اطلاعیه

مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M450

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

عنوان انگلیسی:

Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions

چکیده فارسی:

با استفاده از روش مطالعه رویداد و تحلیل رگرسیون دومرحله ای روی یک نمونه از شرکتهایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی را اعلام می کنند (HRO)، این مطالعه ارتباط بین برون سپاری منابع انسانی و بازار سرمایه سطح شرکت و کارایی عملکرد بلندمدت را، توسط کنترل داده های مالی بایگانی شده برای درون زایی و بهینگی تصمیم گیری در مورد برون سپاری مورد بررسی قرار می دهد. نتایج روشن می کند که  بازار سرمایه مالکانه به شرکتهای مشتری که برون سپاری منابع انسانی اجرایی را اعلام می کنند، بویژه شرکتهای خدماتی و آنهایی که امور تراکنشی منابع انسانی را انجام می دهند پاسخ مثبت می دهد. تحلیلهای  آماری دیگر نشان می دهند که برون سپاری از طریق بهینه سازی فرعی رابطه منفی با کارایی عملیاتی درازمدت اندازه گیری شده بعنوان برگشت سرمایه و برگشت سرمایه عملیاتی دارد. این مطالعه برای ادبیات برونسپاری مفید است و این بواسطه تعیین کمیت دقیقتر عملکرد برون سپاری از طریق داده های مالی بایگانی شده و بکارگیری آزمون های تجربی بازار سرمایه می باشد. بعلاوه، برای تصمیم بهینه برون سپاری در بررسی اثرات کارایی عملکرد بلندمدت نیز کنترل می شود. این تحقیق روی منابع انسانی، بعنوان یک وظیفه ضروری در شرکت و افزایش دهنده ارزش شرکت متمرکز می شود.

  مقدمه

شرکتها، خدمات منابع انسانی (HR) را برای صرفه جویی در هزینه، برای کارایی، بهبود خدمات، دستیابی به تخصص در منابع انسانی و انعطاف پذیری مضاعف، برون سپاری می کنند (بندورف، بارگ، و گرازیانو، ۲۰۰۵؛ لی، ۲۰۰۷؛ مارکز، ۲۰۰۷؛ اوشیما، کائو، و تاور، ۲۰۰۵). اقتصاد هزینه معاملات (TCE) همراه با بازار سرمایه و منابع مبتنی بر تئوری ها، یک ارتباط بین برون سپاری خدمات منابع  انسانی و عملکرد کلی شرکت را معرفی می کند (مثلا، لای و چانگ، ۲۰۱۰). هنوز هم ادبیات موجود در زمینه برون سپاری یک ارتباط تجربی را بین برون سپاری منابع انسانی (HRO) و عملکرد شرکت ایجاد نکرده است، کما اینکه یک رابطه برای بازارهای سرمایه مالکانه نیز ایجاد نشده است. تحقیقات اولیه در مورد برون سپاری منابع انسانی عمدتا تصمیم مشتریان را جهت برون سپاری دنبال می کنند (مانند آدلر، ۲۰۰۳؛ دلموته و سلز، ۲۰۰۸؛ کلاس، مک کلندون، و گینی، ۲۰۰۱؛ کوزنیک، وونگ- مینگجی، و هوور، ۲۰۰۶)،  و بهمین شکل به ویژگی های مشتریان برون سپاری می پردازند (کلاس و همکاران، ۲۰۰۱)، روابط برون سپاری را بررسی می کنند (لیونز و کورت، ۲۰۰۸)، و اثر برون سپاری را روی کارکنان دنبال می کنند (فیشر، واسرمن، ولف، و ویرز، ۲۰۰۸؛ کسلر، کویل- شاپیرو، و پورسل، ۱۹۹۹). بخاطر اثر گسترده کارکرد منابع انسانی در شرکت، درک اثر تصمیم گیری در مورد برون سپاری برای مدیران علاقه مند به بهبود سودآوری و اثر بازار سهام ضروری است.

مدیریت نیروی کار یک شرکت به طور اثربخش و استراتژیک می تواند ارزش سهام را تا ۲۰% افزایش دهد (بکر و هوسلید، ۲۰۰۳). این مسئله بر اهمیت اقتصادی سیستم منابع انسانی تاکید می کند. برون سپاری خدمات منابع انسانی می تواند به طور بالقوه کارایی سازمانی را بهبود بخشیده و عملکرد خدمات منابع انسانی را بهتر کند، بعلاوه یک صرفه جویی خوب در هزینه را نیز باعث می گردد. در حقیقت، برخی از ارزیابی ها که منابع انسانی را در جهت بهینه سازی کارایی تغییر می دهند می توانند منجر به صرفه جویی در هزینه نیروی کار تا ۹.۸ میلیون دلار برای نمونه با ۵۰۰ شرکت موفق شود (هانسن، ۲۰۰۸) و باید منجر به عملکرد بهتر شرکت شود.

Abstract

Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital market and long run operating performance, with archival financial data controlling for endogeneity and outsourcing decision optimality. The results demonstrate that the equity capital market responds positively to client firms announcing administrative HRO, particularly service firms and those outsourcing transactional HR tasks. Additional statistical analysis shows that suboptimal outsourcing is negatively associated with long run operating performance measured as return on assets and operating return on assets. This study contributes to outsourcing literature by more precisely quantifying outsourcing performance through archival financial data and employing capital market empirical tests. Further, it controls for outsourcing decision optimality in examining long run operating performance effects. This research focuses on HR, a critical function within the firm and value enhancing to the firm.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.