابی ورزشی، تبدیل به یک تصمیم محبوب در کسب و کار شده است که می تواند در آینده محبوب تر نیز گردد. با این حال، کمبود تحقیق در مورد برون سپاری در بازاریابی ورزش با توجه به عوامل تصمیم گیری وجود دارد که تعیین کند آیا می توانیم به برون سپاری برخی از جنبه های توابع بازاریابی یک سازمان بپردازیم یا خیر. بنابراین، هدف از مطالعه این مورد، بررسی عوامل تصمیم گیری برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و AHP می باشد. این نتایج نشان می دهد که تصمیم گیرندگان در سازمان به نقاط قوت، یا نتایج بالقوه مثبت، اهمیت بیشتری می دهند تا به نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات. بویژه، بازگشت سرمایه مهم ترین عامل تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان است در حالی که به حداقل رساندن هزینه ها مهم نیست.

کلید واژه ها: برون سپاری، بازار یابی، مدیریت هزینه، AHP، SWOT، ورزش بین دانشکده ها

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶- نتیجه گیری

این مطالعه برای اولین بار در مقالات بازاریابی ورزشی به آزمون تجربی عواملی می پردازد که تصمیم گیرندگان در بخش ورزشی بین دانشکده ها، زمانی که می خواهند تعیین کنندآیا آنها بهتر است یکی از توابع بازاریابی خود را برون سپاری کنند یا خیر، در نظر می گیرند. نتایج نشان می دهد که نتایج بالقوه مثبت، بویژه، بازگشت سرمایه مهم ترین ملاحظات است.

این مطالعه همچنین روشی را مورد استفاده قرار داده است که هنوز برای بررسی تصمیم گیری برون سپاری بازاریابی ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه موردی، شواهدی را ارائه می کند که مدل ترکیبی AHP و SWOT برای استفاده در مقالات ورزشی سودمند است زیرا، معیاری را کمی سازی و فراهم می کند که اهمیت اندازه عوامل تجزیه و تحلیل SWOT را نشان می دهد. پژوهش های آینده باید از این روش در رابطه با نهادهای دیگر بیشتر استفاده کنند تا بتوانند نتایج قابل تعمیمی را تولید نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.