اطلاعیه

مقاله ترجمه شده قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M414

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۱     صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن: استراتژی های خوب در مقابل استراتژی های تند و زننده برای مشتریان

عنوان انگلیسی:

Dynamic pricing in regulated automobile insurance markets with heterogeneous insurers: Strategies nice versus nasty for customers

چکیده فارسی:

این مقاله پدیده ی بازار بیمه ی خودروی کشور را بررسی میکند جاییکه شرکت های بیمه استراتژی های قیمت گذاری متنوع در صنعت کنترل شده را اتخاذ میکنند که چنین اجازه ای را برای این انحرافات نمیدهد.  صنعت بیمه مشابه در یک مقام دولتی که قرمول ها را به صورت رسمی به خوبی عوامل درجه بندی شده قیمت گذاری میکند.  شرکت های بیمه عوامل مشترک دعوی که نشان دهنده ی پرونده های مدعی قبلی از صاحب های ریاست مثل ابزار قیمت گذاری صنعتی به بیشتر یا کمتر اتهامات مشتریان جدید و قدیمی استفاده میکنند.  هدف اینجا ضربه سوت شدید در شیوه های قیمت گذاری نیست که باعث نقض مقرارت شود بلکه جزئیات اجرای شیوه و نتایجشان را توصیف میکند.  نتایج نشان میدهد که سطح شرکت ها،  سیستم های آنها و اختلاف قیمت ها،  متفاوت از ضرایب ادعا شده ی فردی کنترل شده رخ میدهد.  براساس استراتژی قیمت گذاری منحصر به فرد در سطح شرکت،  این مقاله نشان میدهد که برخی از شرکت های بیمه برای مشتریان جدید رفتاری خوب و برای مشتریان قدیمی رفتار تند و زننده ای برای افزایش سهم در بازار دارند در حالیکه دیگر بیمه ها با همین رفتار تند و زننده با مشتریان قدیمی سود بالایی بدست اورده اند.  فرض این است که رفتار اول ممکن است در بازارها وجود داشته باشند که ممکن است بعضی از راهبردهای قیمت گذاری بنگاه ها را راهنمایی کند.

کلید واژه ها:استراتژی قیمت گذاری،بیمه خودرو،ضریب ادعا،قرارداد چند دوره ای،خوب،تند و زننده
مشتریان

 ترجمه بخشی از مقاله

۶. بحث، محدودیت و نتیجه گیری

با توجه به برخی از دلایل براساس شواهد، یک سؤال طبیعی مطرح می شود. چگونه پراکندگی قیمت تحت اطلاعات متقارن وجود دارد؟به طور مستقیم، بااطلاعات کامل، یک دوره رقابتی قرار داد که انواع خطرات مشتریان قابل مشاهده است که مشتکل از یک قرارداد یک دوره ای در هر دوره است. تنظیمات بیمه به طور کامل خطرات واقعی مشتریان را منعکس خواهد ساخت. هیچ سودی باید برای یک قرارداد رقابتی چندین دوره ای متعاهد رخ نخواهد داد (کوپر و هایس، ۱۳۸۷، تاونسد، ۱۹۸۲) شرکت های بیمه هیچ اطلاعات مبنی بر قدرت بازار اشتراک گذاری اطلاعات بین شرکت های بیمه ندارد. مشوق های اصافی برای مشتریان با ادعای خوب وجود ندارد که با شرکت های یکسان بر ای بدست آوردن سود از کسر حق بیمه یا برای مشتریانی با ادعای بد برای تغییر دیگر شرکت به جلوگیری از افزایش حق بیمه نمی ماند.

بااین حال، در جهان واقعی اگر بیمه شده به تغییر در حق بیمه در زمان تمدید قرار داد حساس باشد، پس استراتژی های قیمت تعیین شده توسط بیمه گر ممکن است برای اولین بار متفاوت از مشتریان  (قرارداد های کوتاه مدت) و بر ای مشتریان قدیمی  (قرار داد های بلند مدت) حتی زیرا اطلاعات کامل باشد. متناوباً منطق برای شرکت های بیمه با هزینه کم متصل به یک مسئله عملی است-تأخیر زمانی بین قیمت و پر ادعا. براساس تحقیقات قبلی (لی و همکاران۲۰۰۸) براساس بازار خودرو در بیمه ی تایوان فهمیدند مشتریان پر ادعا در آخرین ماه بیمه نامه گسترش می یابند. با این حال، دارندگان بیمه نامه معمولاً قرار دادهای بیمه را یک یا دو ماه قبل از انقضای خود تمدید میکند. بنابراین، ارائه یک قیمت بدون در نظر گرفتن حساب ادعا در بیمه نامه ماه گذشته ممکن است. اما برای مشتریان بلند مدت؛بیمه گر باید الگو های یکسانی برای ۲ سال تکرار نکند. با این حال ؛جدول ۶ نشان میدهد که هزینه های پایین در واقع برای ۲ سال در برخی از شرکت های بیمه رخ می دهد.

اگر مشکل تأخیر زمان بر تنظیم حق بیمه شدید نباشد، دلیل قابل قبول دیگر برای هزینه های پایین خوب بودن با افزایش سهام شرکت است. براساس اقتصاد مقیاس صنعت بیمه، بیمه نامه های بیشتریبه فروش می رسد، که هزینه هر سهم بیمه مدیریت کمی دارد. افزایش در سهام بازار در هزینه های کمتر ممکن است در نهایت سودآوری باشد. برای مثال بزرگترین شرکت های بیمه، براساس نمونه های داده ها، استراتژی نوعAرا اتخاد میکند (برای تمام سالیان خوب است)

 از طرف تقاضا، با توجه به قاعده فرمول گذاری مقرر، چرا شرکت بیمه یک بیمه نامه بسیار پر هزینه را قبول می کند؟در حقیقت بیشتر بیمه گذاران هیچ نظری درباره اجرای قوانین و مقررات حاکم بر قیمت گذاری مربوط به بیمه نامه های و همینطور دیگر عامل های قیمت گذاری خود ندارند مصرف کنندگان به نظر می رسند محصولات بیمه را از عوامل بدون پرسیدن جزئیات درباره اینکه چگونگی حق بیمه مربوط به خرید بیمه شان را حساب می کنند (تلیبور و ورساید ۱۹۸۱) به طور مشابه کار بین یک مورد در پیچیدگی در خرده فروشی مالی را مورد بحث قرار داد که فروشندگان بیشتر عام هستند که انگیزه ای برای شرکت ها استراتژی افزایش قیمت را اتخاذ می کنند، تهیه می نمایند.

 علاوه بر این مصرف کنندگان در تایوان ممکن است توهمی از انحصار روانی در ذهن بدون دنبال بیمه گر دوم یا عامل داشته باشند. در تایوان سیستم بیمه اتومبیل منجر به قبول تمدید بیمه می شود که مانند سال های قبلی است که حتی بیمه گر باید حق بیمه خود رابدون هیچ ادعایی کاهش دهد. بیمه ۴ ممکن است متعلق به یک موردی است که حتی اگر برای همه زشت وزننده است نسبتاً یک سهم بالایی از بازار را حفظ می کند. ۱۵. ۷% برای همه ی بیمه ها و ۱۱. ۹ درصد برای نمونه بیمه ها.

محدودیت های مقاله ی حاضر شامل تمرکز خود بر روی یک کشور است. تحقیقات تکرار لازم است برای تأئید میزان ارتباط های اضافی از یافته ها به اضافه ی زمین هاهی ملی است. همچنین استراتژی قیمت گذاری مسئله اصلی در این مقاله است، عامل مانند اندازه ی شرکت؛سرمایه، بیمه نامه های متعهد و عامل های دیگر ممکن است همچنین برخی از موارد مربوط به GPRو سهام بازار را نقش بازی میکند اما مطالعه ی این پتانسیل تأثیر روی این مقاله ندارد. پژوهش های آینده نیاز به در نظر گرفتن شرایط ممکن احتمالی این عوامل بر روی یافته های در حال حاضر این مقاله است.

Abstract

This study examines a phenomenon in one nation’s automobile insurance market where insurers adopt diverse pricing strategies in this regulated industry that does not allow for such diversions—a homogeneous, insurance industry in which a government authority sets the official pricing formula as well as all of the rating factors. Insurers use a claim coefficient that reflects previous claim records of policyholder as an implicit pricing tool to over/under charge new and repeat customers. The aim here is not so much to blow-the-whistle on pricing practices that violate regulations but to describe execution details of the practices and their outcomes. The results show that firm-level, systematic, price variances that occur differ from prices that follow from applying regulated individual-claim coefficients. Based on the unique firm-level pricing strategies, this study finds that some insurers are more nice to new customers and nasty to repeat customers to increase market shares while other insurers earn high profits by being nasty to repeat customers. The assumption that a behavioral primacy effect may exist in the market may guide some firms’ pricing strategies.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.