اطلاعیه

مقاله انگلیسی COVID-19 و یادگیری سازمانی برای برنامه ریزی و مدیریت بلایا :چشم انداز کسب و کارهای گردشگری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1118

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Hospitality and Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ : پاندمی  COVID-19 و یادگیری سازمانی برای برنامه ریزی و مدیریت بلایا: چشم انداز کسب و کارهای گردشگری از مقاصد مستعد بلایای پی در پی

عنوان کامل انگلیسی:

The COVID-19 pandemic and organisational learning for disaster planning and management: A perspective of tourism businesses from a destination prone to consecutive disasters

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1118)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

یادگیری سازمانی برای ایجاد کسب و کارهای گردشگری مقاوم(انعطاف پذیر) در برابر بلایا بسیار ضروری است. تحقیقات محدودی سازوکار های یادگیری سازمانی را در شرکت های گردشگری که در مقصدِ مستعدِ بلایا فعالیت می کنند ، بررسی کرده اند. پاندمی COVID-19 فرصتی را برای بررسی این موضوع فراهم آورده است که  چگونه بلایای گذشته ، تاب آوری سازمانی کسب و کارهای گردشگری را تقویت کرده اند. این مقاله اثر فجایع گذشته را بر یادگیری سازمانی کسب و کارهای گردشگری در بالی ارزیابی می کند. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه انسانی و اجتماعی محدود ، یادگیری سازمانی آنها را محدود می کند و صنعت گردشگری بالی را در برابر حوادث فاجعه بار آینده ، آسیب پذیر می کند. انجام اقداماتی برای تقویت ظرفیت ذینفعان برای افزایش تاب آوری در برابر فجایع مرتبط با کسب و کارهای گردشگری و مقصد میزبان آنها ضروری است.

واژه های کلیدی: کسب و کارهای گردشگری ، مدیریت بلایا ، تاب آوری(انعطاف پذیری) سازمانی ، مشارکت ذینفعان ، COVID-19 ، اندونزی ، بالی

۱.مقدمه

پاندمی COVID-19 تأثیرات منفی متعددی را بر گردشگری جهانی تحمیل کرده است. اگرچه اندازه دقیق و اثرات ماندگار آن هنوز مشخص نشده است ، اما متخصصان پیش بینی می کنند برخی تغییرات غیر قابل برگشت آن در این صنعت باقی خواهد ماند (گوسلینگ و همکاران ۲۰۲۰). برخی استدلال می کنند که گردشگری بین المللی ممکن است وارد دوره “عادی جدید” شده باشد که همه کسب و کارهای گردشگری را ملزم می کند در مدل های کسب و کار خود بازنگری کنند و متعاقباً اقدامات عملیاتی خود را مطابق با الزامات جدید دولت و انتظارات مصرف کننده اصلاح کنند (هال و همکاران ۲۰۲۰) …

۶.جمع بندی نهایی

این مطالعه بررسی کرد که تجربیات حاصل از حوادث فجیع گذشته تا چه اندازه در ایجاد تاب آوری سازمانی کسب و کارهای گردشگری فعال در یک مقصد مستعد فاجعه (جزیره بالی ) در برابر پاندمی COVID-19 ، و همچنین فجایع آتی ، کمک می کنند. یافته ها نشان داد که تجارب گذشته فرصت های یادگیری محدودی را در برای کسب و کارهای گردشگری محلی فراهم می کند ، بنابراین آسیب پذیری آنها را در برابر حوادث فاجعه بار کنونی و آتی نشان می دهد. از نظر تئوری ، این مطالعه ارزش مدیریت دانش سازمانی را نشان می دهد که مدافع آن است که کسب و کارها باید از تجربیات گذشته برای آماده سازی برای آینده استفاده کنند. در مورد کسب و کارهای گردشگری در بالی شواهد تجربی نشان داد که چگونه یادگیری سازمانی ضعیف از بلایا و بحران های گذشته آمادگی آنها را محدود کرده و ممکن است بازیابی از COVID-19 را به تأخیر بیندازد…

Abstract

Organisational learning is critical for building disaster-resilient tourism businesses. Limited research has examined the mechanisms of organisational learning in tourism enterprises operating in disaster-prone destinations. The COVID-19 pandemic provides an opportunity to investigate how past disasters have reinforced organisational resilience of tourism businesses. This paper evaluates the effect of past disasters on organisational learning of tourism businesses in Bali. It finds that limited human and social capital restricts their organisational learning, exposing vulnerability of the Balinese tourism industry to future disastrous events. Stakeholder capacity building exercises are required to enhance disaster resilience of tourism businesses and their host destination.

Keywords: Tourism business, Disaster managemen,t Organisational resilience, Stakeholder collaboration ,COVID-19, Indonesia, Bali

۱.Introduction

 The COVID-19 pandemic has imposed manifold negative effects on global tourism. Although the precise magnitude and the lasting legacy of these effects are yet to be established, experts predict some irreversible changes to occur within the industry in the foreseeable future (G¨ossling et al. 2020). Some argue that international tourism may have entered the era of a ‘new normality’ which requires all tourism businesses to re-consider their business models and subsequently modify their operational practices in line with new governmental requirements and consumer expectations (Hall et al. 2020)…

۶.Concluding remarks

 The study evaluated the extent to which the lessons learnt from past disastrous events had contributed to building organisational resilience of tourism businesses operating in a disaster-prone destination, the island of Bali, to the COVID-19 pandemic, but also future disasters. The findings showed that past experiences provided limited learning opportunities to local tourism businesses, thus exposing their vulnerability to current and future disastrous events. From the theoretical viewpoint, the study demonstrated the value of organisational knowledge management which advocates that businesses should take advantage of past experiences in order to prepare for the future. The case of tourism businesses in Bali provided empirical evidence of how poor organisational learning of past disasters and crises restricted their preparedness to and might delay recovery from COVID-19…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی  درباره کرونا

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بحران

دانلود مقاله انگلیسی درباره مدیریت گردشگری

دانلود مقاله انگلیسی درباره رفتار سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی درباره یادگیری سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی درباره مدیریت دانش

دانلود مقاله انگلیسی درباره مدیریت بازرگانی

دانلود مقاله انگلیسی درباره انعطاف پذیری سازمان

دانلود مقاله انگلیسی درباره برنامه ریزی سازمانی