اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M601

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده :  اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

عنوان انگلیسی:

Effect of management commitment to internal marketing onemployee work attitude

چکیده فارسی:

مطالعه حاضر اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان را از طریق شیوه های بازاریابی داخلی مورد بررسی قرار می دهد. داده ها از ۲۰۱ کارمند تمام وقت هتل های چهار ستاره و بالاتر در ماکائو، چین جمع آوری شده است. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی به شیوه های بازاریابی داخلی از جمله ارتباطات داخلی رسمی و غیر رسمی مرتبط می باشد، بگونه ای که ارتباطات داخلی رسمی موجب تسهیل ارتباطات داخلی غیر رسمی می گردد. علاوه بر این، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی رسمی بر نگرش کاری کارکنان تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر به درک عمیق تر زنجیره خدمات منفعتی داخلی کمک می کند.

واژگان کلیدی: تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی (MCIM) ، شیوه های بازاریابی داخلی ، نگرش کاری کارمند  (EWA)  ، هتل ها ، ماکائو

مقدمه

صنعت گردشگری و مهمان نوازی از جمله بخش هتل ستون مهمی از اقتصاد بسیاری از شهرها و کشورهای آسیایی است (لای و تو، ۲۰۱۰؛ لی و هانگ، ۲۰۱۰؛ سانگ و چون، ۲۰۱۲؛ سایگ و همکاران  ۲۰۱۱). ماکائو، که به عنوان مرکز جهانی بازی ها شناخته شده (تو و همکاران، ۲۰۱۳)، بیش از ۲۸ میلیون بازدید کننده در طول سال را به خود جذب می کند (DSEC، ۲۰۱۲). ماکائو با مساحت کل ۲۹.۹ کیلومتر مربع و جمعیت ۰.۶ میلیون نفر، دارای ۵۱ هتل سه ستاره یا بالاتر است، که ۱۳ هتل آن چهار ستاره و ۲۶ هتل پنج ستاره هستند. تعداد کل اتاق های مهمان برابر با ۲۱۷۴۶ است (DSEC، ۲۰۱۲). برآورد شده که این تعداد سالانه حدود ۲۰۰۰ اتاق به دلیل باز شدن یکی یا دو هتل پنج ستاره در سال های آتی افزایش یابد (کیم  ۲۰۱۲). از این رو، سازماندهندگان هتل ها برای کسب و حفظ رضایت مشتری در این محیط رقابتی تجاری مجبور به ارائه خدمات عالی هستند.

کاندامپولی  پیشنهاد می کند که در محیط مرتبط فشرده، یک سازمان خدماتی باید رو به سوی بازاریابی داخلی جهت ترویج ارزش سازمانی به کارکنان بیاورد و روابط خود با کارکنان را به صورت موازی با بازاریابی خارجی که بر روی مشتریان متمرکز است مدیریت نماید. بری و همکاران  (۱۹۷۶) مفهوم بازاریابی داخلی را معرفی کزده، و بعدها (بری، ۱۹۸۱، ص ۳۴) بازاریابی داخلی را بدین گونه تعریف نمودند “دید به کارمندان به عنوان مشتریان داخلی، دید به شغل به عنوان محصولات داخلی که برآورده کننده نیازهای این مشتریان است، در حالی که به اهداف شرکت نیز می پردازد”. آرنت و همکاران  (۲۰۰۲) استدلال می کنند که بازاریابی داخلی باید پیش از بازاریابی خارجی صورت گیرد، زیرا ترویج خدمات عالی قبل از تشویق کارکنان به ارائه آنها

هیچ معنی ای ندارد. کاسلوان و همکاران  (۲۰۱۰) نشان دادند که بازاریابی داخلی همه کارکنان را به عنوان مشتریان داخلی محسوب نموده و برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خارجی، ابتداً باید مشتریان داخلی خود راضی و با انگیزه باشند.

Abstract

The present study examines the effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude through internal marketing practices. Data were collected from 201 full-time employees of four-star and above hotels in Macao SAR, China. The results of structural equation modeling showed that management commitment to internal marketing related to internal marketing practices including formal and informal internal communications, while formal internal communication facilitated informal internal communication. Moreover, management commitment to internal marketing and informal internal communication affected employee work attitude. The current study contributes to a deeper understanding of the internal service-profit chain.