اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M181

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

عنوان انگلیسی:

Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China

چکیده فارسی:

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد. اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطه منفی با ریسک مشاهده شده دارد. مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند

مقدمه

اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال ایفا می کند. از عدم اطمینانی که در معاملات اینترنتی وجود دارد، بسیاری از محققان بیان کرده اند که اعتماد یک عامل مهم مؤثر در افزایش موفقیت تجارت الکترونیک می باشد. مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آن روی یک تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد، از قبیل امنیت و خصوصی بودن. هر چند تجارت الکترونیک مزایایی را برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می کند. ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیکی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و کالا، دارد. به منظور کاهش موانع، فروشندگان باید یک رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش وفاداری مشتری توسعه دهند.

اعتماد مصرف کننده جنبه ای مهم از تجارت الکترونیک می باشد و شناخت سوابق و پیامدهای آن یک کمک مقدماتی برای دلایل ذیل می باشد. ابتدا، سوابق اعتماد ما را برای شناخت اهمیت نسبی عوامل مؤثر در اعتماد قادر می سازد. درک این عوامل نقش مهمی را در تدبیر کردن معیارهای مناسب جهت تسهیل اعتماد، ایفا می کند. ثانیاً نتایج اعتماد ما را به درک بهتر اهمیت اعتماد و اثر آن روی رفتار خریدار آنلاین قادر خواهد ساخت

در ادبیات (مکتوبات) اعتماد سازمانی، mayer و دیگران یک مدل در برگیرنده هر دو جزء اعتماد شامل اعتماد کننده و مورد اعتماد را پیشنهاد کردند. آنها ادراکات اعتماد کننده را درباره ویژگیهای مورد اعتماد (معتمد) بررسی کردند. در مقاله تجارت الکترونیک Jarrenpaa و دیگران اینکه آیا ادارکات مشتریان فروشگاه اینترنتی در مورد شهرت و اندازه فروشگاه بر اعتماد آنها در فروشگاه تأثیر می گذارد یا خیر را بررسی نمودند.

Abstract

This study examines the antecedents and consequences of consumer trust in the United States, Singapore and China. The results show that reputation and system assurance of an Internet vendor and consumers’ propensity to trust are positively related to consumer trust. Consumers’ trust has a positive relationship with attitude and a negative relationship with perceived risk. Implications of the results are discussed.

Introduction

Trust plays an important role in many social and economic interactions involving uncertainty and dependency. Since uncertainties exist in transactions over the Internet, many researchers have stated that trust is a critical factor influencing the successful proliferation of e-commerce [1]. The concept of trust is crucial because it affects a number of factors essential to online transactions, including security and privacy. Moreover, although e-commerce brings benefits to both vendors and customers, it also has limitations, such as the physical separation between buyers and sellers, and between buyers and merchandise. In order to reduce the barriers, vendors must develop a trustworthy relationship to foster customer loyalty. Consumer trust is an important aspect of e-commerce, and understanding its antecedents and consequences is a prime concern for the following reasons. First, the antecedents of trust enable us to know the relative importance of factors affecting trust. Understanding these factors would play an important role in devising appropriate measures to facilitate trust. Second, the consequences of trust would enable us to better understand the importance of trust and its effect on online buying behavior. In the organizational trust literature, Mayer et al. [2] proposed a model incoporating both a trusting party (trustor) and a party to be trusted (trustee). They discussed the trustor’s perceptions about the trustee’s characteristics. In the context of e-commerce, Jarvenpaa et al. [3] examined whether customers’ perceptions of an Internet store’s reputation and size affect their trust in the store. Meanwhile, drawing on the theory of reasoned action, researchers have also investigated the consequences that trust has on consumers’ attitudes, intentions, and behaviors [3–۵]. In a similar vein, Bendoly et al. [6] examined the impact of channel integration on consumers’ loyalty to a multi-channel firm.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.