اطلاعیه

مقاله ترجمه شده معیارهای بازاریابی : دیدگاه های مدیران برزیلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M186

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  معیارهای بازاریابی : دیدگاه های مدیران برزیلی

عنوان انگلیسی:

Marketing metrics: Insights from Brazilian managers

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی چگونگی رویکردمدیران بازاریابی در برزیل می پردازد. بااستفاده داده هایی از مقیاس بزرگ مطالعه تجربی دربرزیل، ما تمرکز بر دیدگاه شیوه های مدیران در سنجش بازاریابی و شناسایی شاخصهایی که آنها تاکید دارند، داریم. یافته ها، عملکرد مدیریتی برزیلی ها را منعکس می کند که نشان می دهد مدیران ترکیبی از معیارهارا استفاده می کند. مواردی مانند تعداد کل مشتریان، تعدادشکایات و رضایت مشتری ازجمله شناخته شده ترین وپرکاربرد ترین معیارها هستند. نتایج ۱۰تا ازمناسبترین معیارها در ۴گروه بررسی شد:شامل دید مشتری، مالی، چشم انداز محصول و بازار و نو آوری. شاخص های مرتبط با دید مشتری برای مدیران برزیلی، مهمترین می باشند. علاوه بر این، ما نتایج راموررد بحث قرار می دهیم. ومقایسات رابا مطالعات انجام شده در انگلیس وچین انجام می دهیم. در نهایت نتایج وراه رابرای تحقیقات آینده ارائه می کنیم.

کلمات کلیدی : سنجش عملکرد، معیارهای بازاریابی، عملیات مدیریتی برزیلی

مقدمه

پویایی های محیطی مثل رقابت شدید شرکت ها درمواجه با بازار، نیاز به توسعه ی شاخص های اندازه گیری دارد که قادر باشد برای مدیران، تصمیمات سرمایه گذاری بازاریابی بیشتر و بهتری را ایجاد کند. چنین تقاضایی باعث علاقه برای بدست آوردن درک بهتر معیارهای بازاریابی و چگونگی استفاده از آنها توسط مدیران می شود. در واقع، انجام آن، کاربرد معیارهای دقیق را تقویت می کند که قادر به اندازه گیری اثرات مالی و غیرمالی از تصمیم های بازاریابی هستند. به طورکلی، اندازه گیری ممکن است روشی به عنوان معلوم کردن ارزش کمی به نگرش معلوم یا نتیجه درنظرگرفته شود. برای اندازه گیری اعمال و اجرای کامل، معیارها در ویژگی هایی که نیاز به تعریف دارند در نظر گرفته می شود. مقدار زیادی از پیچیدگی در سنجش پیامدهای برنامه بازاریابی رخ می دهد، به عنوان فعالیت های بازاریابی، غالبا اثرات ذهنی دارند و شامل طیف گسترده ای از  عوامل می شوند. نوسان ارزش ها در طول زمان به سختی در اندازه گیری اضافه می کند که از تصمیمات و یا عملکرد بازاریابی ناشی می شود. اغلب، مدیران بازگشت مالی دقیق و غیرمالی دقیق از سرمایه گذاری بازاریابی را نمی دانند. باتوجه به اینکه تصمیمات سرمایه گذاری بازاریابی شامل همه تقسیمات است و غالبا یک اثر استراتژیک در داخل شرکت دارد به درک بازگشت سرمایه گذاری بازاریابی (ROI)، مرتبط است. درواقع مدیران معمولا با نیاز به توجیه سرمایه گذاری های خود، دفاع از پروژه های آینده نگر و سنجش هزینه های گذشته و آینده و پیامدها روبرو هستند. توسعه معیارهای دقیق، برای حمایت و تسهیل تصمیم گیری بازاریابی و بودجه بندی می باشد. فقدان معیارهای دقیق مالی و غیر مالی باعث از دست دادن آنهاست و سرمایه گذاری های پرخطر بازاریابی را حاصل می شود. بنابراین مهم است که معیارهای معین که بهتر و آگاهانه تر برای تخصیص منابع هستند انجام شود ودر نهایت یک سرمایه گذاری کاهش یابد. در نتیجه شرکت هایی که می توانند تکنیک های اندازه گیری معتبر و مدیریت دقیق تر پروژه های سرمایه گذاری بازاریابی را ایجاد کنند، دارای یک تفاوت رقابتی هستند. مدیران قادر به ایجاد ارزشهای نگرشی به عملکردهای خاص و نتایج ایجادشده مرتبط می شوندکه به نوبه خود آنهارادر شناسایی اعمالی که دارای نتایج قابل پیش بینی هستند و اعمالی که متغیر و یا دارای پیامدهای ذهنی هستند توانا می کند

Abstract

This study examines how managers approach marketing measures in a Brazilian context. Using data from a large-scale empirical study in Brazil, we focus on managers’ views of the practices in marketing measurement and identify which indicators they emphasize. The findings, which reflect Brazilian managerial practice, indicate that managers use a combination of metrics. Items such as total number of customers, number of complaints, and customer satisfaction are among the most known and most used metrics. When addressing the 10 most relevant metrics results yield 4 groups, including customer vision, financial, product vision, and market and innovation. Indicators pertaining to customer vision are the most important to Brazilian managers. Furthermore, we discuss the results and draw comparisons with similar studies conducted in the United Kingdom and China. Finally, we present conclusions and avenues for future research.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.