اطلاعیه

مقاله انگلیسی COVID-19: اثرات عدم امنیت شغلی بر دلبستگی شغلی و قصد ترک شغل کارمندان هتل لوکس و نقش تعدیل کننده ویژگی های نسل

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1074

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  COVID-19: اثرات عدم امنیت شغلی بر دلبستگی شغلی و قصد ترک شغل کارمندان هتل لوکس و نقش تعدیل کننده ویژگی های نسل

عنوان کامل انگلیسی:

COVID-19: The effects of job insecurity on the job engagement and turnover intent of deluxe hotel employees and the moderating role of generational characteristics

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1074)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

COVID-19 باعث ایجاد بحران بی سابقه ای در تمام صنایع در سراسر جهان شده است. هدف از این مطالعه تایید تاثیرات قابل توجه عدم امنیت شغلی  درک شده کارمندان هتل لوکس ، بر دلبستگی شغلی و قصد ترک شغلی آنها و تعیین اثر تعدیل کننده ویژگی های نسل می باشد. این یافته ها نشان داد که عدم امنیت شغلی درک شده تأثیرات منفی بر دلبستگی کارکنان هتل لوکس داشته است. همچنین دلبستگی شغلی کارکنان می تواند قصد ترک شغل را کاهش دهد. دلبستگی کارکنان رابطه بین عدم امنیت شغلی درک شده و قصد ترک شغل را به طور کامل تعدیل می کند و عدم امنیت شغلی ناشی از COVID-19 تأثیر بیشتری بر نسل Y در کاهش دلبستگی شغلی نسبت به نسل Y داشت ، که نشان می دهد که تأثیر منفی عدم امنیت شغلی در نسل Y بیشتر است.

واژه های کلیدی: COVID-19 ، عدم امنیت شغلی ، دلبستگی شغلی ، قصد ترک شغل ، ویژگی های نسل ، کارمند هتل لوکس

۱.مقدمه

COVID-19 موجب ایجاد بحران بی سابقه ای برای تمام صنایع در سراسر جهان شده است. گردشگری ، اقامتگاه و کسب و کار های مرتبط با سفر ، که به طرز قابل توجهی نسبت به شوک های جدی مانند شیوع بیماری های همه گیر حساس هستند ، از کاهش شدید تقاضا رنج می برند (چانگ و همکاران ، ۲۰۲۰).به ویژه صنعت هتلداری متحمل زیان های چشمگیری در فروش شده است ، زیرا میزان اشتغال به دلیل فاصله گذاری اجتماعی و کاهش شدید تعداد گردشگران تا حد زیادی کاهش یافته است (سوبیرالسکی، ۲۰۲۰). صنعت هتلداری  با کاهش شدید تعداد کارمندان و افزایش قابل توجه تعداد ترک شغلی موقت، زودتر از سایر صنایع شوک اشتغال را تجربه کرده است…

۵.بحث و پیامدها

  در این مطالعه ، ما اثرات عدم امنیت شغلی درک شده توسط کارکنان هتل لوکس را  بر میزان دلبستگی شغلی و قصد ترک شغلی آنها به دلیل تغییرات محیطی غیر منتظره ناشی از COVID-19 بررسی کردیم. ما همچنین بررسی کردیم که آیا اثرات عدم امنیت شغلی با توجه به ویژگی های نسلی کارکنان متفاوت است یا خیر. ابتدا ، تجزیه و تحلیل ها نشان داد که درک عدم امنیت شغلی تأثیرات منفی بر روی دلبستگی شغلی داشته است ،که با مطالعات قبلی سازگار است (لو پرستی   و نانیس، ۲۰۱۲؛ کاراتپه و همکاران، ۲۰۲۰)، که نشان می دهد درک بالاتر از عدم امنیت شغلی توسط کارمندان باعث دلبستگی شغلی پایین تر و در نتیجه موجب ایجاد ذهنیت منفی می شود. دوم ، دلبستگی شغلی کارکنان بر میزان قصد ترک شغلی تأثیر منفی گذاشت ، که با مطالعات قبلی نیز سازگار است (کیسی و سیبر ، ۲۰۱۶ ؛ باباکوس و همکاران ، ۲۰۱۷).

Abstract

COVID-19 has caused an unprecedented crisis in all industries around the world. This study sought to verify that job insecurity, as perceived by deluxe hotel employees, significantly affects their job engagement and turnover intent and to determine the moderating effect of generational characteristics. The finding showed that perceptions of job insecurity had negative effects on the engagement of deluxe hotel employees. Also, employees’ job engagement can decrease turnover intent. The engagement of employees fully mediated the relationship between perceptions of job insecurity and turnover intent, and job insecurity caused by COVID-19 had a greater influence on Generation Y than Generation X in reducing job engagement, indicating that the negative impact of job insecurity is higher in Generation Y.

Keywords: COVID-19, Job insecurity, Job engagement, Turnover intent, Generational characteristics, Deluxe hotel employee

۱.Introduction

 COVID-19 has caused an unprecedented crisis to all industries around the world. Tourism, lodging, and travel businesses, markedly sensitive to serious shocks such as the prevalence of epidemics, are suffering a sharp drop in demand (Chang et al., 2020). The hotel industry in particular has experienced dramatic sales losses as occupancy rates have largely dropped due to social distancing and the drastic decline in the number of tourists (Sobieralski, 2020). The hotel industry experienced an employment shock earlier than other industries, with a sharp drop in the number of employees and a dramatic rise in the number on temporary leave…

۵.Discussion and implications

 In this study, we examined the effects of job insecurity as perceived by deluxe hotel employees on their job engagement and turnover intent under the unexpected environmental changes caused by COVID-19. We also determined whether the effects of job insecurity varied according to the generational characteristics of the employees. First, the analyses showed that perceptions of job insecurity had negative effects on job engagement, which is consistent with previous studies (Lo Presti and Nonnis, 2012; Karatepe et al., 2020), suggesting that a higher perception of job insecurity by employees induces lower job engagement and consequently a negative state of mind. Second, employees’ job engagement negatively affected turnover intent, which is also consistent with previous studies (Casey and Sieber, 2016; Babakus et al., 2017).

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات انگلیسی جدید رشته مدیریت با ترجمه فارسی

دانلود مقالات انگلیسی جدید درباره Covid-19 با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی جدید مدیریت بازرگانی

دانلود مقالات انگلیسی جدید درباره مدیریت گردشگری و هتلداری با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی جدید مدیریت منابع انسانی با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی جدید رفتار سازمانی با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی جدید روانشناسی مدیریت با ترجمه تخصصی

دانلود مقالات انگلیسی روانشاسی با ترجمه تخصصی ۲۰۲۱