اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M124

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده

عنوان انگلیسی:

A combined methodology for supplier selection and performance evaluation

چکیده فارسی:

امروزه سازمان هایی که امید به رشد قابل ملاحظه ای دارند نیازمند یک سیستم ارزیابی و ارزیابی عملکرد استراتژیک قوی هستند به دلیل تغییرات در تقاضای مشتریان ، کاهش چرخه ی عمر محصول ، بازارهای رقابتی جهانی شده اند. در این مقاله ، یک شیوه جدید معرفی گشته و برای افزایش کیفیت ارزیابی و انتخاب تأمین کننده پیشنهاد شده است. دیدگاه جدید هم متغیرهای کیفی و هم متغیرهای کمی را در ارزیابی عملکرد تامین کنندگان بر مبنای کارایی و اثر بخشی در یکی از بزرگترین کارخانجات ماشین سازی در ترکیه مورد ملاحظه قرار می دهد. این روش جدید در دو گام بررسی شده است. در گام نخست ، ارزیابی عملکرد کیفی از طریق AHP فازی در یافتن اوزان معیارها یه کار گرفته شده و سپس TOPSIS فازی در یافتن رتبه بندی تامین کنندگان استفاده گشته است. بنابراین ، متغیرهای کیفی به یک متغیر کمی جهت استفاده در روش DEA به عنوان خروجی که حسابرسی سیستم مدیریت کیفیت نامیده می شود تبدیل شده است. در گام دوم ، DEA با یک ورودی مبهم و چهار متغیر خروجی ، تحت عناوین ، حسابرسی سیستم مدیریت کیفیت ، نرخ هزینه وارانتی ، نرخ نقص ، مدیریت کیفیت شکل گرفته است. به عنوان یک نتیجه ، مقایسه کردن با سیستم کنونی از طریق کارخانه ماشین سازی به کار گرفته شده ، روش جدید در قالب مزایا و اولویت هایی برای تصمیم گیری در خرید باکیفیت کابین یدک کش اتومبیل از طریق انتخاب تامین کننده (گان) در یک کارخانه ماشین سازی در ترکیه به نظر می رسد.

مقدمه 

برای انتخاب تامین کننده صحیح با مشکلات انتخاب و ارزیابی مهمی در تابع (عملکرد) خرید یک کسب و کار سر و کار هست. یک انتخاب خوب تامین کننده برای کاهش هزینه های عملیاتی و بهبود کیفیت محصول نهایی آن  تفاوت معنی داری برای آینده ی یک سازمان ایجاد می نماید. عوامل زیادی در بازار جهانی کنونی وجود دارد که شرکت ها را در جستجوی یک مزیت رقابتی از طریق تمرکز روی خریداری مواد خام تحت تأثیر قرار می دهد و سازنده اجزاء بیشترین درصد هزینه نهایی محصول را نشان می دهد. به عنوان نمونه ، محصولات با تکنولوژی بالا از قبیل وسایل موتوری ، تجهیزات حمل و نقل و ریلی ، سازه های مجهز و ماشین آلات ، مقدار مواد خریداری شده و خدمات بالای ۸۰% از هزینه نهایی محصول را شامل می شوند. بنابراین انتخاب تامین کننده اشتباه می تواند مشکلات مالی و عملیاتی را منجر گردد Benton,1991) &. (Weber,current . دیدگاه سنتی در انتخاب تامین کننده سال های متمتدی بر مبنای منفردا قیمت تامین کنندگان را انتخاب می نمود. در حالی که ، شرکت ها آموختند که قیمت در قالب یک معیار منفرد جهت انتخاب تامین کننده ناکافی است ، آنها به دنبال تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ای که بیشتر رقابتی هستند رفتند. اخیراٌ ، این معیارها به طور فزاینده ای از جهت محیطی ، اجتماعی ، سیاسی پیچیده گشته و مسائل رضایت مشتری به عوامل سنتی کیفیت ، تحویل ، هزینه و خدمات افزوده شده است. جدا از کاهش هزینه ، شرکت به طور مداوم با تامین کنندگان برای رقابتی باقی ماندن کار می کنند از طریق کاهش زمان توسعه محصول ، بهبود کیفیت محصول و کاهش زمان های تأخیر. به عنوان مثال ، یک تأمین کننده ی با کیفیت به شرکت در رسیدن به نوآوری (خلاقیت) بیشتر از طریق طراحی بهبود یافته محصول و افزایش انعطاف پذیری کمک می نماید. برخی نویسندگان معیارهایی را برای انتخاب تأمین کننده شناسایی نموده اند ، از قبیل قیمت حمل و نقل ، کیفیت ، تحویل ، عملکرد تاریخی تأمین کننده ، ظرفیت ، سیستم های ارتباطی ، خدمات و موقعیت جغرافیایی و… ( (Dempsey,1978. این معیارهای ارزیابی شامل بده بستان ها مبادله هایی می باشند. به عنوان مثال ، یک فروشنده ممکن است اجزای ارزان با کیفیت متوسط رو به پایین را پیشنهاد دهد در حالی که دیگری اجزایی با کیفیت بالاتر ، با تحویل نا مطمئن در بده بستان ها پیشنهاد نماید. به علاوه ، اهمیت هر معیار ، از یک خرید به خرید بعدی متغیر است و از طریق این حقیقت که برخی معیارها کمی هستند (قیمت ، کیفیت و… ) در حالی دیگران کیفی هستند (خدمات ، انعطاف پذیری و…) بیشتر تکمیل می گردد. بنابراین ، به تکنیکی نیاز است تا بتواند به نگرش تصمیم گیران در برابر اهمیت هر معیار و یکپارچه کردن هم عوامل کیفی و هم عوامل کمی را تعدیل (تنظیم) نماید

Abstract

Today, organizations that wish to carry on the sustainable growing need a robust strategic performance measurement and evaluation system because of changing demands of consumers, reduced product life cycle, competitive and globalised markets. In this study, a new methodology is introduced and proposed for increasing the supplier selection and evaluation quality. The new approach considers both qualitative and quantitative variables in evaluating performance for selection of suppliers based on efficiency and effectiveness in one of the biggest car manufacturing factory in Turkey. This new methodology is realized in two steps. In the first stage, qualitative performance evaluation is performed by using fuzzy AHP (Analytical Hierarchical Process) in finding criteria weights and then fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) is utilized in finding the ranking of suppliers. So, qualitative variables are transformed into a quantitative variable for using in DEA (Data Envelopment Analysis) methodology as an output called quality management system audit. In the second stage, DEA is performed with one dummy input and four output variables, namely, quality management system audit, warranty cost ratio, defect ratio, quality management. As a result, comparing with the present system applied by the car factory, the new method seems to be some advantages and superiorities for making the decision in buying the quality car luggage side part (panel) by selecting the suitable supplier(s) in an automotive factory of Turkey.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.