اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M333

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

عنوان انگلیسی:

Human capital in family businesses: Focusing on the individual level

چکیده فارسی:

این مقاله بر ساخت سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی متمرکز است که سه بخش کلیدی را تشکیل میدهد. ابتدا، درک ما از سرمایه انسانی را در مشاعل خانوادگی با تعیین جنبه های سرمایه انسانی که در بر گیرنده دانش، مهارت ها و توانایی ها و نگرش ها و انگیزه های فردی است بالا میبرد. سپس این مقاله شرایطی بوجود میآورد که کسب و کار خانوادگی می توانند این شرایط را بدست آورد و طی زمان یک مسیر از تمایلات را بین سرمایه انسانی فردی و اهداف سازمانی در پیش بگیرند. این شرایط بسته به اینکه آیا محیط بیرون پویاست یا ثابت است متفاوت میباشد. در مرحله سوم، این مقاله به مواردی توجه می کند که توسط پژوهشگران مدیریت استراتژیک به منظور تمرکز بر سطح فردی به اندازه ساختارهای سطح-سازمانی و گروهی اشتراک گذاشته شده اند.

واژگان کلیدی : کسب و کارهای خانوادگی، سرمایه انسانی، تراز بهره

 دانلود بخش ۵-۱ مقاله

۵. ۱ محدودیت ها و تحقیقات آینده

این مقاله دارای محدودیت هایی است اول به این دلیل که من بر تاثیرات عملکردی تنظیمات علاقمندی بین افراد و بنگاه های خانوادگی آنها متمرکز شده ام فرضیه ای ارائه داده ام که تمامی تعیین های دیگر عملکرد بنگاه ثابت قرار می گیرند. دوم اینکه من به سرمایه انسانی به عنوان منبعی صرف برای کسب و کارخانوادگی توجه داشته ام در حالی که این موضوع دارای ارتباطاتی است با سرمایه های اجتماعی آن. سرمایه اجتماعی به نظر می رسد مکملی برای سرمایه انسانی با تامین آن با یک زمینه است. سرمایه انسانی و اجتماعی اغلب بر هم کنش دارند و دارای تاثیری مثبت بر عملکرد بنگاه هستند. سرمایه اجتماعی میتواند بر ایجاد سرمایه انسانی تاثیر بگذارد در نسل های متوالی. برای مثال ژنتیک وراثتی توسط نسل بعد ممکن است نامرتبط باشد در صورتی که سرمایه اجتماعی قوی برای تسهیل توسعه کودکان ارائه نشده باشد. در قالب نتایج آنها سرمایه اجتماعی و انسانی مکمل همدیگر هستند زیرا بازگشت ها در هوش، تجربه و آموزش تا حدی با موقعیت افراد در ساختار اجتماعی یک بنگاه مرتبط هستند. پژوهشگران زیادی اشاره کرده اند که فرض اینکه افراد جزء لاینفک و ایزوله هستند ممکن است ما را از درک فرایندهای مهم سازمانی موسساتی و اجتماعی باز دارند. ممکن است آموزش یک نیروی کار بهره ور را به وجود بیاورد گرچه وابسته به مسیری است که در آن سود های آموزشی طی زمان ذخیره شده است. گرچه من تشخیص می دهم که ورودی های اجتماعی نظیر کسب و کارخانوادگی به عنوان سیستم های کل نگر درک می شوند و نه به عنوان تجمعی از اجزای مرتبط. دغدغه اصلی در این مرحله مشخص ساختن تعریف و ابعاد سرمایه های خانوادگی است. بنابراین گام بعدی در تحقیقات آتی بررسی فرضیه هایی است که در اینجا پیشنهاد شده است. تحقیقات بیشتر می تواند به تجزیه و تحلیل روابط با دیگر اجزا نظیر سرمایه اجتماعی و طبیعت ارگانیک کسب و کارخانوادگی بپردازد. به محض اینکه هر جزء و ابعاد آن تعریف شد تحقیق بعدی می تواند بر توسعه یک مدل چند سطحی باشد با هدف تشریح چگونگی هنجار فردی و پویایی اجتماعی که ممکن است بتواند نتایج سطح سازمانی را نبیین نماید. این روش از تحقیق قبلی متفاوت است که به صورت کلی بر کسب و کارخانوادگی در سطح سازمانی پرداخته است و به خوبی سطح چند گانه تحلیلی را مشخص می کند که کسب و کارخانوادگی را نشان می دهد. تحلیل چند سطحی در جای خود می تواند به درک پژوهشی ما از طبیعت کسب و کارخانوادگی اختصاص یابد در قالب سیستم های پیچیده با افراد چند وجهی و عامل اجتماعی. آموزش دهندگان بنگاه های خانوادگی ممکن است دیدگاه هایی بیابند که در اینجا پیرامون سطوح هم ترازی علاقمندی ارائه شده در محیط های پویا و ثابت تا بتواند تا حدی برای در نظر گرفتن چالش هایی که بنگاه های خانوادگی در رسیدن به مزیت رقابتی با آن مواجه هستند مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.